Разяснение 5 на КРМСфО Права за участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда