Новина: Промени в закона за бюджета на ДОО, с които се увеличава паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2 г.
(Категория: Други)
Публикувано от account-bg.info
събота 29 юни 2013 - 18:09:33

ЗАКОН
за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2012 г.; попр., бр. 102 от 2012 г.)


§ 1. Член 11 се изменя така:

„Чл. 11. Определя се за 2013 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, както следва:

1. от 1 януари до 30 юни – 240 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 310 лв.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 20 юни 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Новина от Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване
( http://www.account-bg.info/e107/news.php?extend.450 )


Време за изпълнение:0.0244 сек.,0.0057 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,744kb