Въпрос
ЕТ има смяна на фамилно име. Каква е процедурата за промяна името на ЕТ.

Ако фирмата е пререгистрирана в Търговския регистър се подава заявление А1 за промяна на обстоятелства - в случая наименованието на фирмата и името на собственика, като се прилагат документите за промяната. Документа обикновено е едно удостоверение от ЕСГРАОН, че новото и старото име са на едно и също лице.
Ако фирмата не е пререгистрирана в ТР - първо се прави пререгистрация и след това се подава заявлението за промяна на обстоятелствата.

Таксата за промяна на тези обстоятелства в ТР е 30.00 лв.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0342 сек.,0.0039 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,757kb