http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина

№ на удостоверение Фирма Седалище, адрес на управление и телефони Списък на минималния състав
001-1 “ПРОФИЛАКТИК” ООД ул. „Люботрън” № 98, бл. 4, вх. В, ет. 4, ап. 34, гр. София, офис-ул. "Горски пътник" 64; тел. 02 963 58 98, 962 27 07; 0888 360 359; 0889 861 176 проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн; инж. Здравка Георгиева Динчева; д-р Йордан Симеонов Тодоров
002-1 “ИНТЕРМЕД-КОНСУЛТ” ЕООД ж.к. „Дървеница”, бл. 46, вх. А, ет. 3, ап. 12, гр. София, тел. 0886 349 782; intermedstm©abv.bg д-р Теменуга Славчева Стефанова-Иванова; инж. Николай Христов Гъмзов; Ани Георгиева Пътърова-Николова
003-1 “САНИКО ТРЕЙД” ЕООД ул. „Светлоструй” № 18, гр. София; офис - бул. "Евл. Георгиев" 108, ет.4, к-т 410а;тел. 02 943 44 42; 0888 584 170; sanicotrade©abv.bg д-р Райна Георгиева Илиева; инж. Стефан Иванов Градинаров; д-р Ива Валентинова Гелева
004-1 “МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ул. „Г. С. Раковски” № 41, ет. 1, офис 8, гр. Враца; тел. 092 666 651; 0899 834 649; mengineer©abv.bg д-р Алла Александрова Дакова; инж. Илия Симеонов Монов; Тотка Пешева Рибарска
005-1 “ТРАНС МЕД КОНСУЛТ” ООД ул. „Доспат” № 1, гр. Пловдив; офис-ул. "Арх.К.Петков" 12, ет.3, ст.50 и 51; тел. 032 622 635; 032 667 663; 0889 943 846 д-р Георги Иванов Кънев; инж. Славка Стефанова Джатова; Румяна Михайлова Димитрова
006-1 “ЕТ-КО” ООД ул. „Бурел” 41а, гр. София; тел. 02 952 03 98 д-р Виржиния Василева Хвърчилкова; инж. Васил Методиев Василев; Васил Етков Хвърчилков
007 “ТИЙМ ПРЕВЕНТ БЪЛГАРИЯ” ООД ул. „20-ти април” № 19, ет. 2, гр. София; тел. 02 954 11 11 д-р Петромила Жекова Петрова-Саръиванова; инж. Веселин Иванов Попов; Цвета Александрова Сулева
008-1 “СТМ 2000” ЕООД ул. „Съединение” № 86, вх. А, ет. 4, ап. 8, гр. Шумен; офис-ул."В.Левски" 42, ет.2, ап.3;тел. 054 802 002; 0888 934 511; 0899 934 511; 0888 535 554 д-р Владимир Йорданов Паскалев; инж. Пламен Йорданов Паскалев; Мария Георгиева Тодорова
009-1 “СТС-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ж.к. „Дружба”, бл. 62, вх. А, ет. 5, ап. 10, гр. София; тел. 02 955 61 99; 0887 452 955, office©ctc-bg.com д-р Олга Францевна Михайловская; инж. Пламен Михайлов Борисов; инж. Калинка Ценова Борисова
010 “Анели Медико-Консулт” ООД ул. „Александър Хаджирусет” № 2, бл. 44, вх. 5, ет. 5, гр. Русе; тел. 0878 560 518, 0888 478 134 д-р Марта Николова Ханджиева; инж. Елена Дионисиева Заркова; инж. Антоанета Николаева Йорданова
011-2 “СТМ-2002” ООД ул. „Раковски” № 22, бл. 4, ет. 14, ап. 67, гр. Кюстендил; тел. 078 52 52 32, 0887 980 531, 0889 257 943 д-р Деляна Дечкова Михайлова; инж. Михаил Борисов Михайлов; инж. Сашка Георгиева Димитрова
012-1 “АКТИВА-1” ООД ул. „Лайош Кошут” 51, ет. 1, гр. София; тел. 02 851 06 66, 988 58 59; офис - ул. "Нишава" 58, тел. 0888 501 585, 0898597531 д-р Невена Костова Цачева-Христова; инж. Георги Владимиров Стоянов; Илиян Людмилов Кръстев
