http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина


294-1 “КЦМ” АД ул. „Асеновградско шосе”, гр. Пловдив; тел. 032 60 97 19 д-р Даринка Петрова Кръстева; инж. Диана Делчева Иванова; Анна Петкова Тодорова
295-1 “ПЪЛМЕД” АД ул. „Пещерско шосе” № 30, гр. Пловдив; тел. 032 64 46 80, 64 43 48, 64 44 75, 64 45 05; info©pulmed.biz д-р Константин Павлов Сапунджиев; инж. Иван Вълков Русев; инж. Лиляна Петрова Кунчева
296-1 “КОНСУЛТ-ИСО” ЕООД ж.к. „Тракия”, бл. 292, вх. Б, ет. 8, ап. 24, гр. Пловдив; офис - ул. "Драва" 10А; тел. 032 99 22 00, 0888 210 636 доц. д-р Илияна Василева Михайлова; инж. Влада Алексиева Милева-Минева; Мария Минчева Петрова
297-1 “ФОНЕКОМ” ООД ж.к. „Дъбника”, бл. 1, вх. А, ап. 55, гр. Враца; тел. 092 64 12 34, 0898 407 075, 0899 948 958 д-р Румен Михайлов Кирилов; инж. Николай Вълчев Иванов; Цветелина Симеонова Иванова
298-1 “К.А.М.П. КОНСУЛТ” АД ж.к. „Банишора”, бл. 211А, вх. Г, ет. 5, гр. София; офис - ул. "Любляна" 69; тел. 02 957 15 82 д-р Величка Иванова Калинкова-Иванова; инж. Владимир Николаев Цонев; инж. Величко Георгиев Станев
299-1 “БУЛМЕДИКС” ООД ул. „Цар Симеон” № 11А, гр. Варна; тел. 052 65 35 68 д-р Ружа Стефанова Денева; инж. Миглена Николаева Младенова; Теодора Петрова Петрова
300 “КОНСУЛТИНГ-3” ООД ул. „Иван Драсов” № 21, ап. 1, гр. Варна; тел. 052 60 95 13, 61 81 58, 0888 975 396; офиси - бул. "Вл. Варненчик" 256, тел. 052 50 00 61; ул. "Цар Асен" 32, тел. 052 62 29 23; ж.к. "Дианабад", бл. 14, ет. 1, гр. София, тел. 02 961 50 56; puls©mbox.contact.bg д-р Красимира Станчева Лазарова-Арнаудова, д.м., к.м.н.; инж. Пламен Цветков Вълчев; Христо Петров Петров
301-1 “КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ГЕОПОНТ – ИНТЕРКОМ” ООД ул. „Ил. Макариополски” № 8, гр. Варна; офис - ул. "Драгоман" 25; тел. 052 61 28 58, 62 10 13; ikonomov©enviro-link.bg д-р Теодора Тодорова Димитрова; н.с. инж. Людмил Христофоров Икономов; инж. Наталия Василевна Икономова
302 “ЗДРАВЕН ФОНД „СВЕТИ ГЕОРГИ” – ОСКАР ХЕЛЕНЕ ХАЙМ ГРУП” АД ул. „Георги Сава Раковски” № 92, гр. София; офис - МКДЦ "Дом на Москва", ет. 2; тел. 02 980 49 39; zfsvg_ohh©abv.bg д-р Стефан Евстатиев Манов; инж. Мариян Иванов Маринов; Петя Георгиева Иванова
303 “ДИ ЕМ ДЖИ – МЕДИКЪЛ” ООД ул. Димитър Константинов” № 11, вх. Б, ет. 1, ап. 24, гр. Плевен; тел. 0886 555 373; gmj.medical©gmail.com д-р Стефан Евстатиев Манов; инж. Мариян Иванов Маринов; Петя Георгиева Иванова
304 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА МЕДЕЛЕК 2008” ООД ж.к. „Хиподрума”, бл. 142А, ет. 5, ап. 21, гр. София; офис - бул. "Мария Луиза" 191; тел. 02 926 90 60, 926 90 72 д-р Нели Костадинова Градева; инж. Костадин Борисов Величков; Дочка Петрова Борисова
