ПКР-29 Оповестяване — споразумения за концесионна услуга