Условия за публикуване на годишен финансов отчет

Годишните финансови отчети се публикуват на сайта balansi.account-bg.info при следните условия:

Задължения на АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД:

1. Да публикува ГФО по реда на тяхното получаване;
2. Да публикува ГФО във вида, в който са предоставени от заявителя;
3. Да предостави директен линк към отчета на всяко предприятие;
4. Да осигури интернет достъп до публикуваните отчети, за срок не по-кратък от определения в Закона за счетоводството;
5. Да издаде фактура на Заявителя за предоставената услуга в срок до пет дни, след като Заявителя изпълни своите задължения.

Задължения на Заявителя:

1. Да предостави качествени (четими) копия на Годишния финансов отчет;
2. Да попълни и предостави Заявка за публикуване на ГФО;
3. Да заплати цената за публикуване на ГФО по следната банкова сметка на АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД до пет дни след публикуване на отчета: IBAN: BG53 STSA 9300 0023 3625 56 BIC: STSABGSF - Банка ДСК АД

Пояснения:
Отчетите ще се считат за окончателно публикувани, след като Заявителят изпълни всичките си задължения.
АКАУНТ-БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД си запазва правото да премахне публикувани вече отчети, ако Заявителят не изпълни задълженията си.

Отчети могат да се изпращат по пощата, чрез куриерска служба, по електронна поща или чрез формата за заявка за публикуване на ГФО по електронен път.


Връзка по Skype с нас

Меню

Здравей