http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина


294-1 “КЦМ” АД ул. „Асеновградско шосе”, гр. Пловдив; тел. 032 60 97 19 д-р Даринка Петрова Кръстева; инж. Диана Делчева Иванова; Анна Петкова Тодорова
295-1 “ПЪЛМЕД” АД ул. „Пещерско шосе” № 30, гр. Пловдив; тел. 032 64 46 80, 64 43 48, 64 44 75, 64 45 05; info©pulmed.biz д-р Константин Павлов Сапунджиев; инж. Иван Вълков Русев; инж. Лиляна Петрова Кунчева
296-1 “КОНСУЛТ-ИСО” ЕООД ж.к. „Тракия”, бл. 292, вх. Б, ет. 8, ап. 24, гр. Пловдив; офис - ул. "Драва" 10А; тел. 032 99 22 00, 0888 210 636 доц. д-р Илияна Василева Михайлова; инж. Влада Алексиева Милева-Минева; Мария Минчева Петрова
297-1 “ФОНЕКОМ” ООД ж.к. „Дъбника”, бл. 1, вх. А, ап. 55, гр. Враца; тел. 092 64 12 34, 0898 407 075, 0899 948 958 д-р Румен Михайлов Кирилов; инж. Николай Вълчев Иванов; Цветелина Симеонова Иванова
298-1 “К.А.М.П. КОНСУЛТ” АД ж.к. „Банишора”, бл. 211А, вх. Г, ет. 5, гр. София; офис - ул. "Любляна" 69; тел. 02 957 15 82 д-р Величка Иванова Калинкова-Иванова; инж. Владимир Николаев Цонев; инж. Величко Георгиев Станев
299-1 “БУЛМЕДИКС” ООД ул. „Цар Симеон” № 11А, гр. Варна; тел. 052 65 35 68 д-р Ружа Стефанова Денева; инж. Миглена Николаева Младенова; Теодора Петрова Петрова
300 “КОНСУЛТИНГ-3” ООД ул. „Иван Драсов” № 21, ап. 1, гр. Варна; тел. 052 60 95 13, 61 81 58, 0888 975 396; офиси - бул. "Вл. Варненчик" 256, тел. 052 50 00 61; ул. "Цар Асен" 32, тел. 052 62 29 23; ж.к. "Дианабад", бл. 14, ет. 1, гр. София, тел. 02 961 50 56; puls©mbox.contact.bg д-р Красимира Станчева Лазарова-Арнаудова, д.м., к.м.н.; инж. Пламен Цветков Вълчев; Христо Петров Петров
301-1 “КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ГЕОПОНТ – ИНТЕРКОМ” ООД ул. „Ил. Макариополски” № 8, гр. Варна; офис - ул. "Драгоман" 25; тел. 052 61 28 58, 62 10 13; ikonomov©enviro-link.bg д-р Теодора Тодорова Димитрова; н.с. инж. Людмил Христофоров Икономов; инж. Наталия Василевна Икономова
302 “ЗДРАВЕН ФОНД „СВЕТИ ГЕОРГИ” – ОСКАР ХЕЛЕНЕ ХАЙМ ГРУП” АД ул. „Георги Сава Раковски” № 92, гр. София; офис - МКДЦ "Дом на Москва", ет. 2; тел. 02 980 49 39; zfsvg_ohh©abv.bg д-р Стефан Евстатиев Манов; инж. Мариян Иванов Маринов; Петя Георгиева Иванова
303 “ДИ ЕМ ДЖИ – МЕДИКЪЛ” ООД ул. Димитър Константинов” № 11, вх. Б, ет. 1, ап. 24, гр. Плевен; тел. 0886 555 373; gmj.medical©gmail.com д-р Стефан Евстатиев Манов; инж. Мариян Иванов Маринов; Петя Георгиева Иванова
304 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА МЕДЕЛЕК 2008” ООД ж.к. „Хиподрума”, бл. 142А, ет. 5, ап. 21, гр. София; офис - бул. "Мария Луиза" 191; тел. 02 926 90 60, 926 90 72 д-р Нели Костадинова Градева; инж. Костадин Борисов Величков; Дочка Петрова Борисова
305 “МЕДИЩИТ – СТМ” ООД ул. „Свети Княз Борис” № 15, гр. Стара Загора; тел. 042 60 22 09, 62 13 56, 0887 921 356 д-р Златка Вичева Монева; инж. Петко Тодоров Георгиев; Лъчезар Евгениев Гинев
306 “СИЛЪРИ” ООД ул. „Кольо Шишманов” № 27, гр. Смолян; тел. 0301 6 50 36, 0885 012 228; silari©abv.bg д-р Йордан Михайлов Стайков; инж. Донка Стефанова Калайджиева; Елиана Атанасова Койчева
307 “КАДЕТ КОНСУЛТ СВ” ЕООД бул. „П. Ю. Тодоров”, бл. 1, вх. А, ет. 11, ап. 89, гр. София; тел. 02 850 58 62, 0888 374 003 проф. д-р Маргарита Илиева Колева, дмн; инж. Борис Христов Бечев; Тодор Недялков Недялков
308 “ДОСТОЙНСТВО-БЪЛГАРИЯ-2004” ул. „Плиска” № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, гр. София; тел. 02 954 44 52, 931 22 73 д-р Рени Веселинова Попова; инж. Павлина Симеонова Станкова; Мартин Тодоров Троянов
309 “МЕДИКА 2002” ЕООД ул. „Цар Освободител” № 36, гр. Нови Пазар; тел. 05485 84 50, 0889 113 824 д-р Иванка Георгиева Гавазова; инж. Георги Иванов Георгиев; Стоянка Иванова Дойчинова
310 “АНТИВА КОНСУЛТ” ООД ул. „Трети март” № 52, ет. 1, гр. Свищов; офис - ул. "П. Ангелов" 32, п.к.30; тел. 0631 69 300, 0887 396 759, 0889 214 415, 0878 396 759; antiva©abv.bg проф. д-р Божидар Фотев Стефанов, дм; инж. Георги Цветанов Георгиев; инж. Данаил Димитров Кировски
311 “МАТ-ИВЕЛИН ИВАНОВ” ЕТ кв. „Чайка”, бл. 63, вх. 1, ет. 3, ап. 10, гр. Варна; тел. 0886 213 870 д-р Анастасия Димитрова Вълчева; инж. Гроздан Христов Добрев; Дафина Ангелова Мустакова
312 “ДЕРМА ТМ 2007” ЕООД ул. „Никола Войводов” № 7, гр. Враца; тел. 092 66 66 05 д-р Елена Найденова Цекова; инж. Лидия Йорданова Русева; Нели Генова Липова
313 “НЕОХИМ” АД Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска” № 3, гр. Димитровград; тел. 0391 65 205, 60 555; neochim©neochim.bg д-р Петя Цветкова Качакова; инж. Иванка Хубенова Господинова; Маргарита Стоянова Янакиева
314 “ЕНТРОПИЯ-ЛЪЧЕЗАР КАВАЛОВ” ЕТ ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 71Б, вх. Д, ет. 5, ап. 101, гр. София; офис - Надежда I част, бл. 140, вх. Е, ет. 2, ап. 111; тел. 02 896 07 92, 0888 655 416 д-р Анита Стефанова Върбанова; инж. Лъчезар Иванов Кавалов; Вера Йорданова Шопова
315 “СТМ КОНСУЛТ 2004” ЕООД ж.к. „Банишора”, ул. „Опълченска” № 92, бл. 44, вх. Г, ет. 3, ап. 31, гр. София; тел. 02 832 28 17, 927 46 67, 0887 101 316 д-р Светла Рангелова Гюрова-Кирова; инж. Наталия Каменска; инж. Цвятко Николов Каменски
316-1 “БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД ул. „Света София” № 6, гр. София; офис - ж.к. "Изток", ул. Ч. Дарвин" 3; тел. 02 911 77 07 д-р Диана Бориславова Апостолова; инж. Ангел Атанасов Петков; д-р Мая Цветанова Петрова
317 “СТМ СОФИЯ” ЕООД ж.к. „Лагера”, бул. „Цар Борис III” № 54, гр. София; тел. 02 952 65 23, в. 34 и 35, 951 62 86 д-р Славянка Иванова Петрова; инж. Георги Дамянов Дамянов; Кристина Петрова Христова
318 “ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ – ЯМБОЛ” ул. „Джон Атанасов” № 8, гр. Ямбол; тел. 046 66 33 98; nts-yambol©mbox.contact.bg д-р Диана Николова Дикова-Стойчева; инж. Живка Георгиева Петрова; д-р Богдан Цветков Рангелов
319 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ул. „Дякон Игнатий”№ 3, гр. София; офис - ул. "Св. Г. Софийски" 3; тел. 02 922 55 52, 922 50 47, 922 53 47 д-р Иван Николов Паунов, дм; инж. Анелия Фиданова Рафаилова; Анелия Радославова Георгиева
320 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – СЛАЙ 2008” ЕООД ж.к. „Хаджи Димитър” № 136, вх. Г, ет. 1, ап. 63, гр. София; офис - ж.к. "Хаджи Димитър" бл. 191, вх. А, ап. 12; тел. 02 845 05 49, 0887 928 051 д-р Августина Аспарухова Айдемирска; инж. Ваня Ненчева Цонева; Евелина Михайлова Кенова
321 “МАКСИ СТРОЙ” ЕООД ул. „Яребична” № 5, ет. 1, ап. 3, гр. Варна; офиси - ул. "Проф. кап. Цв. Лазаров" 3, ет. 3, ст. 306А, гр. Плевен, тел. 064 80 37 42, 0895 715 866, 0878 715 766; бул. "Фердинанд" 1, ет. 1, ст. 7 и 8, гр. Русе, тел. 082 83 45 70, 0895 715 861, 0895 715 863; ул. "П.Д.Петков" 42, вх. Г, ет. 1, гр. Пловдив, тел. 032 64 79 26, 0895 715 846; maksistroi_stm©abv.bg доц. д-р Злати Демирев Златев, дм; инж. Христо Николаев Христакиев; Емилия Данаилова Дамянова
322 “МИЛЕКС” ЕООД ул. „Осъмска” № 4, бл. „Славия”, ет. 2, ап. 4, гр. Ловеч; тел. 068 60 40 50, 0887 525 921 д-р Албена Валентинова Маринова; инж. Петко Едрев Петков; д-р Милка Каменова Хаджийска
323 “СТМ – ПАЗАРДЖИК” ЕООД ул. „Козлодуй” № 4, ет. 1, ап. 1, гр. Пазарджик; офис - бул. "Ал. Стамболийски" 41, ет. 1, оф. 3; тел. 034 48 47 90, 0888 201 076, 0885 033 696 д-р Марко Тодоров Гаджев; инж. Лилия Иванова Димова; Мария Ненчова Ненчева
324 “АКАДЕМИЯ БОРОЛА” ООД ул. „Цар Симеон” № 52, гр. София, тел. 02 983 62 03; офиси - ж.к. "Овча купел 2", бл. 2А, партер, тел. 02 915 61 00, 915 61 11; ул. "Цар Симеон" 52, ет. 3, ст. 35, тел. 02 983 62 03, 0896 775 002 д-р Верка Генчева Койчева; инж. Мария Викторова Колева; Диана Борисова Михайлова
325 СДРУЖЕНИЕ “ТРУД И ЗДРАВЕ” ул. „Екзарх Антим I“ № 5, ет. 2, ап. 3, гр. Видин; тел. 0888 666 840; svetoslavandreev©abv.bg д-р Румен Михайлов Кирилов; инж. Петя Благоева Трифонова; д-р Светослав Георгиев Андреев


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
152 Получени дългосрочни...

Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


624 Разходи по валутни...

Чрез сметка 624 се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута. Сметка 624 се дебитира със сумата...


799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0343 сек.,0.0065 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,287kb