http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина


260-1 “МЕДИКУС-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ул. „Димитър Благоев”, бл. 17, вх. А, ет. 6, гр. Ямбол; офис - ул. "Индже Войвода" 1, ет. 2; тел. 046 66 49 30, 0889 300 925 д-р Нелка Пенева Долмова; инж. Сашка Люцканова Тодорова; д-р Никола Стоянов Николов
261-1 “ПРЕВЕНЦИЯ” ЕООД ул. „Пейо Яворов” № 19, ет. 1, ап. 1, гр. Варна; тел. 052 63 25 18, 0888 810 135; офис - ул. "Йоан Екзарх" 23, ет. 3, тел. 0888 810 135, 0888 810 085 д-р Евгения Иванова Вътова; инж. Васил Борисов Иванов; Миглена Великова Колева
262-1 “МАРЧЕЛА 90-Т” ООД ул. „Княз Богориди” № 10, гр. Хасково; тел. 038 66 18 50, 66 45 98, 0888 583 708; marchela90©abv.bg д-р Марияна Богомилова Гетова; инж. Александър Ангелов Паскалев; Теодора Пламенова Георгиева
263-1 “МЕД КОНСУЛТ” ЕООД ул. „Васил Друмев” № 2, гр. Пловдив; тел. 032 62 52 93, 0889 863 010 д-р Нестор Величков Митрев; инж. Марин Тодоров Ковачев; Жоро Красимиров Шипаров
264-1 “НОВА НАДЕЖДА-К” ЕООД ул. „Иван Ст. Гешев” № 8, ет. 1, гр. Пловдив; офис - ул. "Д. Страшимиров" 22; тел. 0888 262 925, 0882 929 600, 0882 292 595, 0882 418 600; novanadejdak©abv.bg д-р Георги Петров Кавлаков; инж. Йордан Тодоров Тодоров; Никола Николаев Георгиев
265-1 “СТОПАНСКА КАМАРА-СТАРА ЗАГОРА” ул. „Екзарх Антим I” 28, гр. Стара Загора; тел. 042 64 11 41, 25 51 29; sk_sz©mbox.contact.bg д-р Павлина Любомирова Гидикова-Гешева; инж. Таньо Петров Танев; Янета Тотева Праматарова
266-1 “ВИВА ФЕНИКС-СТМ” ООД ул. „Христо Смирненски” № 2, гр. Добрич; тел. 058 60 20 28, 60 20 82 д-р Антония Александрова Ворош; инж. Генади Георгиев Ганчев; Иванка Стефанова Петрова
267-1 “АЛЕКС-20” ЕООД ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А, ет. 6, ап. 29, гр. София; тел. 02 829 25 75, 0885 857 164; office©jaklin2004.com д-р Желязка Георгиева Дончева; инж. Петко Асенов Станков; Марийка Георгиева Съева
268 “СТМ – ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ” ЕООД ул. „Армейска” № 11, гр. Стара Загора; тел. 0898 250 183, 0887 976 569 д-р Павлина Любомирова Гидикова-Гешева; инж. Гешо Иванов Гешев; Снежанка Петкова Марокова
269-1 “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД гр. Козлодуй; тел. 0973 7 20 00, 8 05 91 д-р Марияна Богомилова Гетова; инж. Надежда Кръстева Найденова; Надя Димитрова Генова
270-1 “РАГОН” ООД ул. „Съборна” № 7, ет. 6, гр. София; офис - ул. "Красна поляна" 1 част, бл. 105, вх. 1, ет. 3, ап. 10; тел. 02 829 57 51, 0898 792 256 д-р Марта Николова Ханджиева; инж. Даниела Александрова Богданова; Димчо Димитров Цанов
271-1 “ОМЕГА СТ” ООД бул. „Хаджи Димитър” № 34, ет. 3, гр. Пловдив; офис - ул. "Понеделник пазар" 5, сградата на ДКЦ 1, ет. 4, к-т 87; тел. 032 65 05 71, 0898 456 858, 0887 617 565; stm_omega©abv.bg д-р Божидар Бориславов Тулевски; Светла Янчева Тенева; Таня Славейкова Стоянова
272-1 “ПРОФИЛАКТИК-5” ООД ул. „Горски пътник” № 64, гр. София; тел. 02 963 58 98, 862 27 07, 963 58 98, 0898 553 291, 0898 607 384 проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн; инж. Здравка Георгиева Динчева; Тодор Петров Трифонов
273-1 “КОНТРАСТ ТМ” ООД ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 118, вх. А, ет. 2, ап. 6, гр. София; офиси - бул. "В. Левски" 144Б, партер, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 42А; тел. 02 946 10 33, 0886 474 809 ст.н.с. I ст. д-р Емилия Христова Иванович, дмн; инж. Дамянка Костадинова Баталова; д-р Анжело Иванов Миронов
274-1 “РАМАЦИНИ” ЕООД ул. „Братя Шкорпил” № 5, бл. 1105, вх. В, гр. Пловдив; офис - бул. "Цар Борис III Обединител" - юг; тел. 032 65 75 33, 67 52 92, 0896 610 486 д-р Златка Йорданова Василева; инж. Божил Димитров Василев; Методи Иванов Христов
275-1 “ЕСТИЕМ” ООД ул. „Райна Княгиня” № 5, вх. В, ет. 2, ап. 5, гр. Пловдив; тел. 032 95 50 75, 94 44 15, 0887 907 532, 0887 641 336; stm_bg2001©abv.bg доц. Илияна Василева Михайлова; инж. Валентина Младенова Арабаджиева; д-р Катерина Любомирова Клюс
276-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ООД бул. „Александър Стамболийски” № 61, гр. София; офис - ул. "Ген. Киселов" 1, оф. 401 и 411, гр. Добрич; тел. 058 60 09 20, 0896 622 424, 0889 277 220; stm_ood©abv.bg д-р Милена Георгиева Опълченова; инж. Галина Димитрова Панчева; инж. Татяна Петкова Павлова
277-1 “ЯНОС” ЕООД ул. „Никола Карев”, бл. 15, ап. 4, гр. Сливен; офиси - ул. "Д. Наумов" 45, ет. 1, ап. 1, гр. Стара Загора, тел. 042 60 47 36; ул. "Мъглен" 24, гр. София, тел. 02 953 00 21, 0886 738 648 д-р Божидар Фотев Стефанов; инж. Тодорка Стефанова Кадинова; инж. Надка Василева Цветкова
278 “АВАЛОН-СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ООД ул. „Евлоги Георгиев”, бл. 22, вх. Г, ап. 23, гр. Варна; тел. 052 61 06 94, 0897 921 648, 0899 007 497; ivanova.denitsa©gmail.com д-р Деница Валентинова Иванова; инж. Васил Борисов Иванов; Бранимир Василев Иванов
279-1 “ОРБИМЕД” ЕООД ул. „Княз Дондуков” № 2, вх. В, ет. 4, ап. 12, гр. Добрич; офис - ул. Д. Груев" 5; тел. 058 60 09 20, 0896 622 436, 0899 140 617; orbimed©abv.bg д-р Милена Георгиева Опълченова; инж. Галина Иванова Георгиева; Валентина Вълчева Димитрова
280-1 “СТМ-ЕКСПЕРТ ФМ” ООД бул. „Митрополит М. Кусев” № 35, вх. А, ет. 1, ап. 2, гр. Стара Загора; тел. 042 62 04 27, 0888 935 345; stm_ekspert©mail.bg д-р Феодора Хирш Максимова; инж. Деяна Вълева Иванова-Бинева; Павлина Димитрова Димитрова
281 “ДИРА-97” ЕООД ул. „Генерал Цимерман” № 6, ет. 1, ап. 1, гр. Варна; тел. 052 60 42 41, 0886 435 170; dira_97©abv.bg д-р Димитър Йорданов Йорданов; инж. Ивелина Димитрова Йорданова; Нарцислав Боянов Иванов
282-1 “СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА-РУСТ-2000” ЕООД ул. „Васил Петлешков” № 24, бл. „Петлешков”, вх. А, ет. 2, гр. Русе; офис - ул. "Борисова" 72; тел. 082 82 37 94, 0888 267 810, 0887 811 326, 0889 630 396 д-р Ради Илиев Пеев; инж. Станка Пейова Шопова; инж. Нина Димитрова Граматикова
283-1 “БУЛМЕДИКУС-1” ЕООД ул. „Княз Борис I”, № 21, ет. 1, ап. 1, гр. Крумовград; тел. 03641 65 01 д-р Виржиния Василева Хвърчилкова; инж. Любомир Костадинов Борисов; Снежана Валентинова Александрова
