http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговори


5_53-02-422/26.06.2008
КСО, чл.4, ал.1, т.7, чл.4, ал.1, т.1, чл.4,а л.2, чл.6, ал.2 и ал.5
ЗЗО, чл.40, ал.1, т.5, чл.40, ал.1, т.1, б. „б”

Фактическа обстановка: лице е вписано в съдебното решение като управител и раби по договор за УК. Предстои му ползване на отпуск по бременност и раждане и отглеждане на малко дете;
Въпроси: 1. Следва ли да бъде открита процедура по назначаване на прокурист и по какъв договор;
2.От кой момент следва да се назначи прокурист;
3. Какви декларации следва да се подават пред НАП;


Съгласно чл. 4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, управителите на търговски дружества се осигуряват за всички осигурени социални рискове.
Когато тези лица ползват отпуск поради бременност и раждане и отглеждане на малко дете, те не дължат осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване. За периодите на временна неработоспособност поради бременност и раждане и отглеждане на малко дете, обаче, се дължат вноски за здравно осигуряване, на основание чл.40, ал.1, т.5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Размерът на вноската е равен на дължимата от работодателя част и се дължи върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Здравноосигурителната вноска е изцяло за сметка на работодателя.

За периода на неплатен отпуск за отглеждане на дете, когато лицето не е осигурено на друго основание, здравноосигурителната вноска се дължи съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1, т.1, б. „б” от ЗЗО. Съгласно цитираната разпоредба, вноската е в размер на 6 на сто от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване и е изцяло за сметка на работодателя.
В случай, че след периода на бременност и раждане, продължите да извършвате трудова дейност, за периода на отглеждане на малко дете дължите осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове по съответния ред.
За да отпадне задължението Ви за осигуряване следва да назначите прокурист не по-късно от деня на изтичане на периода на временна неработоспособност.
Прокуристът може да бъде назначен по трудов договор и да се осигурява на основание чл.4, ал.1, т.1 или чл.4, ал.2 от КСО или по договор за управление и контрол кото осигуряването се извършва по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО.
В двата случая осигурителни вноски се дължат върху полученото или начислено, но неизплатено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за основните икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на ДОО, съгласно чл.6, ал2 и ал.5 от КСО.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
605 Разходи за социални...

Чрез сметка 605 се отчитат начислените суми за: задължителните месечни осигурителни вноски и други подобни законно регламентирани...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


112 Преоценъчни...

Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи на предприятието. Към сметка 112 може да се открият следните...


495 Разчети по...

Чрез сметка 495 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения със застрахователни предприятия във връзка с различни...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0384 сек.,0.0073 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,167kb