Статия
Получавам обезщетение от бюрото по труда. Имам ли право да работя на граждански договор?

Съгласно чл. 54д, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл. 4.
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО, лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0310 сек.,0.0031 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,758kb