305 “МЕДИЩИТ – СТМ” ООД ул. „Свети Княз Борис” № 15, гр. Стара Загора; тел. 042 60 22 09, 62 13 56, 0887 921 356 д-р Златка Вичева Монева; инж. Петко Тодоров Георгиев; Лъчезар Евгениев Гинев
306 “СИЛЪРИ” ООД ул. „Кольо Шишманов” № 27, гр. Смолян; тел. 0301 6 50 36, 0885 012 228; silari©abv.bg д-р Йордан Михайлов Стайков; инж. Донка Стефанова Калайджиева; Елиана Атанасова Койчева
307 “КАДЕТ КОНСУЛТ СВ” ЕООД бул. „П. Ю. Тодоров”, бл. 1, вх. А, ет. 11, ап. 89, гр. София; тел. 02 850 58 62, 0888 374 003 проф. д-р Маргарита Илиева Колева, дмн; инж. Борис Христов Бечев; Тодор Недялков Недялков
308 “ДОСТОЙНСТВО-БЪЛГАРИЯ-2004” ул. „Плиска” № 1, вх. А, ет. 4, ап. 10, гр. София; тел. 02 954 44 52, 931 22 73 д-р Рени Веселинова Попова; инж. Павлина Симеонова Станкова; Мартин Тодоров Троянов
309 “МЕДИКА 2002” ЕООД ул. „Цар Освободител” № 36, гр. Нови Пазар; тел. 05485 84 50, 0889 113 824 д-р Иванка Георгиева Гавазова; инж. Георги Иванов Георгиев; Стоянка Иванова Дойчинова
310 “АНТИВА КОНСУЛТ” ООД ул. „Трети март” № 52, ет. 1, гр. Свищов; офис - ул. "П. Ангелов" 32, п.к.30; тел. 0631 69 300, 0887 396 759, 0889 214 415, 0878 396 759; antiva©abv.bg проф. д-р Божидар Фотев Стефанов, дм; инж. Георги Цветанов Георгиев; инж. Данаил Димитров Кировски
311 “МАТ-ИВЕЛИН ИВАНОВ” ЕТ кв. „Чайка”, бл. 63, вх. 1, ет. 3, ап. 10, гр. Варна; тел. 0886 213 870 д-р Анастасия Димитрова Вълчева; инж. Гроздан Христов Добрев; Дафина Ангелова Мустакова
312 “ДЕРМА ТМ 2007” ЕООД ул. „Никола Войводов” № 7, гр. Враца; тел. 092 66 66 05 д-р Елена Найденова Цекова; инж. Лидия Йорданова Русева; Нели Генова Липова
313 “НЕОХИМ” АД Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска” № 3, гр. Димитровград; тел. 0391 65 205, 60 555; neochim©neochim.bg д-р Петя Цветкова Качакова; инж. Иванка Хубенова Господинова; Маргарита Стоянова Янакиева
314 “ЕНТРОПИЯ-ЛЪЧЕЗАР КАВАЛОВ” ЕТ ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 71Б, вх. Д, ет. 5, ап. 101, гр. София; офис - Надежда I част, бл. 140, вх. Е, ет. 2, ап. 111; тел. 02 896 07 92, 0888 655 416 д-р Анита Стефанова Върбанова; инж. Лъчезар Иванов Кавалов; Вера Йорданова Шопова
315 “СТМ КОНСУЛТ 2004” ЕООД ж.к. „Банишора”, ул. „Опълченска” № 92, бл. 44, вх. Г, ет. 3, ап. 31, гр. София; тел. 02 832 28 17, 927 46 67, 0887 101 316 д-р Светла Рангелова Гюрова-Кирова; инж. Наталия Каменска; инж. Цвятко Николов Каменски
316-1 “БУЛСТРАД ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД ул. „Света София” № 6, гр. София; офис - ж.к. "Изток", ул. Ч. Дарвин" 3; тел. 02 911 77 07 д-р Диана Бориславова Апостолова; инж. Ангел Атанасов Петков; д-р Мая Цветанова Петрова
317 “СТМ СОФИЯ” ЕООД ж.к. „Лагера”, бул. „Цар Борис III” № 54, гр. София; тел. 02 952 65 23, в. 34 и 35, 951 62 86 д-р Славянка Иванова Петрова; инж. Георги Дамянов Дамянов; Кристина Петрова Христова
318 “ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ – ЯМБОЛ” ул. „Джон Атанасов” № 8, гр. Ямбол; тел. 046 66 33 98; nts-yambol©mbox.contact.bg д-р Диана Николова Дикова-Стойчева; инж. Живка Георгиева Петрова; д-р Богдан Цветков Рангелов
319 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ул. „Дякон Игнатий”№ 3, гр. София; офис - ул. "Св. Г. Софийски" 3; тел. 02 922 55 52, 922 50 47, 922 53 47 д-р Иван Николов Паунов, дм; инж. Анелия Фиданова Рафаилова; Анелия Радославова Георгиева
320 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – СЛАЙ 2008” ЕООД ж.к. „Хаджи Димитър” № 136, вх. Г, ет. 1, ап. 63, гр. София; офис - ж.к. "Хаджи Димитър" бл. 191, вх. А, ап. 12; тел. 02 845 05 49, 0887 928 051 д-р Августина Аспарухова Айдемирска; инж. Ваня Ненчева Цонева; Евелина Михайлова Кенова
321 “МАКСИ СТРОЙ” ЕООД ул. „Яребична” № 5, ет. 1, ап. 3, гр. Варна; офиси - ул. "Проф. кап. Цв. Лазаров" 3, ет. 3, ст. 306А, гр. Плевен, тел. 064 80 37 42, 0895 715 866, 0878 715 766; бул. "Фердинанд" 1, ет. 1, ст. 7 и 8, гр. Русе, тел. 082 83 45 70, 0895 715 861, 0895 715 863; ул. "П.Д.Петков" 42, вх. Г, ет. 1, гр. Пловдив, тел. 032 64 79 26, 0895 715 846; maksistroi_stm©abv.bg доц. д-р Злати Демирев Златев, дм; инж. Христо Николаев Христакиев; Емилия Данаилова Дамянова
322 “МИЛЕКС” ЕООД ул. „Осъмска” № 4, бл. „Славия”, ет. 2, ап. 4, гр. Ловеч; тел. 068 60 40 50, 0887 525 921 д-р Албена Валентинова Маринова; инж. Петко Едрев Петков; д-р Милка Каменова Хаджийска
323 “СТМ – ПАЗАРДЖИК” ЕООД ул. „Козлодуй” № 4, ет. 1, ап. 1, гр. Пазарджик; офис - бул. "Ал. Стамболийски" 41, ет. 1, оф. 3; тел. 034 48 47 90, 0888 201 076, 0885 033 696 д-р Марко Тодоров Гаджев; инж. Лилия Иванова Димова; Мария Ненчова Ненчева
324 “АКАДЕМИЯ БОРОЛА” ООД ул. „Цар Симеон” № 52, гр. София, тел. 02 983 62 03; офиси - ж.к. "Овча купел 2", бл. 2А, партер, тел. 02 915 61 00, 915 61 11; ул. "Цар Симеон" 52, ет. 3, ст. 35, тел. 02 983 62 03, 0896 775 002 д-р Верка Генчева Койчева; инж. Мария Викторова Колева; Диана Борисова Михайлова
325 СДРУЖЕНИЕ “ТРУД И ЗДРАВЕ” ул. „Екзарх Антим I“ № 5, ет. 2, ап. 3, гр. Видин; тел. 0888 666 840; svetoslavandreev©abv.bg д-р Румен Михайлов Кирилов; инж. Петя Благоева Трифонова; д-р Светослав Георгиев Андреев


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
122 Неразпределена печалба от минали...

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години. Сметка 122 се дебитира при: 1. Заделяне на част от печалбата за...


799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


792 Приходи от глоби и...

Чрез сметка 792 се отчитат начислените суми от глоби, неустойки, вреди и други подобни. Сметка 792 се дебитира при нейното приключване...


101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0608 сек.,0.0111 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,288kb