284-1 “ЮНОНА-2004” ООД ул. „Патриарх Евтимий” № 23, гр. Дупница; офис - ул. "Св. Ив. Рилски" 29; тел. 0701 527 52, 0898 518 540, 0898 456 947 проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев; инж. Спаска Драгомирова Миланова; Иванка Василева Величкова
285-1 “ТРУД КОНСУЛТ” ЕООД бул. „Христо Ботев” № 63, вх. А, ет. 5, ап. 10, гр. Монтана; тел. 096 31 39 59, 0887 738 024 д-р Румен Михайлов Кирилов; инж. Светозар Янков Панайотов; д-р Бисер Иванов Илиев
286-2 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-ГТ” ООД ул. „Васил Кънчов” № 80, вх. Б, ап. 32, гр. Враца; тел. 092 66 10 54, 0888 789 947 проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн; инж. Кирил Илиев Христов; Геновева Иванова Драганчева
287-1 “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД бул. „Мария Луиза” № 193, гр. София; тел. 02 931 80 85, 931 17 31 д-р Георги Борисов Павлов; инж. Вангелия Божинова Петрова; д-р Лилия Георгиева Каменова
288 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – НИА-08” ЕООД бул. „Цар Борис III” № 32-40, бл. 49, вх. Б, партер, гр. София; тел. 02 851 93 31, 851 93 36, 0887 058 914; niamed©abv.bg д-р Весела Христева Мирчева; инж. Ангел Атанасов Петков; Симона Руменова Казакова
289-1 “МУЛТИ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ул. „Никола Войводов” № 7, вх. Б, ет. 3, ап. 7, гр. Враца; тел. 0887 846 920, 0878 846 920; mail©multi-eng.com д-р Весела Василева Христева-Мирчева; инж. Владимир Николов Владинов; Валя Димитрова Велчева
290 “СТМ – 2002-В” ООД ул. „Раковски” № 22, ет. 14, ап. 67, гр. Кюстендил; тел. 078 52 52 32, 0887 980 531, 0886 622 670 д-р Деляна Дечкова Михайлова; инж. Кирил Иванов Иванов; инж. Валери Михайлов Михайлов
291-1 “ЦЕНТРОМЕТ” АД Индустриална зона, гр. Враца; тел. 092 66 15 56, 66 13 97, 0886 742 770; inistorov©centrumet.com д-р Алла Александрова Дакова; инж. Росица Пламенова Севдалинова; Илиян Николов Нисторов
292 “АЙ ДИ КОНСУЛТ” ООД ул. „Драгшан” № 5, ет. 3, ап. 12, гр. София; тел. 0878 693 388, 0888 775 284 доц. д-р Денчо Стойков Цоневски; инж. Мариян Иванов Маринов; Йотко Павлов Йотов
293-1 “СКГТ – СОФИЯ” ЕООД бул. „Княгиня Мария-Луиза” № 84, гр. София; тел. 02 931 81 64, 831 90 75 д-р Георги Борисов Павлов; инж. Анна Костова Димитрова; Цветанка Арангелова Арангелова-Кютукчиева


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
691 Отписани...

Чрез сметка 691 се отчитат отписаните вземания на предприятието след изтичане на давностния срок и отхвърлените искове от съда, както и...


625 Финансови разходи за бъдещи...

Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


425 Задължения за...

Чрез сметка 425 предприятията отчитат задълженията си към съдружниците за полагащите им се дивиденти. Аналитичното отчитане към...


444 Вземания по съдебни...

Чрез сметка 444 предприятията отчитат вземанията, отнесени за решаване от съда. Аналитичното отчитане към сметка 444 може да се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0405 сек.,0.0102 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,308kb