http://www.account-bg.info/balansi/

Финансово счетоводен софтуер „Мираж”


Финансово счетоводен софтуер „Мираж”МИРАЖ притежава всичко, което може да се изисква от един съвременен финансово счетоводен софтуер за Windows:

Награди: Златен медал на Пловдивски Технически Панаир ’99 г.

МИРАЖ – Интегрирана система
Финансово- счетоводен софтуер “МИРАЖ” е интегрирана система, осигуряваща цялостното функциониране на финансово-счетоводната дейност, насочена към предоставяне на пълна, своевременна и достоверна информация за нуждите на управлението.
Предназначение - универсално
Логиката на разработка на ФСС “МИРАЖ” е насочена към универсалност на приложението – без ограничения за настройка при всякакъв предмет на дейност, структура и мащаби на фирмата. Независимо дали фирмата Ви е в сферата на Услугите, Търговията или Производството, с МИРАЖ можете да постигнете пълна автоматизация на счетоводния процес.
И за несчетоводители
По своето предназначение ФСС “Мираж “ е насочен към много широк кръг конкретни потребители – чрез уникална система от предварително дефинирани счетоводни контировки, с ”Мираж” могат да работят и несчетоводители.
Еднократно въвеждане
В интегрираната система “Мираж” е предварително заложена идеята за еднократно въвеждане на информацията, в резултат на което тя автоматично се прехвърля по всички свързани функционални направления.
Нов подход към начина на работа
Качествено новата система на автоматично контиране в МИРАЖ предлага несравнимо облекчение за всеки счетоводител. Всички рутинни операции отпадат, а след всеки въведен документ информацията постъпва автоматично в модул “ДДС”. Всички счетоводните справки и отчети се генерират автоматично.
• Автоматизирано контиране – чрез шаблони за осчетоводяване на всички документи за покупки и продажби
• ДДС – автоматизирано генериране на ДДС-дневници, месечна Справка-декларация, Протоколи по ЗДДС, VIES (подаване по електронен път)
• Многофирмена поддръжка – поддържа се работа с неограничен брой фирми.
• Паралелна обработка на неограничени счетоводни периоди
• Работа в локална мрежа, задаване на ограничени права на достъп.
• Вградени възможности за архивиране и възстановяване на счетоводната информация.
• Удобен потребителски интерфейс.
• Трансфер на данни между различни фирми, автоматично прехвърляне на данни между отдалечени клонове на фирмата.

Доразвитие по желание на клиента
МИРАЖ е отворена система, която подлежи на усъвършенстване и развитие. Нашите компютърни специалисти са готови да разработват модули и справки по Ваша поръчка, за да бъдат задоволени специфичните Ви изисквания.
Ползи за мениджърския екип
МИРАЖ осигурява реална, своевременна и детайлна информация за нуждите на управленския персонал на предприятието.
Ползи за счетоводителя
Пълна автоматизация, бързина и надежност.

Допълнителни предимства за клиента:
• Финансово счетоводен софтуер “Мираж” е разработен в съответствие с българските счетоводни стандарти
• Вградени готови модели на сметкоплани (6 варианта за в зависимост от дейността на фирмите: за Услуги, Търговия, Произвоство; съответно за фирми с регистрация или без регистрация по ЗДДС)
• Безплатно обучение и ръководство за потребителя;
• Гаранционна поддръжка – 1 година;
• Възможност за избор между различни варианти на следпродажбено обслужване: абонамент или по заявка
• Своевременни актуализации при промяна в Законодателството
Основни Цени на Счетоводните пакети - от 29 евро: http://www.software.brainstorm.bg

ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ
в пълно съответствие с изискванията на трудовото законодателство поддържа информация и логика на изчисленията от 2002 година към момента
• Личен картон (данни за персонала)
• Всички законоустановени типове договори
• Ведомости, Месечни справки
• Печат на Фишове, Сметки изпл.суми, Служ. бележки и др. документи, Договори, Допълнителни споразумения и др.
• Рекапитулации (възможности за две нива на справките съгласно структурата на фирмата)
• Годишни справки
• НОИ – лицензирани дискети: Декларации Обр. 1 и 6, уведомления за труд.договори
• Статистически отчет – труд (3 м. и годишен)
• Връзка с други функционалности (Производство), външни програми
• Експорт на данни от справки към различни формати: Excel, xml, txt…

(ТРЗ и Личен състав е цялостен продукт, който може да бъде закупен самостоятелно или в комбинация със Счетоводен пакет на ФСС „Мираж”, или вграден като част от функционалностите на ERP „Kartell”)
Основна цена на Минимален пакет ТРЗ и Личен състав (за обработка на всички видове законоустановени Договори, за 1 раб. място, с възможност за обработка на максимум 25 служители): 150 евро
Демо-версия на програмата можете да намерите на нашия сайт:
http://www.software.brainstorm.bg/bg/pages/demo.html
За повече информация не се колебайте да се свържете с нас:
София 1729, ж.к. Младост 1А, бл. 505А
Тел.: (02) 80 99 769; 80 99 778; 80 99 775; 0878 21 4884 Факс: (02) 80 99 757
e-mail: office©brainstorm.bg; sales©brainstorm.bg
web: www.brainstorm.bg, www.software.brainstorm.bg
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


445 Присъдени...

Чрез сметка 445 предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по...


624 Разходи по валутни...

Чрез сметка 624 се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута. Сметка 624 се дебитира със сумата...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0493 сек.,0.0119 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,074kb