http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина


226 “ИНВЕСТ 2008” ж.к. 2 А, бл. 73, вх. Б, ап. 4, гр. Козлодуй; тел. 0887 741 099; viktorova_©abv.bg д-р Алла Александровна Дакова; инж. Надежда Кръстева Найденова; д-р Даниела Викторова Методиева
227-1 “ПРОМЕД” ООД ул. „Янко Тодоров” № 37, бл. „Младост”, ап. 3, гр. Силистра; тел. 086 83 88 87, 83 88 08, 0887 442 140, 0889 206 389; promed_ss©abv.bg, promed©mail.bg д-р Десислава Антонова Братова; инж. Атанаска Петкова Билчева; д-р Живко Михайлов Желев
228 “МЕДИЙНА КОМПАНИЯ” АД ул. „Чаталджа” 1, гр. Благоевград; тел. 073 88 79 00, 0899 942 665 д-р Величка Иванова Калинкова; инж. Васил Дамянов Чобанов; Петър Костадинов Попадиин
229-1 “ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ” ЕООД ул. „Григор Пърличев” 5, гр. София; офис - ул. "Ами Буе" 10-Б, ап. 46; тел. 02 952 39 42, 0887 877 115 д-р Георги Иванов Армянов; инж. Живка Атанасова Димитрова; д-р Ели Атанасова Серафимова
230-1 “ПЛЕВЕН ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД ул. „Преслав” № 1, вх. А, ап. 8, гр. Плевен; офис - ул. "Гео Милев" 5, ет. 1; тел. 064 80 69 99, 0887 786 594; stm_pleven©abv.bg д-р Силвия Методиева Мирчева; инж. Илия Петров Петров; д-р Нина Костадинова Червенкова
231-1 “ЦИТАДЕЛА-99” ООД ул. „Страцин” 9А, гр. Своге; офиси - ул. "Република" 13, тел. 0726 49 85, 30 91, 0886 311 727; ул. "Сердика" 18, гр. София, тел. 02 987 18 48, 0886 311 727 д-р Юлия Димитрова Илиева; инж. Коце Алексиев Колев; Цветелина Петрова Колева
232-1 “ТЕАТОМ” ЕООД ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 38, вх. А, ет. 1, ап. 2, гр. Бургас; офис - ул. "Странджа" 32, вх. А, ет. 1; тел. 056 81 32 50, 0888 313 473 д-р Дафина Стефанова Савова; инж. Валентина Донева Гергинова; д-р Валентина Илиева Николова-Тенева
233-2 “ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ул. „Хан Крум” № 45, ет. 7, ап. 10, гр. Бургас; офиси - ж.к. "Славейков" бл. 63, вх. 5, ет. 1, ап. 1; тел. 056 88 72 14, 88 95 06, 0888 304 348; гр. Севлиево, ул. "Хубен Кънев" 32, ет. 2, ап. 3, тел. 0675 3 02 53, 0887 817 024 д-р Стоянка Николова Парушева; инж. Кера Димитрова Янева; Венета Пейчева Барова
234-1 “МЕДКОРЕКТ” ЕООД ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 39, гр. Бургас; тел. 056 82 16 34 д-р Даниела Живкова Македонова; инж. Стоян Рашков Рашков; Анастасия Димитрова Янакиева
235-1 “ЗФ ЗДРАВЕ” АД бул. „Княгиня Мария Луиза” № 92, ет. 6, гр. София, тел. 02 931 12 80, 931 22 86, zfzdrave©mail.bg; офиси - ул. "Княз Ал. Батенберг" 1, гр. Бургас, тел. 056 82 23 80; "Солвей Соди" АД-сграда ЦИЛ, гр. Девня, тел. 0519 95 871; ул. "Цар Иван АСЕН II" 15, гр. Павликени, тел. 0610 55 550 д-р София Евстатиева Георгиева; инж. Яна Димитрова Григорова; Десислава Елинчова Галева
236-1 “МЕДИМА ММ” ЕООД кв. Драгалевци, ул. „2-ра” № 40, гр. София; офис - кв. Хаджи Димитър бл. 72, вх. В, ап. 67, гр. София; тел. 02 945 70 90, 0886 818 006 доц. д-р Емил Влайков Воденичаров; инж. Веселин Кирилов Младенов; Николина Серафимова Младенова
