Как да публикуваме ГФО?
Можете да заявите публикуване на ГФО на вашето предприятие по няколко начина:

1. Като изпратите Вашия Годишен финансов отчет (ГФО) по пощата или чрез куриерска служба


За да публикувате отчета си при нас по този начин трябва да направите следното:
1.1. Изтеглете си заявката за публикация
1.2. Подгответе качествени копия на Вашия Годишен финансов отчет (ГФО)
1.3. Изпратете заявката и копията на ГФО на адрес:

гр. София п.к. 1517,
ул. Константин Фотинов 131
АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД, Надя Касърова

1.4. Вашите отчети ще бъдат публикувани на сайта веднага след получаването им.

До 5 (пет) дни след публикуването на Вашият ГФО трябва да заплатите сумата от 12.00 лв. по банкова сметка на АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД:

IBAN: BG53 STSA 9300 0023 3625 56 BIC: STSABGSF - Банка ДСК АД, Моля в платежното нареждане изписвайте името и ЕИК на предприятието.

2. Да изпратите отчетите си чрез електронната форма за заявка

За да публикувате отчетите си при нас по този начин трябва да направите следното:

2.1. Да сканирате отдените части на отчета в общодостъпен графичен формат .
2.2. Да посетите страницата с електронния вариант за заявка за публикуване на ГФО, да попълните необходимите данни и прикачите сканираните файлове.

Вашите отчети ще бъдат публикувани на сайта до 24 часа след получаването им.

До 5 (пет) дни след публикуването на Вашият ГФО трябва да заплатите сумата от 12.00 лв. по банковата сметка на АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД. Моля в платежното нареждане изписвайте името и ЕИК на предприятието.

3. Да изпратите отчетите по електронна поща

За да публикувате отчета си при нас по този начин трябва да направите следното:

3.1. Да сканирате отдените части на отчета в достъпен графичен формат.
3.2. Изпратете на нашата електронна поща сканираните копия на ГФО и заявката за публикуване като прикачени файнлове

Вашите отчети ще бъдат публикувани на сайта до 24 часа след получаването им.

До 5 (пет) дни след публикуването на Вашият ГФО трябва да заплатите сумата от 12.00 лв. по банкoва сметка на АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД . Моля в платежното нареждане изписвайте името и ЕИК на предприятието.

Независимо от начина, за изпращане на отчетите, който използвате ще ви бъде издадена фактура за предоставената услуга от АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД до 5 дни след получаване на плащането.
Фактурата за публикуване на ГФО, ще Ви бъде изпратена веднага на посочен от Вас електронен адрес.

Отчетът ще се счита за окончателно публикуван, след като бъде получено плащането за извършената услуга.

Ако имате допълнителни въпроси можете да се обърнете към нас чрез електронна поща или на GSM 0898 683 809

Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей