ПКР-10 Държавна помощ — без специална връзка с оперативната дейност