http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговори


1_ИТ-00-73/05.06.2008
ЗДДС,чл.21, ал.1 от ЗДДС
относно: данъчно третиране на лизингов договор
Въпрос: какво следва да е данъчното третиране по ЗДДС във връзка сключен от Вас договор с регистрирано за целите на ДДС дружество в Испания?


Ако сключеният от Вас договор разкрива характеристиките на договор за лизинг с възможност за закупуване на предмета, становището ни е следното: Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Предвид това, че обекта, отдаван под наем е ремарке, представляващо превозно средство по смисъла на §1, т.40 от ДР на ЗКПО и §6, т.17 от Закона за движението по пътищата, то мястото на изпълнение на услугата по отдаване под наем на ремаркета следва да се определи по правилото на чл.21, ал.1 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект - мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване. Предвид това, считаме, че доставката по договора е с място на изпълнение извън страната ни. При условие, че сте регистрирано по ЗДДС лице следва да изпълнявате изискванията на ЗДДС и да водите отчетни регистри по чл.124 от ЗДДС – дневник за покупките и дневник за продажбите, както и да подавате всеки месец справка-декларация, придружена с информация от отчетните регистри. За получената услуга във връзка сключения договор, съответната фактура следва да включите в дневника за покупките. За платения от Вас ДДС по тези фактури нямате право на данъчен кредит, поради това, че няма да е изпълнено изискването на чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС. Този данък може да си възстановите по реда и условията, предвидени в съответните нормативни актове на държавите членки.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
725 Финансови приходи за бъдещи...

Чрез сметка 725 се отчитат разсрочените финансови приходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


401...

Чрез сметка 401 се отчитат задълженията по обикновени доставки на активи или услуги. Аналитичното отчитане към сметка 401 може да се...


204 Машини, съоръжения и...

Чрез сметка 204 се отчитат енергетичните и двигателните машини и оборудване, производствените машини и оборудване, измервателните и...


613 Разходи за бъдещи...

Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди. При отразяване на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0336 сек.,0.0064 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,164kb