http://www.account-bg.info/balansi/

Microinvest - разработване, разпространение и поддръжка на програмни продукти и системи


Microinvest е софтуерна фирма, специализирана в разработване, разпространение и поддръжка на програмни продукти и системи


Microinvest Делта

Съвременна, бърза, гъвкава и мощна система за двустранно счетоводство за работа с неограничен брой фирми, много счетоводни години едновременно за всяка фирма. Microinvest Делта съдържа всички стандартни счетоводни операции - контиране, работа с валутни сметки и преоценка, амортизационни начисления, индивидуален сметкоплан с аналитични сметки и нива и т. Н. Тя дава възможност за създаване на текущи и годишни отчети и баланси, експорт на дневниците по ДДС на дискети за програмата на данъчните служби, работа в мрежа, ограничаване на достъп чрез парола, импорт/експорт на партньори и операции между отделни бази данни, въвеждане на типове документи, запис на често използвани типове контирания, директна редакция на допуснати грешки в операциите. Всички данни могат да бъдат експортирани в MS Word, MS Excel и други Windows приложения. Неограничени са възможностите за редакция, което позволява пълен и цялостен контрол на информацията, въведена в програмата. Системата е уникална със своето бързодействие: приключва счетоводна година в рамките на 15 секунди на произволен компютър.
Версия: 3.78.779 от 25.11.2009
Размер: 16.15 MB
Download: http://www.microinvest.net/ddw.php?pr=19
Цена: 69.00 EUR (отстъпка 30% за всяко следващо раб. м.)


Microinvest ТРЗ и ЛС

Microinvest ТРЗ и ЛС представлява система за поддържане на база данни за личния състав на дадено предприятие (фирма), даваща възможност автоматично да се начисляват заплатите на персонала. Благодарение на гъвкавия механизъм от формули програмата може да бъде пригодена за употреба дори и във фирми с много специфична и нестандартна система на изплащане на заплати, като само с промяната на някои от формулите се сменя механизма за обработка на данните. Програмата автоматично попълва Разчетно-платежна ведомост, Рекапитулация, Здравно осигуряване, ПКБ и ДОО, което позволява бързо осчетоводяване на заплатите, дискета за НОИ. Благодарение на детайлните фишове за заплати, които програмата печати, работниците могат да получат подробна информация за получаваната от тях сума.
Microinvest ТРЗ и ЛС притежава следните функционални възможности:
• Поддържане на лични картони с данни за работниците и служителите.
• Начисляване на заплати по стандартно зададени алгоритми.
• Възможност за задаване на потребителски показатели (начисления, удръжки и др.) и схеми за тяхното изчисляване.
• Обработка на болнични и отпуски.
• Извеждане на фишове, стандартни ведомости и рекапитулации.
• Възможност за модификация на фишовете и създаване на потребителски справки, ведомости и рекапитулации.
• Експорт на дискети на декларациите за осигурените лица във формата на НОИ.
• Автоматично преизчисляване на дължимия данък на годишна база и извеждане на Служебна бележка.
• Връзка с текстовия редактор на Microinvest Офис Организатор за създаване на трудови договори, допълнителни споразумения и други документи, касаещи личния състав на фирмата.

Версия: 3.60.745 от 25.11.2009
Размер: 16.15 MB
Download: http://www.microinvest.net/ddw.php?pr=21
Цена: 69.00 EUR (отстъпка 30% за всяко следващо раб. м.)


Microinvest Склад Pro

Microinvest Склад Pro e система за следене в реално време на складови наличности в неограничен брой складове. Архитектурата на програмата позволява дефиниране на процесите и гъвкавост на работа. При проектиране на системата са заложени всички принципи на съвременния бизнес – отдалечена работа, мобилни работни места, система за дефиниране на правата на операторите и редакция на данните за всяка стъпка. Изградена е визуална среда, която може да се адаптира към всеки потребител и която значително ускорява работата на операторите. Програмата предлага набор от 6 стила на документите и адаптивен интерфейс.
Ето и кратко представяне на възможностите на продукта:
• Поддържане на всички функции от Microinvest Склад и Microinvest Коктейл;
• Работа в режим клиент-сървър + Репликация на данните;
• Поддръжка на огромни натоварвания, номенклатури и операции;
• Дървовидни структури на всички номенклатури;
• Съвместим интерфейс и познат графичен стил;
• Възможност за различни графични изгледи;
• Цялостна система за управление на бизнеса с нива на достъп и голям брой
потребители;
• Разпределена мрежова топология, отдалечен достъп и синхронизация;
• Глобално дефиниране на правата за достъп на всеки потребител;
• WEB интерфейс и администриране;
• Импорт на данни от MS Excel и други продукти на Microinvest;
• Връзка с мобилни Pocket PC базирани устройства;
• Клиентът задава информационния поток и последователността на операциите;
• Възможност за редакция на всяка операция;
• Възможност за работа с партиди и серийни номера;
• Възможност за следене на плащанията;
• Възможност за работа с валути и обекти;
• Възможност за следене на серийни номера, гаранционни срокове и т.н.;

Версия: 3.07.025 от 29.10.2009
Размер: 205 MB
Download: http://www.microinvest.net/ddw.php?pr=1
Цена:
1 раб. м. - 99.00 EUR
3 раб. м. - 199.00 EUR
5 раб. м. - 299.00 EUR
10 раб. м. - 499.00 EUR

За контакт с фирма Microinvest:
адрес: бул.Цар Борис III 215, Геопланпроект, ет.12
тел.: (02) 955-55-15, 955-53-34, 955-72-26
факс: (02) 955-40-46 вътр.217
GSM: 088/1344304
e-mail: office©microinvest.net
интернет страница: http://www.microinvest.netОставете мнение във форума или вижте какво мислят другите за този продукт

Връщане в Каталога
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


443 Ценови разлики по липси и...

Чрез сметка 443 се отчитат разликите между отчетната стойност на липсващите активи и стойността, с която са задължени начетените лица за...


102 Капитал, неизискващ...

Чрез сметка 102 се отчита капиталът неизискващ регистрация, формиран съгласно устава на предприятието. Аналитичното отчитане към...


605 Разходи за социални...

Чрез сметка 605 се отчитат начислените суми за: задължителните месечни осигурителни вноски и други подобни законно регламентирани...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0593 сек.,0.0173 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,079kb