http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговори


20-19-128/ 15.09.2008г.
Относно: право на ДК за нощувка на командировани лица.


В глава седма от ЗДДС е регламентирано възникването и упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит. В чл.70, ал.1 от ЗДДС са установени ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, които няма да намерят приложение в хипотезите, посочени в ал.2 и ал.3 на същата разпоредба.
В конкретният случай, разпоредбата на чл.70, ал.3, т.7 от ЗДДС, дава право на регистрираните лица да упражнят правото на приспадане на данъчен кредит за транспорта и нощувките на командированите от тях лица.
Предвид гореизложеното, за Вас ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за нощувката на командированите лица, ако притежавате данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и чл.115 от ЗДДС, в който данъкът е посочен на отделен ред.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
613 Разходи за бъдещи...

Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди. При отразяване на...


422 Подотчетни...

Чрез сметка 422 предприятията отчитат вземанията си от персонала за предоставените му със заповед на ръководителя или на упълномощено...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


609 Други...

Чрез сметка 609 се отчитат всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата, като: разходи за служебни пътувания и...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0408 сек.,0.0064 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,157kb