Разяснение 2 на КРМСфО Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти