ПКР-25 Данъци върху дохода — промени в данъчния статут на едно предприятие или неговите акционери