http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговори


5_53-00-56/08.07.2008
ЗЗО, чл.40, ал.1, т.1, т.5;
Фактическа обстановка: лице работи по трудово правоотношение и получава основно месечно възнаграждение в размер на 3000,00 лева. Има издаден болничен лист за 3 дни;
Въпрос: как следва да се отразят в декларация образец №1 двата дни, за които на лицето следва да се изплати обезщетение- с код 16.2 или код16.4;

Съгласно разпоредбата на чл. 40., ал.1 , т.1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, здравноосигурителната вноска за работещите по трудови правоотношения е в размер на 6% от дохода, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за социално осигуряване. Вноската се внася от работодателя или ведомството и от осигурения в съотношение за 2008 година 60:40.
На основание чл.40,ал.1, т.5 от ЗЗО, за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете здравноосигурителни вноски се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение.
С промяната на чл. 40 ал. 4 от КСО осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия ден от временната неработоспособност среднодневното брутно възнаграждение за месеца в който е настъпила неработоспособността, но не по - малко от среднодневното уговорено възнаграждение.
В конкретният случай, при месечно основно възнаграждение в размер на 3000,00 лева, следва де се вземе предвид разпоредбата на чл.40, ал.6 от ЗЗО, съгласно която максималният размер на месечния доход, върху който се изчислява здравноосигурителната вноска, е максималният доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
За 2008 година максималният размер на осигурителния доход е 2000,00 лева.
С цел ограничаване на осигурителния доход на конкретния служител до максималния размер следва да се спази следната последователност:
1. брутно трудово възнаграждение-включително среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, за първия ден от временната неработоспособност;
2. доход, получен за сметка на социалните разходи;
3. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година-за останалите дни от временната неработоспособност;
Видно от гореизложеното, вие не дължите здравноосигурителни вноски за двата дни на временна неработоспособност на Вашия служител с оглед ограничаване на осигурителния доход до максималния размер.
Въпреки това, с цел изплащане на обезщетението за временна неработоспособност следва да нанесете 2-та дни в точка 16.2 на декларация образец №1.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


242 Амортизация на дълготрайни нематериални...

Чрез сметка 242 се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи. Сметка 242 се дебитира със сумата на начислените до момента...


119 Други...

Чрез сметка 119 се отчитат създадените резерви по решение на собствениците извън резервите, предвидени по нормативен акт. Към сметка 119...


151 Получени краткосрочни...

Чрез сметка 151 се отчитат получените краткосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0324 сек.,0.0064 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,168kb