Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

 • XML карта на сайта
 • Get $1500 STARTUP Bonus

  Start trading without any investments and risks right now!

  Ако желаете да добавите информация в каталога, първо изберете желаната категория от списъка в лявото меню, след което използвайте връзката "Добавете информация"

  » Финансово счетоводен софтуер "Мираж"

  :: Финансово-счетоводен софтуер "МИРАЖ" представлява интегрирана система, осигуряваща цялостното функциониране на финансово-счетоводната дейност. Тя предоставя пълна, своевременна и детайлна информация за нуждите на управлението. Логиката на разработка на ФСС "МИРАЖ" е насочена към универсалност на приложението без ограничения за настройка при всякакъв предмет на дейност, структура и мащаби на фирмата. Независимо дали фирмата е в сферата на Услугите, Търговията или Производството може да се постигне пълна автоматизация на счетоводния процес. ФСС "МИРАЖ" е предназначена за широк кръг потребители чрез уникалната си система от предварително дефинирани счетоводни контировки.

  :: Интернет адрес: http://www.brainstorm.bg/bul/info_pages/view/25

  [Подробна информация] | [Информирай за повреден линк?]  Get $1500 STARTUP Bonus

  Start trading without any investments and risks right now!

  » Безплатно Личен Състав ТРЗ

  :: Безплатен он-лайн програмен продукт за управление на персонала с модули Личен състав и ТРЗ. Без инсталация, необходима е само регистрация (безплатна е). Възможност за работа от неограничен брой работни места, без значение на местонахождението ви. Не натоварва компютъра ви, не изисква допълнителни програми за поддръжка. Единственото условие е да имате достъп до интернет.

  :: Интернет сайт: http://www.ls-trz.com

  [Подробна информация] | [Информирай за повреден линк?]

  » Счетоводен и складов софтуер – Dreem

  :: Dreem Business Software е софтуерен продукт, създаден за целите на търговски фирми и предприятия. Съдържа търговска част – Заявки, Покупки, Продажби, Склад, Каса, Банка, POS и др. и счетоводна част – Счетоводство, ТРЗ, ДМА и др. Системата обхваща всички звена в едно предприятие и е подходящ инструмент за планиране и управление на всички ресурси. Дава възможност да подобрите своята организация и управление и да разширите обхвата на възможностите си.

  :: Интернет сайт: http://unicontsoft.com

  [Подробна информация] | [Информирай за повреден линк?]

  » Tereza.bg | Програма за ТРЗ и Личен Състав

  :: Тереза обхваща всички дейности, свързани с обработка на трудови, граждански договори, договори за управление и контрол, самоосигуряващи се лица. Системата е предварително настроена, така че след регистрация всеки клиент може веднага да започне работа с нея. В допълнение към това тя предлага опции за донастройване, чрез които може по-точно да отговори на нуждите на всеки конкретен клиент. Функционалният обхват на Тереза може да се раздели условно на четири основни направления - Личен състав, ТРЗ, Каса и Човешки ресурси. Можете да се възползвате от безплатните ни планове, подходящи за малки фирми или от тестов период от един месец на сайта Tereza.bg.

  :: Интернет сайт: http://tereza.bg

  [Подробна информация] | [Информирай за повреден линк?]

  » Софтуерна и счетоводна къща АССО

  :: Разработва интегриран софтуер - счетоводство, склад, работни заплати, личен състав, специализиран в областите производство, строителство, търговия, здравеопазване. Оперативно счетовдство и годишно приключване, курсове и обучение.

  :: Интернет сайт: http://www.acco.hit.bg

  [Подробна информация] | [Информирай за повреден линк?]

  Страница: [1] 2
  www.account-bg.info
  Последно добавени обяви

  ШАНС 2007 ЕООД - Счетоводни услуги
  Счетоводна кантора „ШАНС” – „ШАНС 2007” ЕООД , създадена през 2007 г ., работи в повече информация...

  ШАНС 2007 ЕООД - Счетоводни услуги
  Счетоводна кантора „ШАНС” – „ШАНС 2007” ЕООД , създадена през 2007 г ., работи в повече информация...

  Счетоводни услуги - Габрово
  Счетоводител с дългогодишен опит предлага професионални счетоводни услуги на повече информация...

  счетоводна къща "ССП" ЕООД
  Комплексно счетоводно и данъчно обслужване.Регистрация на Фирми в Търговския повече информация...

  Счетоводна фирма "Доверие" София
  Надеждна счетоводна кантора, разположена в град София. Фирмата предлага широка повече информация...  Get $1500 STARTUP Bonus

  Start trading without any investments and risks right now!

  Powered by: qlWebDS