http://www.account-bg.info/balansi/

ERP“Kartell” – Интегрирана система за управление на бизнес процесите


ERP“Kartell” – Интегрирана система за управление на бизнес процеситеKartell е интегрирано софтуерно приложение от клас ERP система (Enterprise Resource Planning). Продуктът е съобразен със съвременния стил на управление, изискващ пълно автоматизиране, оптимизиране и контрол на процесите в предприятието.
Kartell работи в РЕАЛНО ВРЕМЕ, с пълна синхронизация на данните между отдалечените работни места и осигурява еднократното им въвеждане и съхранение в единна база данни.
Kartell предоставя възможност за дефиниране на индивидуални потребителски права за достъп и работа с всяка една функционалност на системата, в зависимост от длъжностните характеристики на служителите във фирмата и извършваните от тях дейности.
Предимства на Kartell:
• Пълен обхват на всички бизнес процеси в предприятието;
• Получаване на своевременна, реална информация, спомагаща за вземане на адекватни и навременни управленски решения;
• Повишаване на производителността на труда,ефективността и рентабилността;
• Изключително лек и достъпен потребителски интерфейс;
• Лесно адаптиране на системата към промените във фирмата – подчертано мобилна среда;
• Безрисково внедряване при минимални разходи;
• Постоянен контрол над дейността на служителите;
• Работа в реално време в интернет пространството, което дава възможност от всяка точка на света да се получава информация за всички процеси.

Kartell съдържа следните модули:
• Финанси и счетоводство
• Дълготрайни активи
• Платежна система
• Търговска система
• Ценова политика
• Складово стопанство
• Инвентаризация
• Производство
• Справки и отчети
• Управление на човешките ресурси
• Сделна форма на заплащане

Реализирани проекти:
• ИЛИАДА ЕООД – професионалната козметика L’OREAL рабо-ти с ERP-системата с пълна търговска, счетоводна и складова функционалност; приемане на поръчки чрез PDA-устройства от търговските агенти; изготвяне на специфични управленски отчети.
• РОЛПЛАСТ ЕООД - автоматизиран е процеса на продажба в 44 офиса в страната; финанси и счетоводство; калкулация на производствената себестойност.
• В момента ERP “KARTELL” е във финален етап на внедряване в УНИВЕРСАЛ МИЛК ЕООД - търговска дейност с млечни продукти.
За повече информация не се колебайте да се свържете с нас:
София 1729, ж.к. Младост 1А, бл. 505А
Тел.: (02) 80 99 769; 80 99 778; 80 99 775; 0878 21 4884 Факс: (02) 80 99 757
e-mail: office©brainstorm.bg; sales©brainstorm.bg
web: www.brainstorm.bg
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


613 Разходи за бъдещи...

Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди. При отразяване на...


152 Получени дългосрочни...

Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0503 сек.,0.0092 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,056kb