013 “АВС.Д.КОНСУЛТ” ЕООД ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 130, вх. В, ап. 85, гр. София; тел. 0889 988 816 д-р Диана Николова Дикова-Стойчева; инж. Надежда Славева Орешарска-Колева; Андрей Веселинов Стойчев
014-1 “МЕДИКОНСУЛТ” ЕООД ул. „Мир” 14, вх. Г, ет. 4, ап. 12, гр. Варна; офис-ул."Ал.Рачински" 20, ет.2; тел. 052 60 00 66, 0878 105 533;mediconsult@abv.bg д-р Наташа Генова Иванова-Бачева; инж. Евелин Кирилов Бачев; инж. Елена Славова Чернева
015-2 “СТМ МЕДЕКО-ЕКСПЕРТ” ЕООД ул. „Народни будители” 55, ет. 1, ап. 1, гр. Варна; тел. 052 37 00 37, 0888 476 126, s.nedelcheva©medeco-expert.com д-р Сена Генова Неделчева; инж. Любомир Димитров Панайотов; Теодора Ивелинова Калоянова
016-1 “ЛОТ ИНС” ЕООД ул. „Борис Шивачев” 37, ет. 3, ап. 6, гр. Плевен; офис-ул."Дойран" 65; тел. 064 807 987, 0888 624 861 д-р Василка Тодорова Еврева; инж. Християн Любомиров Терзиев; инж. Зорница Радославова Стойкова
017-1 “Труд и здраве” ООД ул. „Хаджи Димитър” № 19, гр. Сливен; офис - ул. "Д.Пехливанов" 2; тел. 044 625 176, 0889 436 202, 0898 655 478;zmetcheva@abv.bg д-р Мая Борисова Лунголова; инж. Атанас Генчев Мечев; инж. Борис Димитров Димитров
018 “СТМ-Свети Георги” ЕООД бул. „Цар Борис III” № 227, гр. София; тел. 02 955 91 86, 0899 134 685; ovtcharov©abv.bg д-р Мая Борисова Лунголова; инж. Теменужка Крумова Стефанова; Цветанка Любомирова Михайлова
019-1 “САНСИ” ООД ул. „Райко Даскалов” № 26, гр. Русе; офис - ул."Независимост: 2; тел. 082 828 020; stm_sansi©abv.bg д-р Евтим Иванов Дуков; инж. Даниела Богданова Миленкова; инж. Мария Михайлова Топалова
020-1 “МАРС-2001” ООД ул. „Фани Попова-Мутафова” № 4, гр. Дупница; офис - "Св. Ив. Рилски" 213; п.к. 127; тел. 0701 512 33, 0887 651 910, 0887 714 675 д-р Румяна Симеонова Андонова; Анелия Запрянова Начева; Стоян Димитров Демиревски
021-1 “АБ КОНСУЛТ” ЕООД бул. „Княгиня Мария Луиза” 54, ап.10, гр. София; тел. 02 988 54 85, 983 57 45, 983 66 46, 0887 968 047;abconsult@mail.orbitel.bg д-р Анка Вълчева Радева-Ангелова; инж. Александрия Димитрова Захариева; инж. Божидар Стефанов Панайотов
022-1 “С и М Превент” ООД ул. „Вечерница” № 14, ет. 3, ап. 9, гр. Пловдив; офис - бул."Цариградско шосе" 51, ет.2, офис 207 и 208; тел. 0878 103 674; simprevent©abv.bg д-р Димо Йорданов Искрев; инж. Максим Атанасов Линев; Светла Борисова Линева
023-1 “ЯТРУС” ООД ул. „Прилеп” бл. 6, ет. 6, ап. 24, гр. Варна; тел. 052 330 702, 609 774, 0899 185 224, 0878 185 224, 0889 999 260; hristohristakiew©abv.bg д-р Иван Матеев Иванов; инж. Христо Николаев Христакиев; Светла Георгиева Христакиева
024-1 “ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД бул. „Владислав Варненчик” № 275, вх. А, гр. Варна; тел. 052 571 970, 500 347, 0887 496 997 д-р Светломир Илиев Томов; инж. Виолетка Райкова Добрева; Красимира Василева Йорданова
