http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговори

5_ 53-00-54/08.07.2008
КСО, чл.4, ал.1, т.4, чл.4, ал.2, чл.6, ал.2;
Фактическа обстановка:лица извършват трудова дейност по договори за управление и контрол и в същото време имат сключени договори по чл.114 от КТ;

Въпрос: Как следва да се осигуряват по трудовите правоотношения;


Съгласно чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване, /КСО/, изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества задължително се осигуряват за всички осигурени социални рискове.
Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест, на основание чл.4, ал.2 от КСО.
На основание чл.6, ал.2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски включва всички възнаграждения и доходи от трудова дейност.
Съгласно чл.6, ал.3 от КСО, осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи по трудови и/или по служебни правоотношения, по договори за управление и контрол на търговски дружества и от трудова дейност като член-кооператори;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Следва да имате предвид, обаче, че когото лице, работещо по чл.114 от КТ полага труд и по друг трудов договор по който е осигурено на основание чл.4, ал.1, т.1 от КСО, /за всички осигурени социални рискове/, договорът по чл.114 се третира като втори или допълнителен трудов договор. При тази хипотеза върху изплатеното /начисленото/ възнаграждение се дължат осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове на основание чл.4, ал.1, т.6 от КСО.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
724 Приходи от валутни...

Чрез сметка 724 се отчитат положителните разлики от промяна на валутните курсове при обмяна на валута и при други валутни...


614 Разходи за организация и...

Чрез сметка 614 се отчитат разходите, които са свързани с общото управление и функциониране на предприятието. Аналитичното отчитане...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


791 Отписани...

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0330 сек.,0.0065 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,165kb