http://www.account-bg.info/balansi/

Финансово счетоводен софтуер „Мираж”


Финансово счетоводен софтуер „Мираж”МИРАЖ притежава всичко, което може да се изисква от един съвременен финансово счетоводен софтуер за Windows:

Награди: Златен медал на Пловдивски Технически Панаир ’99 г.

МИРАЖ – Интегрирана система
Финансово- счетоводен софтуер “МИРАЖ” е интегрирана система, осигуряваща цялостното функциониране на финансово-счетоводната дейност, насочена към предоставяне на пълна, своевременна и достоверна информация за нуждите на управлението.
Предназначение - универсално
Логиката на разработка на ФСС “МИРАЖ” е насочена към универсалност на приложението – без ограничения за настройка при всякакъв предмет на дейност, структура и мащаби на фирмата. Независимо дали фирмата Ви е в сферата на Услугите, Търговията или Производството, с МИРАЖ можете да постигнете пълна автоматизация на счетоводния процес.
И за несчетоводители
По своето предназначение ФСС “Мираж “ е насочен към много широк кръг конкретни потребители – чрез уникална система от предварително дефинирани счетоводни контировки, с ”Мираж” могат да работят и несчетоводители.
Еднократно въвеждане
В интегрираната система “Мираж” е предварително заложена идеята за еднократно въвеждане на информацията, в резултат на което тя автоматично се прехвърля по всички свързани функционални направления.
Нов подход към начина на работа
Качествено новата система на автоматично контиране в МИРАЖ предлага несравнимо облекчение за всеки счетоводител. Всички рутинни операции отпадат, а след всеки въведен документ информацията постъпва автоматично в модул “ДДС”. Всички счетоводните справки и отчети се генерират автоматично.
• Автоматизирано контиране – чрез шаблони за осчетоводяване на всички документи за покупки и продажби
• ДДС – автоматизирано генериране на ДДС-дневници, месечна Справка-декларация, Протоколи по ЗДДС, VIES (подаване по електронен път)
• Многофирмена поддръжка – поддържа се работа с неограничен брой фирми.
• Паралелна обработка на неограничени счетоводни периоди
• Работа в локална мрежа, задаване на ограничени права на достъп.
• Вградени възможности за архивиране и възстановяване на счетоводната информация.
• Удобен потребителски интерфейс.
• Трансфер на данни между различни фирми, автоматично прехвърляне на данни между отдалечени клонове на фирмата.

Доразвитие по желание на клиента
МИРАЖ е отворена система, която подлежи на усъвършенстване и развитие. Нашите компютърни специалисти са готови да разработват модули и справки по Ваша поръчка, за да бъдат задоволени специфичните Ви изисквания.
Ползи за мениджърския екип
МИРАЖ осигурява реална, своевременна и детайлна информация за нуждите на управленския персонал на предприятието.
Ползи за счетоводителя
Пълна автоматизация, бързина и надежност.

Допълнителни предимства за клиента:
• Финансово счетоводен софтуер “Мираж” е разработен в съответствие с българските счетоводни стандарти
• Вградени готови модели на сметкоплани (6 варианта за в зависимост от дейността на фирмите: за Услуги, Търговия, Произвоство; съответно за фирми с регистрация или без регистрация по ЗДДС)
• Безплатно обучение и ръководство за потребителя;
• Гаранционна поддръжка – 1 година;
• Възможност за избор между различни варианти на следпродажбено обслужване: абонамент или по заявка
• Своевременни актуализации при промяна в Законодателството
Основни Цени на Счетоводните пакети - от 29 евро: http://www.software.brainstorm.bg

ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ
в пълно съответствие с изискванията на трудовото законодателство поддържа информация и логика на изчисленията от 2002 година към момента
• Личен картон (данни за персонала)
• Всички законоустановени типове договори
• Ведомости, Месечни справки
• Печат на Фишове, Сметки изпл.суми, Служ. бележки и др. документи, Договори, Допълнителни споразумения и др.
• Рекапитулации (възможности за две нива на справките съгласно структурата на фирмата)
• Годишни справки
• НОИ – лицензирани дискети: Декларации Обр. 1 и 6, уведомления за труд.договори
• Статистически отчет – труд (3 м. и годишен)
• Връзка с други функционалности (Производство), външни програми
• Експорт на данни от справки към различни формати: Excel, xml, txt…

(ТРЗ и Личен състав е цялостен продукт, който може да бъде закупен самостоятелно или в комбинация със Счетоводен пакет на ФСС „Мираж”, или вграден като част от функционалностите на ERP „Kartell”)
Основна цена на Минимален пакет ТРЗ и Личен състав (за обработка на всички видове законоустановени Договори, за 1 раб. място, с възможност за обработка на максимум 25 служители): 150 евро
Демо-версия на програмата можете да намерите на нашия сайт:
http://www.software.brainstorm.bg/bg/pages/demo.html
За повече информация не се колебайте да се свържете с нас:
София 1729, ж.к. Младост 1А, бл. 505А
Тел.: (02) 80 99 769; 80 99 778; 80 99 775; 0878 21 4884 Факс: (02) 80 99 757
e-mail: office©brainstorm.bg; sales©brainstorm.bg
web: www.brainstorm.bg, www.software.brainstorm.bg
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални...

Чрез сметка 207 се отчитат: фактически извършените разходи за строителство на различни обекти по стопански начин и чрез възлагане;...


302...

Чрез сметка 302 се отчитат: - Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел...


444 Вземания по съдебни...

Чрез сметка 444 предприятията отчитат вземанията, отнесени за решаване от съда. Аналитичното отчитане към сметка 444 може да се...


241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0360 сек.,0.0094 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,075kb