http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина


260-1 “МЕДИКУС-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ул. „Димитър Благоев”, бл. 17, вх. А, ет. 6, гр. Ямбол; офис - ул. "Индже Войвода" 1, ет. 2; тел. 046 66 49 30, 0889 300 925 д-р Нелка Пенева Долмова; инж. Сашка Люцканова Тодорова; д-р Никола Стоянов Николов
261-1 “ПРЕВЕНЦИЯ” ЕООД ул. „Пейо Яворов” № 19, ет. 1, ап. 1, гр. Варна; тел. 052 63 25 18, 0888 810 135; офис - ул. "Йоан Екзарх" 23, ет. 3, тел. 0888 810 135, 0888 810 085 д-р Евгения Иванова Вътова; инж. Васил Борисов Иванов; Миглена Великова Колева
262-1 “МАРЧЕЛА 90-Т” ООД ул. „Княз Богориди” № 10, гр. Хасково; тел. 038 66 18 50, 66 45 98, 0888 583 708; marchela90©abv.bg д-р Марияна Богомилова Гетова; инж. Александър Ангелов Паскалев; Теодора Пламенова Георгиева
263-1 “МЕД КОНСУЛТ” ЕООД ул. „Васил Друмев” № 2, гр. Пловдив; тел. 032 62 52 93, 0889 863 010 д-р Нестор Величков Митрев; инж. Марин Тодоров Ковачев; Жоро Красимиров Шипаров
264-1 “НОВА НАДЕЖДА-К” ЕООД ул. „Иван Ст. Гешев” № 8, ет. 1, гр. Пловдив; офис - ул. "Д. Страшимиров" 22; тел. 0888 262 925, 0882 929 600, 0882 292 595, 0882 418 600; novanadejdak©abv.bg д-р Георги Петров Кавлаков; инж. Йордан Тодоров Тодоров; Никола Николаев Георгиев
265-1 “СТОПАНСКА КАМАРА-СТАРА ЗАГОРА” ул. „Екзарх Антим I” 28, гр. Стара Загора; тел. 042 64 11 41, 25 51 29; sk_sz©mbox.contact.bg д-р Павлина Любомирова Гидикова-Гешева; инж. Таньо Петров Танев; Янета Тотева Праматарова
266-1 “ВИВА ФЕНИКС-СТМ” ООД ул. „Христо Смирненски” № 2, гр. Добрич; тел. 058 60 20 28, 60 20 82 д-р Антония Александрова Ворош; инж. Генади Георгиев Ганчев; Иванка Стефанова Петрова
267-1 “АЛЕКС-20” ЕООД ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А, ет. 6, ап. 29, гр. София; тел. 02 829 25 75, 0885 857 164; office©jaklin2004.com д-р Желязка Георгиева Дончева; инж. Петко Асенов Станков; Марийка Георгиева Съева
268 “СТМ – ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ” ЕООД ул. „Армейска” № 11, гр. Стара Загора; тел. 0898 250 183, 0887 976 569 д-р Павлина Любомирова Гидикова-Гешева; инж. Гешо Иванов Гешев; Снежанка Петкова Марокова
269-1 “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД гр. Козлодуй; тел. 0973 7 20 00, 8 05 91 д-р Марияна Богомилова Гетова; инж. Надежда Кръстева Найденова; Надя Димитрова Генова
270-1 “РАГОН” ООД ул. „Съборна” № 7, ет. 6, гр. София; офис - ул. "Красна поляна" 1 част, бл. 105, вх. 1, ет. 3, ап. 10; тел. 02 829 57 51, 0898 792 256 д-р Марта Николова Ханджиева; инж. Даниела Александрова Богданова; Димчо Димитров Цанов
271-1 “ОМЕГА СТ” ООД бул. „Хаджи Димитър” № 34, ет. 3, гр. Пловдив; офис - ул. "Понеделник пазар" 5, сградата на ДКЦ 1, ет. 4, к-т 87; тел. 032 65 05 71, 0898 456 858, 0887 617 565; stm_omega©abv.bg д-р Божидар Бориславов Тулевски; Светла Янчева Тенева; Таня Славейкова Стоянова
272-1 “ПРОФИЛАКТИК-5” ООД ул. „Горски пътник” № 64, гр. София; тел. 02 963 58 98, 862 27 07, 963 58 98, 0898 553 291, 0898 607 384 проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн; инж. Здравка Георгиева Динчева; Тодор Петров Трифонов
273-1 “КОНТРАСТ ТМ” ООД ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 118, вх. А, ет. 2, ап. 6, гр. София; офиси - бул. "В. Левски" 144Б, партер, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 42А; тел. 02 946 10 33, 0886 474 809 ст.н.с. I ст. д-р Емилия Христова Иванович, дмн; инж. Дамянка Костадинова Баталова; д-р Анжело Иванов Миронов
274-1 “РАМАЦИНИ” ЕООД ул. „Братя Шкорпил” № 5, бл. 1105, вх. В, гр. Пловдив; офис - бул. "Цар Борис III Обединител" - юг; тел. 032 65 75 33, 67 52 92, 0896 610 486 д-р Златка Йорданова Василева; инж. Божил Димитров Василев; Методи Иванов Христов
275-1 “ЕСТИЕМ” ООД ул. „Райна Княгиня” № 5, вх. В, ет. 2, ап. 5, гр. Пловдив; тел. 032 95 50 75, 94 44 15, 0887 907 532, 0887 641 336; stm_bg2001©abv.bg доц. Илияна Василева Михайлова; инж. Валентина Младенова Арабаджиева; д-р Катерина Любомирова Клюс
276-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ООД бул. „Александър Стамболийски” № 61, гр. София; офис - ул. "Ген. Киселов" 1, оф. 401 и 411, гр. Добрич; тел. 058 60 09 20, 0896 622 424, 0889 277 220; stm_ood©abv.bg д-р Милена Георгиева Опълченова; инж. Галина Димитрова Панчева; инж. Татяна Петкова Павлова
277-1 “ЯНОС” ЕООД ул. „Никола Карев”, бл. 15, ап. 4, гр. Сливен; офиси - ул. "Д. Наумов" 45, ет. 1, ап. 1, гр. Стара Загора, тел. 042 60 47 36; ул. "Мъглен" 24, гр. София, тел. 02 953 00 21, 0886 738 648 д-р Божидар Фотев Стефанов; инж. Тодорка Стефанова Кадинова; инж. Надка Василева Цветкова
278 “АВАЛОН-СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ООД ул. „Евлоги Георгиев”, бл. 22, вх. Г, ап. 23, гр. Варна; тел. 052 61 06 94, 0897 921 648, 0899 007 497; ivanova.denitsa©gmail.com д-р Деница Валентинова Иванова; инж. Васил Борисов Иванов; Бранимир Василев Иванов
279-1 “ОРБИМЕД” ЕООД ул. „Княз Дондуков” № 2, вх. В, ет. 4, ап. 12, гр. Добрич; офис - ул. Д. Груев" 5; тел. 058 60 09 20, 0896 622 436, 0899 140 617; orbimed©abv.bg д-р Милена Георгиева Опълченова; инж. Галина Иванова Георгиева; Валентина Вълчева Димитрова
280-1 “СТМ-ЕКСПЕРТ ФМ” ООД бул. „Митрополит М. Кусев” № 35, вх. А, ет. 1, ап. 2, гр. Стара Загора; тел. 042 62 04 27, 0888 935 345; stm_ekspert©mail.bg д-р Феодора Хирш Максимова; инж. Деяна Вълева Иванова-Бинева; Павлина Димитрова Димитрова
281 “ДИРА-97” ЕООД ул. „Генерал Цимерман” № 6, ет. 1, ап. 1, гр. Варна; тел. 052 60 42 41, 0886 435 170; dira_97©abv.bg д-р Димитър Йорданов Йорданов; инж. Ивелина Димитрова Йорданова; Нарцислав Боянов Иванов
282-1 “СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА-РУСТ-2000” ЕООД ул. „Васил Петлешков” № 24, бл. „Петлешков”, вх. А, ет. 2, гр. Русе; офис - ул. "Борисова" 72; тел. 082 82 37 94, 0888 267 810, 0887 811 326, 0889 630 396 д-р Ради Илиев Пеев; инж. Станка Пейова Шопова; инж. Нина Димитрова Граматикова
