Разяснение 4 на КРМСфО Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг