http://www.account-bg.info/balansi/

Астрасофт - финансово-информационен софтуер и индивидуални бизнес решения


Астрасофт - финансово-информационен софтуер и индивидуални бизнес решения


АстраСофт е фирма ориентирана към разработването на счетоводен и финансов софтуер, съобразен с изискванията на своите клиенти. Нашите продукти са гъвкави и лесно приспособими към конкретните изисквания на клиента. Да бъде актуален и в унисон с нормативните промени е основно изискване за финансово-информационния ни софтуер. Екипът на АстраСофт ще реагира незабавно и адекватно на Вашите въпроси и проблеми. Обучение и професионални консултации правят ползването на програмните продукти лесно и приятно. АстраСофт има богат опит и в разработването на индивидуални информационни решения.

Продуктите, които предлагаме работят в Windows среда и са:

1. Астра-Стандарт - програмен продукт за двустранно счетоводство.

Притежаващ възможност за изграждане на индивидуален сметкоплан.
Работи се в отворен период – могат да се правят корекции в документи от цялата счетоводна година. Същевременно с това има възможност и за ограничаване на достъпа в приключени периоди, чрез определяне правата на достъп на отделните потребители.
Автоматично е извеждането на оборотната ведомост, главната книга – за всички сметки или за конкретна сметка и синтетичната справка.
Аналичната справка и хронологичната справка са организирани по начин, който позволява генерирането им със свободен избор на необходимите колони, съдържащи информацията която търсите. Има функция за бърз достъп от справка към счетоводни записвания.
Счетоводната програма автоматично генерира Дневниците по ДДС, Справката-декларация и запис на дискета, с възможност за корекции.
Също така автоматизирано е и съставянето на отчети и баланс.
Преоценка на валута и автоматично приключване на сметки с функции за настройка на различни приключвателни схеми, които улесняват работата с програмния продукт.
Цена на еднофирмена версия: 289 евро

2. Астра-Склад - програмен продукт за водене на склад - приход и разход на стоки (материали), издаване на фактури, invoice, проформи, протоколи по ЗДДС, организиране на поръчки, управление на плащанията, изчисляване на себестойност и др.
Програмният продукт дава възможнаст за съставяне на различни ценови листи - с твърди цени, с процентно увеличение/намаление от базовите цени, могат да бъдат заложени и цени на различни опаковки. Към всеки клиент може да бъде посочена ценова листа, по която ще му се продават стоките/услугите, както и определяне на кредитен лимит.

Фактурирането към програмен продукт Астра-Склад може да работи и като самостоятелен модул. Издаването на фактури става бързо и лесно. Изграден е и модул към фактурирането, отговарящ на изискванията на МЕТРО/Кауфланд. Модулът "Връзка с Астра-Стандарт" дава възможност за автоматично осчетоводяване на приходи, разходи и продажби/фактури в програмен продукт Астра-Стандарт. Настройката на схемите за автоматично осчетоводяване позволява потребителят да посочи статиите и аналитичността на осчетоводяване, съобразно конкретните изисквания.
Има възможност за водене на неограничен брой складове и вътрешно движение между складовете. Предлага се и модул издаване на протоколи по ДДС.
Има възможност за генериране на множество справки: оборотна ведомост, картон на стока, хронология по документи, анализ на продажбите, справка за издадените фактури за произволен период с различни видове сортировки - по клиент, по дата и номер, по начин на плащане и др.
Астра-Склад дава възможност за приемане, изпълнение и доставка на клиентски поръчки.
Към Астра-Склад се предлага и модул Плащания, който дава възможност за следене на всички плащания (банкови и касови) по фактури и клиенти. Включва издаване на левови и валутни касови ордери, генериране на касова книга и други справки върху издадени ордери. Възможност за работа с много каси.

Цена на еднофирмена версия: 189 евро

3. Астра-Хонорари - програмен продукт за начисляване и изплащане на хонорари.
Поддържа номенклатура на сътрудниците, с пълни данни и възможност за разделяне по видове /напр. вътрешни и външни/. Могат да се печата граждански договори, като се следи поредността на номерата им и се използват директно данните на лицето от номенклатурата. Могат да се генерират различни видове справки – по сътрудници, платени/дължими суми, осигуровки и др. Автоматично от програмата може да се прави запис на дискета за НОИ (Декларация 1 и 6) и запис на справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
Цена на еднофирмена версия: 129 евро

4. Астра-Банк - програмен продукт за попълване и печат на банкови документи.
Програмата позволява попълването на шестте вида банкови документа – платежно нареждане към бюджета, нареждане разписка, вносна бележка, платежно искане, платежно нареждане и бюджетно платежно нареждане. Освен попълването и печата на банкови документи, Астра-Банк предлага и справки по отпечатаните документи. Астра-Банк e с актуална версия на платежните документи от 01.11.2009, според изискванията на БНБ във връзка с Наредба № 3 и указание 03-2009 относно промените в нормативна база на платежната система в България

Цена на еднофирмена версия: 25 евро

Пълната ценова листа на нашите продукти можете да откриете на адрес:
http://astrasoft.net/prices.html

Нашият екип има опит в разработването на индивидуални решения по поръчка и изискване на клиентите. След уточняване на изискванията, се съставя подробно задание, което описва функционалните и техническите характеристики на разработвания софтуер.

Част от потребителите на нашите програмни продукти са:

Изпълнителна агенция “Социални дейности” на МО, ЗАД ИНГ, ЗАД Виктория, завод Балкан – Ловеч, Верипласт Балкан АД, Интерлийз АД, УМБАЛ Александровска , МБАЛ “Св. Иван Рилски”, Нипроруда АД, Преводаческа агенция Софита, Булгартабак Холдинг АД, Трейс-Ипома АД, Ню Имидж Бояна, СИАД България, Станилов ЕООД, КЛИО ООД и др.

При проявен интерес към някои от програмните продукти, екипът ни е готов да направи презентация в удобно за Вас време.

За повече информация, можете да посетите нашата интернет страница: http://www.astrasoft.net/ или да позвъните на тел. 02/ 828-48-32


Оставете мнение във форума или вижте какво мислят другите за този продукт

Връщане в КаталогаГласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
454 Разчети за данъци върху доходи на физически...

Чрез сметка 454 предприятията отчитат сметните си отношения за удържаните данъци върху дохода от персонала или други физически лица в...


504 Разплащателна сметка във...

Чрез сметка 504 предприятията отчитат собствените и привлечените парични средства във валута, с които извършват разплащания с други...


402 Доставчици по...

Чрез сметка 402 се отчитат вземанията на предприятието от доставчиците за преведените им авансово суми срещу бъдещи доставки на активи...


499 Други...

Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата. Аналитичното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1005 сек.,0.0211 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,084kb