283-1 “БУЛМЕДИКУС-1” ЕООД ул. „Княз Борис I”, № 21, ет. 1, ап. 1, гр. Крумовград; тел. 03641 65 01 д-р Виржиния Василева Хвърчилкова; инж. Любомир Костадинов Борисов; Снежана Валентинова Александрова
284-1 “ЮНОНА-2004” ООД ул. „Патриарх Евтимий” № 23, гр. Дупница; офис - ул. "Св. Ив. Рилски" 29; тел. 0701 527 52, 0898 518 540, 0898 456 947 проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев; инж. Спаска Драгомирова Миланова; Иванка Василева Величкова
285-1 “ТРУД КОНСУЛТ” ЕООД бул. „Христо Ботев” № 63, вх. А, ет. 5, ап. 10, гр. Монтана; тел. 096 31 39 59, 0887 738 024 д-р Румен Михайлов Кирилов; инж. Светозар Янков Панайотов; д-р Бисер Иванов Илиев
286-2 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-ГТ” ООД ул. „Васил Кънчов” № 80, вх. Б, ап. 32, гр. Враца; тел. 092 66 10 54, 0888 789 947 проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн; инж. Кирил Илиев Христов; Геновева Иванова Драганчева
287-1 “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД бул. „Мария Луиза” № 193, гр. София; тел. 02 931 80 85, 931 17 31 д-р Георги Борисов Павлов; инж. Вангелия Божинова Петрова; д-р Лилия Георгиева Каменова
288 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – НИА-08” ЕООД бул. „Цар Борис III” № 32-40, бл. 49, вх. Б, партер, гр. София; тел. 02 851 93 31, 851 93 36, 0887 058 914; niamed©abv.bg д-р Весела Христева Мирчева; инж. Ангел Атанасов Петков; Симона Руменова Казакова
289-1 “МУЛТИ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ул. „Никола Войводов” № 7, вх. Б, ет. 3, ап. 7, гр. Враца; тел. 0887 846 920, 0878 846 920; mail©multi-eng.com д-р Весела Василева Христева-Мирчева; инж. Владимир Николов Владинов; Валя Димитрова Велчева
290 “СТМ – 2002-В” ООД ул. „Раковски” № 22, ет. 14, ап. 67, гр. Кюстендил; тел. 078 52 52 32, 0887 980 531, 0886 622 670 д-р Деляна Дечкова Михайлова; инж. Кирил Иванов Иванов; инж. Валери Михайлов Михайлов
291-1 “ЦЕНТРОМЕТ” АД Индустриална зона, гр. Враца; тел. 092 66 15 56, 66 13 97, 0886 742 770; inistorov©centrumet.com д-р Алла Александрова Дакова; инж. Росица Пламенова Севдалинова; Илиян Николов Нисторов
292 “АЙ ДИ КОНСУЛТ” ООД ул. „Драгшан” № 5, ет. 3, ап. 12, гр. София; тел. 0878 693 388, 0888 775 284 доц. д-р Денчо Стойков Цоневски; инж. Мариян Иванов Маринов; Йотко Павлов Йотов
293-1 “СКГТ – СОФИЯ” ЕООД бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 84, гр. София; тел. 02 931 81 64, 831 90 75 д-р Георги Борисов Павлов; инж. Анна Костова Димитрова; Цветанка Арангелова Арангелова-Кютукчиева


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
499 Други...

Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата. Аналитичното...


709 Приходи от други...

Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на...


604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


111 Общи...

Чрез сметка 111 се отчитат създадените резерви чрез заделяне на част от печалбата, предназначени за покриване на загуби или други...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0341 сек.,0.0066 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,307kb