Въпрос
Имаме получени и заприходени отпадъци от бракувани ДМА.Същите отпадъци се транспортират с камиони до друг цех на фирмата за преработка(влагат се в производството му като суровина).Как да се третирират разходите по превоза,като разходи по ликвидация на ДМА или като разходи по доставка на материали.Само за информация:доставените от външни фирми същите материали са с по-висока стойност в която транспортът е за сметка на доставчика отколкото стойността по която сме заприходили получените собствени отпадъци.

По логично е да се третират като разходи за доставка на материали.

Така ще участват в себестойността на продукцията от втория склад.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0262 сек.,0.0043 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,758kb