237-1 “К Н Д” ЕООД бул. „Цар Симеон Велики” № 141, вх. Б, ап. 22, гр. Стара Загора; тел. 042 63 53 54; knd©sz.inetg.bg д-р Жанета Рачева Проданова; инж. Нецо Дженев Дженев; Деница Димитрова Андреева
238-1 “ХЕМУС-М” АД ул. „Христо Ботев” № 1, гр. Мездра; тел. 0910 91 944, 91 990 проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова; инж. Валя Димитрова Борованска; Иванка Димитрова Иванова
239-1 “ЛАЙФ-СТМ” ЕООД ул. „Опълченска” № 11, с. Крумово, обл. Пловдив; тел. 0899 360 141, 0895 716 659, 0899 453 095 д-р Марко Тодоров Гаджев; инж. Карол Иванов Куцански; Георги Петров Станков
240-1 “ЗОФ ЗДРАВЕ-СТМ-1” ООД бул. „Мария Луиза” № 92, ет. 2, гр. София; тел. 02 931 48 04; zdrave_stm©yahoo.com проф. Верка Генчева Койчева; инж. Величка Асенова Хашъмова; Йорданка Владиславова Митева
241-1 “МЕДИКУС” ЕООД ул. „Деде Агач” бл. 60А, вх. Г, ап. 107, гр. София; офис - бул. "Панония" 43, гр. Видин; тел. 094 60 02 72, 0888 662 934; vidamedicus©abv.bg доц. Илияна Василева Михайлова; инж. Петранка Йорданова Шишкова; Светлана Стоянова Стоянова
242 “СТМ ПАНАЦЕЯ” ЕООД ул. „Опълченска” № 28, гр. София; 02 986 55 11, 986 54 45, 0888 373 952; panaceq_stm©abv.bg д-р Искра Кирилова Савчева-Славова; инж. Валентин Иванов Димитров; Иванка Христова Пенчева
243-1 “ЕЛИТКОМ 95” АД ул. „Георги Раковски” № 96, ет. 1, гр. София; офис - ул. "Бачо Киро" 10; тел. 02 988 04 58, 986 13 10, 980 61 23; elitkom©ins.bg д-р Верка Генчева Койчева; инж. Здравко Янакиев Николов; Елза Трайчова Стратиева
244-1 “НОРД МЕДИКЪЛ” ЕООД ул. „Цанко Дюстабанов” 5А, гр. Пловдив; офиси - ул. "Белград" 8, тел. 032 96 74 75; ул. "Ален мак" 2, тел. 032 96 12 10 д-р Жанета Димитрова Велева; инж. Васко Цветанов Пачев; Румяна Стоилова Алексиева
245-1 “БРИЛЯНТ 2005-СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД ул. „Богомил” № 35, ет. 6, ап. 18, гр. Пловдив; офис - бул. "Цар Борис III Обединител" 40; тел. 032 66 48 46, 0899 542 269 д-р Петя Цветкова Качакова; инж. Надежда Иванова Пенева; Камен Тобиев Качаков
246-1 “ТАМАДИ” ООД ул. „Симеон Велики” 12, ет. 1, ап. 2, гр. Силистра; тел. 086 82 32 04, 82 17 47, 0887 399 697, 0888 266 321; tamadi3©abv.bg д-р Теодора Тодорова Димитрова; инж. Антон Георгиев Славов; Марияна Димитрова Вавилова
247-1 “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД ул. „Никола Мушанов” № 114, гр. София; тел. 02 920 17 21, 920 07 18; stryh©mail.bg д-р Николай Кирилов Статев; инж. Васил Анастасов Василев; инж. Елеонора Василева Радойчева
248-1 “КУМЕРИО МЕД” АД гр. Пирдоп, Промишлена зона; тел. 0728 62 216 д-р Милена Николова Медарова; инж. Петко Милчев Марков; Румяна Тодорова Чолакова
249-1 “МЕД КОНСУЛТ” ЕООД ж.к. „Изгрев”, бл. 29, вх. 7, ет. 4, гр. Бургас; офиси - ул. "Фердинандова" 43, партер; ул. "Г. С. Раковски" 40; тел. 056 82 71 94 д-р Стефана Стоянова Янева; инж. Десислава Йорданова Радева; Виолета Георгиева Николова
