http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговори


1_89/30.06.2008
ЗДДС, чл 123 ал 1
Относно : Прилагане на чл. 123, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 121, ал. 1 от ППЗДДС
Фактическа обстановка: Регистрирано лице по ЗДДС извършва независима икономическа дейност като частен съдебен изпълнител. Зададен е следния въпрос- каква счетоводна отчетност трябва да води лицето, за да изпълни условията на чл. 123, ал. 1 от ЗДДС и чл. 121, ал. 1 от ППЗДДС.

Съгласно чл. 123, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано лице трябва да води подробна счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задълженията му по ДДС от органа по приходите . Правилникът за прилагане на ЗДДС в член 121 поставя изискването регистрираните лица да водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и ППЗДДС.
Съгласно чл.1 и 2 от Закона за счетоводството, счетоводни записвания са длъжни да водят предприятията, а именно: търговците по смисъла на ТЗ, юридически лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната и търговските представителства. Лицата, упражняващи свободна професия не са длъжни да водят счетоводство. Издаването на фактури само по себе си не представлява „водене на счетоводство” , а документиране съгласно императивни нормативни разпоредби на закона за извършваните доставки.

За установяване на задълженията ви по данък върху добавената стойност като частен съдебен изпълнител, за извършените от вас доставки трябва да издавате данъчните документи предвидени по ЗДДС, както и да водите отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от ЗДДС - дневник за покупките и дневник за продажбите, съставени съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. За всеки данъчен период като регистрирано лице трябва да подавате и справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС по образец , ред и изисквания предвидени в ППЗДДС.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


454 Разчети за данъци върху доходи на физически...

Чрез сметка 454 предприятията отчитат сметните си отношения за удържаните данъци върху дохода от персонала или други физически лица в...


443 Ценови разлики по липси и...

Чрез сметка 443 се отчитат разликите между отчетната стойност на липсващите активи и стойността, с която са задължени начетените лица за...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0357 сек.,0.0059 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,163kb