Въпрос
Собственик на ЕТ решава да регистрира ЕООД и новото дружества да изкупи или придобие ЕТ. ЕТ не е пререгистрирано в АВ. Какви действия трябва да се предприемат-счетоводни и регистрационни? Задължително ли ЕООД трябва да изкупи ЕТ или има и друг начин? Трябва ли да се назначава прокурист на ЕТ?

Първо за прокуриста - въобще няма касателство към темата - т.е. нито едно от другите действия не налага назанчаването на прокурист.

Също така няма правило или нормативен документ, който да прави задължително изкупуването на ЕТ от ЕООД, ако имат един и същи собственик, т.е. няма проблем едновременно да имате действащо ЕТ и действащо ЕООД.

В нашата практика се опитваме да избегнем такива изкупувания, защото смятаме, че в повечето случаи са неоправдани. Изкупуването има смисъл ако ЕТ притежава много активи и те трябва да се прехвърлят в ЕООД-то. Има и някои данъчни аспекти при които прехвърлянето е оправдано, но те са много специфични.

А ако все пак решите да изкупите ЕТ, то първо трябва да го пререгистрирате и след това ще ви трябва първо компетентен юрист за да оформи изкупуването, защото операцията не е елементарна и счетоводител за осчетоводяване на прехвърлянето.
Няма как да се разясни цялата процедура в няколко реда.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0205 сек.,0.0032 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,759kb