Въпрос
Трябва ли да се иска разрешение за бракуване на счетоводен архив от Държавен или Териториален архив. Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) След изтичането на срока за съхранението им носителите (хартиени или технически) на счетоводна информация, които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

След като документите не подлежат на предаване в някакъв архив, не виждаме причина да искате разрешение от някого, за да ги унищожите.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0302 сек.,0.0032 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,757kb