Търсене в публикуваните отчети
Въведете част от името на предприятието, изписано с главни букви на кирилица или ЕИК/БУЛСТАТ   
Публикуване на ГФО
Публикуване на годишни финансови отчети за 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 г. за ДЗЗД, ЮЛНЦ, читалища, обществени организации и чуждестранни представителстваАко страницата ви харесва, гласувайте за нея
като натиснете бутона +1, за да стане тя по-популярна
Публикуване на ГФО
за 2018 г.
по електронен път
Публикуване на ГФО
за 2017 г.
по електронен път
Публикуване на ГФО
за 2016 г.
по електронен път
Публикуване на ГФО
за 2015 г.
по електронен път


Ние Ви предлагаме една възможност бързо и лесно да изпълните задълженията си по чл. 40 от Закона за счетоводство.

http://balansi.account-bg.info е специализиран сайт за публикуване на Годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 40 ал. 1 и 2 от Закона за счетоводство, за предприятия и организации, които не са регистрирани в Търговски регистър и са задължени да публикуват отчетите си в специализиран интернет сайт.
Отчетите се публикуват във вида, в който са изпратени от заявителя на публикацията.

http://balansi.account-bg.info си запазва правото да не публикува отчети които са нечетими, неясни или некачествени копия, както и такива предоставени по електронен път във формат недостъпен за публично ползване.
Публикуваните отчети ще бъдат на разположение на посетителите на сайта за време не по-малко от определеното в Закона за счетоводство (към настоящия момент 3 (три) години от датата на публикуването им).

Услугата по публикуването на отчетите се предоставя от АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК 203948902

Цената за публикуване на един отчет:

  • 12.00 лв. - ако отчетът е предоставен в електронен формат в офиса на АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД или е изпратен в електронен формат чрез електронната форма за изпращане на отчети

  • 15.00 лв. - ако отчетът е предоставен на хартиен носител по пощата или в офиса на АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД
    Посочената цена е крайна и не зависи от големината на отчета.


АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД не е регистрирано по ЗДДС и не начислява ДДС.

Заплащането на услугата се извършва по банков път:

IBAN: BG53 STSA 9300 0023 3625 56

BIC: STSABGSF - Банка ДСК АД, АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД, в срок до 5 дни след публикуване на отчета.

Адрес за изпращане на отчетите: гр. София п.к. 1517, ул. Константин Фотинов 131, АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ, Надя Касърова

Ако имате въпроси относно публикуването на Вашия годишен финансов отчет можете да се свържете с нас на n.jeliazkova©gmail.com, чрез формата за контакт или на GSМ: 0898 683809

Условия за публикуване на Годишен финансов отчет (ГФО)

Заявка за публикуване на ГФО за 2018 г. - електронен вариант

Заявка за публикуване на ГФО - Word формат (ако ще изпратите отчети по пощата)Публикуване на ГФО
за 2018 г.
по електронен път
Публикуване на ГФО
за 2017 г.
по електронен път
Публикуване на ГФО
за 2016 г.
по електронен път
Публикуване на ГФО
за 2015 г.
по електронен път


Не подлежат на задължително публикуване в специализиран интернет сайт или икономическо издание ГФО на фирмите, които са пререгистрирани или регистрирани в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Не подлежат на задължително публикуване и отчетите на предприятията регистрирани по Търговския закон, които все още не са пререгистрирани и не подлежат на задължителен одит. Ако попадате в горните категории, но все пка желаете вашият отчет да бъде публикуван, ние ще извършим публикацията, ако той отговаря на общите ни условия.
Публикувани годишни финансови отчети
Избери категория  
Годишни финансови отчети
МАЛКИЯ ПРИНЦ ДЗЗД, ЕИК 131044184, 2018 г.
СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ РОЖЕН ЧЕПЕЛАРЕ 2016, ЕИК 177053194, 2018 г.
ДЗЗД Троян-ЕЕ-2017, ЕИК 177160602, 2018 г.
ФОНДАЦИЯ АНИМАЛ-ЕС О ЕС-2012, ЕИК 176367224 , 2018 г.
НЧ Пробуда 1914, ЕИК 108046207, 2018 г.
ДЗЗД ТОПОКЛИ, ЕИК 120541135 , 2018 г.
ДЗЗД ПТ-67, ЕИК 177125544, 2018 г.
Фондация "Фехтовална академия Васил Етрополски", ЕИК 175692599, 2018 г.
ДЗЗД ДИД 2010, ЕИК 175993798, 2018 г.
СДРУЖЕНИЕ СК ПО ТЕНИС НА МАСА БОТЕВ, ЕИК 176997283, 2018 г.
ДЗЗД ГАЛЯ, ЕИК 103573878, 2018 г.
СДРУЖЕНИЕ ТАНЦ-БГ, ЕИК 102646630, 2018 г.
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ, ЕИК 175375111, 2018 г.
"ЕС ВИ ЕС" ДЗЗД, ЕИК 175467823, 2018 г.
ЕПЦ ВЕТИЛ ДИМИТРОВГРАД, ЕИК 126633626, 2018 г.
ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ АЛЕМИКС" , ЕИК 177247605, 2018 г.
С-ние на Общопрактикуващите лекари, ЕИК 176450862, 2018 г.
СДРУЖЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА МИШАН ФИШ, ЕИК 176462035, 2018 г.
Адвокатско съдружие Кунева,Влахови и сие, ЕИК 176657373, 2018 г.
ДЗЗД Обединение Тех Паркинг, ЕИК 177022359, 2018 г.
ДЗЗД „САМУИЛОВА и АРАБАДЖИЕВ“, ЕИК 177213058, 2018 г.
ДЗЗД „САМУИЛОВА и АРАБАДЖИЕВ“, ЕИК 177213058, 2017 г.
АС СПЕНДЖАРОВА, ГЕОРГИЕВА И СТОЙНОВА, ЕИК 126588024, 2018 г.
ХРИСТИЯНСКА ЕВАНГЕЛСКА БАПТИСТКА ЦЪРКВА, ЕИК 103270087, 2018 г.
Адвокатско дружество Влахов и Влахова, ЕИК 176235023, 2018 г.
РК НА БЛС ЛОВЕЧ, ЕИК 110056475, 2018 г.
СДРУЖЕНИЕ "СКИ УЧИЛИЩА-ПАМПОРОВО", ЕИК 120598111, 2018 г.
НЧ "Христо Ботев 1918", с. Смочево, ЕИК 000254283, 2018 г.
НЧ "Св. Иван Рилски 1928", с. Пастра, ЕИК 000254290, 2018 г.
НИК ПОЛ ДЗЗД, ЕИК 176136153, 2018 г.
СД БИГ КАРП, ЕИК 176992635, 2018 г.
СД РИБОМАНИЯ, ЕИК 176492943, 2018 г.
СД РИБОЛАНДИЯ, ЕИК 176059707, 2018 г.
ДЗЗД СТРПИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА 2018, ЕИК 177295411, 2018 г.
Адвокатско дружество Кордов и Пейков, ЕИК 176616070, 2018 г.
ДЗЗД РЕСТАВРАЦИЯ НА ГАЛЕРИЯ ПЛОВДИВ, ЕИК 177316631, 2018 г.
СДРУЖЕНИЕ РЪТЛИНА, ЕИК 175641583, 2017 г.
СДРУЖЕНИЕ РЪТЛИНА, ЕИК 175641583, 2018 г.
СНЦ ПОМОЩ ЗА ВСИЧКИ 2011, ЕИК 176074755, 2018 г.
ДЗЗД Водопад, ЕИК 103973370, 2018 г.
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 62 63 64  

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей