Въпрос
Ако в дадена фирма лицето което е орган по безопастност и здраве на труда установи че ситемно се употребява алкохол през работно време как да постъпи, трябва ли да предприеме нещо?

Основната работа на такова лице е да предприема действия по предотвратяване на създаването на условия за допускане на произшествия по време на работния процес.

Най-нормалното в този случай е да се напише доклад до управляващия предприятието и да се вземат адекватни мерки - издаване на заповед за забрана на употребата на алкохол, наказване на виновните служители съгласно кодкса на труда, а ако проблема е много сериозен и отстраняване на виновните служители от работа.

Също така трябва да се предложат мерки на ръководството за недопускане на работа на служители употребили алкохол.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0635 сек.,0.0233 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,758kb