http://www.account-bg.info/balansi/

ERP“Kartell” – Интегрирана система за управление на бизнес процесите


ERP“Kartell” – Интегрирана система за управление на бизнес процеситеKartell е интегрирано софтуерно приложение от клас ERP система (Enterprise Resource Planning). Продуктът е съобразен със съвременния стил на управление, изискващ пълно автоматизиране, оптимизиране и контрол на процесите в предприятието.
Kartell работи в РЕАЛНО ВРЕМЕ, с пълна синхронизация на данните между отдалечените работни места и осигурява еднократното им въвеждане и съхранение в единна база данни.
Kartell предоставя възможност за дефиниране на индивидуални потребителски права за достъп и работа с всяка една функционалност на системата, в зависимост от длъжностните характеристики на служителите във фирмата и извършваните от тях дейности.
Предимства на Kartell:
• Пълен обхват на всички бизнес процеси в предприятието;
• Получаване на своевременна, реална информация, спомагаща за вземане на адекватни и навременни управленски решения;
• Повишаване на производителността на труда,ефективността и рентабилността;
• Изключително лек и достъпен потребителски интерфейс;
• Лесно адаптиране на системата към промените във фирмата – подчертано мобилна среда;
• Безрисково внедряване при минимални разходи;
• Постоянен контрол над дейността на служителите;
• Работа в реално време в интернет пространството, което дава възможност от всяка точка на света да се получава информация за всички процеси.

Kartell съдържа следните модули:
• Финанси и счетоводство
• Дълготрайни активи
• Платежна система
• Търговска система
• Ценова политика
• Складово стопанство
• Инвентаризация
• Производство
• Справки и отчети
• Управление на човешките ресурси
• Сделна форма на заплащане

Реализирани проекти:
• ИЛИАДА ЕООД – професионалната козметика L’OREAL рабо-ти с ERP-системата с пълна търговска, счетоводна и складова функционалност; приемане на поръчки чрез PDA-устройства от търговските агенти; изготвяне на специфични управленски отчети.
• РОЛПЛАСТ ЕООД - автоматизиран е процеса на продажба в 44 офиса в страната; финанси и счетоводство; калкулация на производствената себестойност.
• В момента ERP “KARTELL” е във финален етап на внедряване в УНИВЕРСАЛ МИЛК ЕООД - търговска дейност с млечни продукти.
За повече информация не се колебайте да се свържете с нас:
София 1729, ж.к. Младост 1А, бл. 505А
Тел.: (02) 80 99 769; 80 99 778; 80 99 775; 0878 21 4884 Факс: (02) 80 99 757
e-mail: office©brainstorm.bg; sales©brainstorm.bg
web: www.brainstorm.bg
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


499 Други...

Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата. Аналитичното...


301...

Чрез сметка 301 се отчита доставката на материали и стоки по цена на придобиване. По дебита на сметка 301 се отразява покупката на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0317 сек.,0.0113 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,056kb