025 “ГАЛА КОНСУЛТ” ЕООД ул. „София” № 64, гр. Пловдив; тел. 032 645 576, 645 570, 0888 640 119;galakonsult@mail.bg д-р Галинка Петрова Дойкова; инж. Вася Богданова Ангелова-Дервенска; Николина Димитрова Лазарова-Новакова
026-1 “МЕДИГРУП БУРГАС” ЕООД ул. „Места” № 41, гр. Бургас; офис - ул."Сливница" 43; тел. 056 814 437, 0888 435 494;medi group©mail.bg д-р Васил Иванов Гронков; инж. Симеон Пантелеев Маринов; Веселина Иванова Николова
027 “КОНСУЛТ-ОТ” ЕООД кв. „Васил Левски”, бл. 15, ет. 15, ап. 75, гр. Казанлък; офис - ул."Акад.П.Стайнов" 10, ет.3; тел. 0431 65 163 д-р Стоянка Тодорова Кочешева; инж. Недялка Петкова Войникова; инж. Захари Йорданов Йорданов
028-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” ЕООД ул. „Княз Борис I” № 21, гр. София; тел. 02 951 63 34, 953 11 60 д-р Петя Иванова Янева; инж. Лилия Ценкова Георгиева; Цветелина Райчева Илиева
029-1 “ДАРИ – 100” ЕООД ул. „Ястребец”, бл. 25, вх. А, ет. 5, ап. 24, гр. София; офис - ул."Пирин" 7, вх.А, ет.1, ап.2; тел. 02 859 19 76, 0899 777 356 д-р Румяна Стоянова Стоянова; инж. Светла Енева Цаневска-Митова; Валентин Славчев Наков
030-2 “ЮНАЙТЕД СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД бул. „Съборни” 24, ет. 3, гр. Варна; тел. 052 61 21 53, 60 24 15 д-р Иванка Георгиева Гавазова, д.м.; инж. Манол Лазаров Манолов; Ивайло Антонов Гаджемов
031-1 “САНИТА” ЕООД ул. „Бачо Киро” № 12, ет. 3, ап. 2, гр. Велико Търново; тел. 062 65 84 74, 62 41 24 д-р Георги Иванов Кънев; инж. Николай Петров Иванов; Мадлена Илиева Дянкова
032 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ДОВЕРИЕ” ООД бул. „Княз Дондуков” № 82, гр. София; офис - ж.к."Овча купел" 2, кв.18, Медицински комплекс Доверие; тел. 02 40 36 404, 40 36 403, 40 36 820, 0885 515 003; stm©mbal.doverie.bg д-р Иван Николов Паунов; инж. Красимира Любенова Джерахова; Десислава Дечева Кирова
033-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА БЛЯК СИЙ” ЕООД ул. „Стефан Караджа” № 28, гр. Варна; тел. 052 61 28 54, 61 28 34, 60 07 91; yaneva©mbox.contact.bg д-р Стефана Стоянова Янева; инж. Димитър Петров Кръстев; Нели Николова Маринова


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
704 Приходи за бъдещи...

Чрез сметка 704 се отчитат приходите, за които още при получаването им е известно, че се отнасят за бъдещи периоди. Чрез тази сметка се...


793 Излишъци на...

Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства. Сметка 793...


624 Разходи по валутни...

Чрез сметка 624 се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута. Сметка 624 се дебитира със сумата...


302...

Чрез сметка 302 се отчитат: - Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0320 сек.,0.0074 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,305kb