Въпрос
Регистрирано е ООД през 1996 г. със 600 съдружника,което тогава трябваше да участва в Масовата приватизация.Поради организационни причини Дружеството не участва.До настоящия момент сме подавали "празен"ГФО,тъй като не е извършвана дейност.По какъв начин ще се заличи ООД към 31.12.2010 г. от АВ? Кой ще бъде назначен за ликвидатор?Възможно ли е и друг вариант,освен "служебното заличаване"?

Служебното заличаване ще стане с назначаване на служебен ликвидатор от списъка с ликвидатори утвърден от Агенция по вписванията.

Възможна е ликвидация и не по служебен път. За целта управителя на ООД-то трябва да свика общо събрание съгласно устава (дружествения договор) и да се вземе решение за ликвидация на дружеството, като се назначи ликвидатор. Този ликвидатор се избира от самото общо събрание.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0241 сек.,0.0038 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,758kb