Въпрос
Задължително ли е фактура, съставена на чужд език да бъде преведена от заклет, лицензиран преводач?

Задължението за наличие на превод на документите на чужд език произтича от чл. ал. 2 на Закона за счетоводство:

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) Първичните счетоводни документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти.
(2) Счетоводните документи, които постъпват в предприятието на чужд език, се придружават с превод на български език на съдържанието на отразените в тях стопански операции.


Никъде в този текст не става въпрос за "лицензиран" или заклет преводач, а само за превод на български език на отразените в тях стопански операции.
Не е уточнено, кой точно трябва да извърши превода.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0207 сек.,0.0032 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,759kb