250-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-МЛАДОСТ” ЕООД ж.к. „Младост 4”, бл. 457, ет. 5, ап. 30, гр. София; офис - ул. "Кърниградска" 7; тел. 02 980 88 29, 980 99 53; stmmladost©mail.bg д-р Светла Илиева Тропчева; инж. Маргаритка Кирилова Григорова-Николова; инж. Николай Иванов Николов
251-1 “МАКСИМА КОНСУЛТ” ООД ул. „Владимир Вичев” № 23, гр. Шумен; тел. 054 80 28 64 д-р Кристалина Вълкова Василева; инж. Димитър Григоров Димитров; Галя Христова Иванова
252-1 “СТМ ДАНИ ГРУП – ДЖОНОВИ” ЕООД ул. „Георги Икономов” № 89, гр. Пловдив; офис - ул. "Самара" 7; тел. 032 96 86 60, 0888 987 502 д-р Васил Иванов Вичев; инж. Стоян Тодоров Колев; Атанаска Йорданова Колева
253-1 “ПАНАЦЕЯ 2000” ЕООД ул. „Браила” № 35, гр. Плевен; тел. 064 82 51 66, 0888 677 868; janetodorova©abv.bg д-р Стоянка Николова Парушева; инж. Антон Димитров Риминчан; Антон Любомиров Тодоров
254 “УКАССО ТРЕЙДИНГ” ЕООД бул. „Европа” № 119, гр. София; тел. 02 989 06 06 д-р Еленка Петрова Лозанова; инж. Евтим Славчев Киров; Емилиана Павлова Върбанова
255-1 “БУЛИМЕКС” ООД ул. „Люле Бургас” № 2, вх. Б, ет. 4, гр. Русе; офис - ул. "Църковна независимост" 18; тел. 082 82 50 84, 0889 264 539; bulimex©mail.bg д-р Ради Илиев Пеев; инж. Евгени Димитров Калчев; инж. Свилен Станчев Стоянов
256 “ДОЗИС-КОНСУЛТ” ЕООД бул. „Васил Левски” № 19, вх. В, гр. Велико Търново; офис - ул. "Н. Габровски" 24; тел. 062 60 45 45 д-р Георги Иванов Кънев; инж. Йорданка Недкова Стефанова; Атанас Иванов Доксев
257-1 “ЗДРАВЕ-КОНСУЛТ” ЕООД ул. „Иван Михайлов” № 50, гр. Благоевград; тел. 073 88 03 48; zk_stm©abv.bg д-р Явор Кирилов Десподски; инж. Миглена Венелинова Горанова; Зоя Станоева Топалска
258-1 “КРАЙБРЕЖНА” ЕООД ул. „Цар Симеон I” № 31, гр. Варна; тел. 052 68 39 30, 60 23 00, 68 39 37; mercy©odessos.net д-р Галя Върбанова Черпанска; инж. Румен Стоянов Тодоров; Сребряна Бойчева Каратанева
259-1 “ПЪРВА ЛЕКАРСКА АСОЦИАЦИЯ” АД бул. „България” № 130, гр. Пловдив; офис - ул. "Зайчар" 2; тел. 032 96 43 00, 0887 723 222, 0899 961 080; stoyanov_s_k©abv.bg д-р Оксана Ростиславовна Пураджиева; инж. Георги Стефанов Герджиков; Антония Борисова Костова


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
151 Получени краткосрочни...

Чрез сметка 151 се отчитат получените краткосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


252 Провизии за вземане от...

Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо. Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от...


507 Предоставени...

Чрез сметка 507 се отчитат депозираните в банките средства на предприятията, както и депозираните средства в други предприятия за...


445 Присъдени...

Чрез сметка 445 предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0398 сек.,0.0087 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,310kb