ПКР-12 Консолидация — предприятия със специално предназначение