Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

 • XML карта на сайта
 • Get $1500 STARTUP Bonus

  Start trading without any investments and risks right now!

  Ако желаете да добавите информация в каталога, първо изберете желаната категория от списъка в лявото меню, след което използвайте връзката "Добавете информация"

  » Финансов одит | Одитор

  :: Независим финансов одит на годишни финансови отчети в съответствие с Международните Одиторски Стандарти (МОС); Одит със специално предназначение (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори); Оценка на риска и препоръки за управление; Преглед на системата за вътрешен контрол; Ограничен преглед на финансови отчети; Изпълнение на договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства; Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда глава XVI от Търговския закон; Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците; Заверка на прогнозна финансова информация; Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;

  :: Интернет адрес: http://www.brainstorm.bg/bul/info_pages/view/6

  [Подробна информация] | [Информирай за повреден линк?]  Get $1500 STARTUP Bonus

  Start trading without any investments and risks right now!

  » Римеса Одит ООД, СОП #136

  :: Римеса Одит ООД предлага два основни вида услуги: одит на годишни финансови отчети и одит на проекти. Независимият финансов одит на отчети приключва с доклад, съдържащ мнение на одитора за достоверността на финансовия отчет, а при договореност с ръководството и с разширен доклад за организацията на счетоводната отчетност и анализ на имушественото и финансово състояние. Одиторският ангажимент за одит на проекти включва проверка на разходите за съответствие с всички изисквания на донора, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи.

  :: Интернет сайт: http://www.rimesaodit.com

  [Подробна информация] | [Информирай за повреден линк?]

  » Независим финансов одит

  :: Независим финансов одит и други одиторски услуги. Счетоводни услуги.

  :: Интернет сайт: http://www.auditconsult-bg.com

  [Подробна информация] | [Информирай за повреден линк?]

  Страница: [1]
  www.account-bg.info
  Последно добавени обяви

  ШАНС 2007 ЕООД - Счетоводни услуги
  Счетоводна кантора „ШАНС” – „ШАНС 2007” ЕООД , създадена през 2007 г ., работи в повече информация...

  ШАНС 2007 ЕООД - Счетоводни услуги
  Счетоводна кантора „ШАНС” – „ШАНС 2007” ЕООД , създадена през 2007 г ., работи в повече информация...

  Счетоводни услуги - Габрово
  Счетоводител с дългогодишен опит предлага професионални счетоводни услуги на повече информация...

  счетоводна къща "ССП" ЕООД
  Комплексно счетоводно и данъчно обслужване.Регистрация на Фирми в Търговския повече информация...

  Счетоводна фирма "Доверие" София
  Надеждна счетоводна кантора, разположена в град София. Фирмата предлага широка повече информация...  Get $1500 STARTUP Bonus

  Start trading without any investments and risks right now!

  Powered by: qlWebDS