Въпрос
Съгласно разясненията и указанията на МОН изх. № 0201-71/19.02.2009 и на МФ изх. № 91-00-198/24.02.2009 относно прилагане системата на делегираните бюджети през 2009 г. и във връзка с § 69 ал.1 т.3 от ПЗР на ЗДБРБ, директорите на училищата се разпореждат със средствана на училището, като одобряването на плащанията да става от лице, което е в правоотношение с директора на училището (финансов контрольор). Може ли лице, което има сключен трудов договор с първостепенен разпоредител (община) с бюджетни кредити да осъществява предварителен финансов контрол на училище, с което има сключен допълнителен трудов договор за това с директора на училището, съгл. чл. 110 и 111 от КТ.

За съжаление нямаме практика в областа на счетоводната и нормативна практика на бюджетните организации и в частност в образователната система. Поради тази причина не можем да отговорим компетентно на въпроса ви.
Можете да се обърнете към регионалния инспекторат за помощ.
Можете да пуснете въпроса и в нашия форум.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0212 сек.,0.0039 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,758kb