http://www.account-bg.info/balansi/

ERP“Kartell” – Интегрирана система за управление на бизнес процесите


ERP“Kartell” – Интегрирана система за управление на бизнес процеситеKartell е интегрирано софтуерно приложение от клас ERP система (Enterprise Resource Planning). Продуктът е съобразен със съвременния стил на управление, изискващ пълно автоматизиране, оптимизиране и контрол на процесите в предприятието.
Kartell работи в РЕАЛНО ВРЕМЕ, с пълна синхронизация на данните между отдалечените работни места и осигурява еднократното им въвеждане и съхранение в единна база данни.
Kartell предоставя възможност за дефиниране на индивидуални потребителски права за достъп и работа с всяка една функционалност на системата, в зависимост от длъжностните характеристики на служителите във фирмата и извършваните от тях дейности.
Предимства на Kartell:
• Пълен обхват на всички бизнес процеси в предприятието;
• Получаване на своевременна, реална информация, спомагаща за вземане на адекватни и навременни управленски решения;
• Повишаване на производителността на труда,ефективността и рентабилността;
• Изключително лек и достъпен потребителски интерфейс;
• Лесно адаптиране на системата към промените във фирмата – подчертано мобилна среда;
• Безрисково внедряване при минимални разходи;
• Постоянен контрол над дейността на служителите;
• Работа в реално време в интернет пространството, което дава възможност от всяка точка на света да се получава информация за всички процеси.

Kartell съдържа следните модули:
• Финанси и счетоводство
• Дълготрайни активи
• Платежна система
• Търговска система
• Ценова политика
• Складово стопанство
• Инвентаризация
• Производство
• Справки и отчети
• Управление на човешките ресурси
• Сделна форма на заплащане

Реализирани проекти:
• ИЛИАДА ЕООД – професионалната козметика L’OREAL рабо-ти с ERP-системата с пълна търговска, счетоводна и складова функционалност; приемане на поръчки чрез PDA-устройства от търговските агенти; изготвяне на специфични управленски отчети.
• РОЛПЛАСТ ЕООД - автоматизиран е процеса на продажба в 44 офиса в страната; финанси и счетоводство; калкулация на производствената себестойност.
• В момента ERP “KARTELL” е във финален етап на внедряване в УНИВЕРСАЛ МИЛК ЕООД - търговска дейност с млечни продукти.
За повече информация не се колебайте да се свържете с нас:
София 1729, ж.к. Младост 1А, бл. 505А
Тел.: (02) 80 99 769; 80 99 778; 80 99 775; 0878 21 4884 Факс: (02) 80 99 757
e-mail: office©brainstorm.bg; sales©brainstorm.bg
web: www.brainstorm.bg
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
504 Разплащателна сметка във...

Чрез сметка 504 предприятията отчитат собствените и привлечените парични средства във валута, с които извършват разплащания с други...


252 Провизии за вземане от...

Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо. Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от...


205 Транспортни...

Чрез сметка 205 се отчитат дълготрайни активи, които са предназначени за превозване на товари и пътници. Като отделен инвентарен обект...


799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0360 сек.,0.0087 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,056kb