ПКР-13 Съвместно контролирани предприятия — непарични вноски от контролиращите съдружници