http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина


226 “ИНВЕСТ 2008” ж.к. 2 А, бл. 73, вх. Б, ап. 4, гр. Козлодуй; тел. 0887 741 099; viktorova_©abv.bg д-р Алла Александровна Дакова; инж. Надежда Кръстева Найденова; д-р Даниела Викторова Методиева
227-1 “ПРОМЕД” ООД ул. „Янко Тодоров” № 37, бл. „Младост”, ап. 3, гр. Силистра; тел. 086 83 88 87, 83 88 08, 0887 442 140, 0889 206 389; promed_ss©abv.bg, promed©mail.bg д-р Десислава Антонова Братова; инж. Атанаска Петкова Билчева; д-р Живко Михайлов Желев
228 “МЕДИЙНА КОМПАНИЯ” АД ул. „Чаталджа” 1, гр. Благоевград; тел. 073 88 79 00, 0899 942 665 д-р Величка Иванова Калинкова; инж. Васил Дамянов Чобанов; Петър Костадинов Попадиин
229-1 “ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ” ЕООД ул. „Григор Пърличев” 5, гр. София; офис - ул. "Ами Буе" 10-Б, ап. 46; тел. 02 952 39 42, 0887 877 115 д-р Георги Иванов Армянов; инж. Живка Атанасова Димитрова; д-р Ели Атанасова Серафимова
230-1 “ПЛЕВЕН ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД ул. „Преслав” № 1, вх. А, ап. 8, гр. Плевен; офис - ул. "Гео Милев" 5, ет. 1; тел. 064 80 69 99, 0887 786 594; stm_pleven©abv.bg д-р Силвия Методиева Мирчева; инж. Илия Петров Петров; д-р Нина Костадинова Червенкова
231-1 “ЦИТАДЕЛА-99” ООД ул. „Страцин” 9А, гр. Своге; офиси - ул. "Република" 13, тел. 0726 49 85, 30 91, 0886 311 727; ул. "Сердика" 18, гр. София, тел. 02 987 18 48, 0886 311 727 д-р Юлия Димитрова Илиева; инж. Коце Алексиев Колев; Цветелина Петрова Колева
232-1 “ТЕАТОМ” ЕООД ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 38, вх. А, ет. 1, ап. 2, гр. Бургас; офис - ул. "Странджа" 32, вх. А, ет. 1; тел. 056 81 32 50, 0888 313 473 д-р Дафина Стефанова Савова; инж. Валентина Донева Гергинова; д-р Валентина Илиева Николова-Тенева
233-2 “ИНТЕЛЕКТ” ЕООД ул. „Хан Крум” № 45, ет. 7, ап. 10, гр. Бургас; офиси - ж.к. "Славейков" бл. 63, вх. 5, ет. 1, ап. 1; тел. 056 88 72 14, 88 95 06, 0888 304 348; гр. Севлиево, ул. "Хубен Кънев" 32, ет. 2, ап. 3, тел. 0675 3 02 53, 0887 817 024 д-р Стоянка Николова Парушева; инж. Кера Димитрова Янева; Венета Пейчева Барова
234-1 “МЕДКОРЕКТ” ЕООД ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 39, гр. Бургас; тел. 056 82 16 34 д-р Даниела Живкова Македонова; инж. Стоян Рашков Рашков; Анастасия Димитрова Янакиева
235-1 “ЗФ ЗДРАВЕ” АД бул. „Княгиня Мария Луиза” № 92, ет. 6, гр. София, тел. 02 931 12 80, 931 22 86, zfzdrave©mail.bg; офиси - ул. "Княз Ал. Батенберг" 1, гр. Бургас, тел. 056 82 23 80; "Солвей Соди" АД-сграда ЦИЛ, гр. Девня, тел. 0519 95 871; ул. "Цар Иван АСЕН II" 15, гр. Павликени, тел. 0610 55 550 д-р София Евстатиева Георгиева; инж. Яна Димитрова Григорова; Десислава Елинчова Галева
236-1 “МЕДИМА ММ” ЕООД кв. Драгалевци, ул. „2-ра” № 40, гр. София; офис - кв. Хаджи Димитър бл. 72, вх. В, ап. 67, гр. София; тел. 02 945 70 90, 0886 818 006 доц. д-р Емил Влайков Воденичаров; инж. Веселин Кирилов Младенов; Николина Серафимова Младенова
237-1 “К Н Д” ЕООД бул. „Цар Симеон Велики” № 141, вх. Б, ап. 22, гр. Стара Загора; тел. 042 63 53 54; knd©sz.inetg.bg д-р Жанета Рачева Проданова; инж. Нецо Дженев Дженев; Деница Димитрова Андреева
238-1 “ХЕМУС-М” АД ул. „Христо Ботев” № 1, гр. Мездра; тел. 0910 91 944, 91 990 проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова; инж. Валя Димитрова Борованска; Иванка Димитрова Иванова
239-1 “ЛАЙФ-СТМ” ЕООД ул. „Опълченска” № 11, с. Крумово, обл. Пловдив; тел. 0899 360 141, 0895 716 659, 0899 453 095 д-р Марко Тодоров Гаджев; инж. Карол Иванов Куцански; Георги Петров Станков
240-1 “ЗОФ ЗДРАВЕ-СТМ-1” ООД бул. „Мария Луиза” № 92, ет. 2, гр. София; тел. 02 931 48 04; zdrave_stm©yahoo.com проф. Верка Генчева Койчева; инж. Величка Асенова Хашъмова; Йорданка Владиславова Митева
241-1 “МЕДИКУС” ЕООД ул. „Деде Агач” бл. 60А, вх. Г, ап. 107, гр. София; офис - бул. "Панония" 43, гр. Видин; тел. 094 60 02 72, 0888 662 934; vidamedicus©abv.bg доц. Илияна Василева Михайлова; инж. Петранка Йорданова Шишкова; Светлана Стоянова Стоянова
242 “СТМ ПАНАЦЕЯ” ЕООД ул. „Опълченска” № 28, гр. София; 02 986 55 11, 986 54 45, 0888 373 952; panaceq_stm©abv.bg д-р Искра Кирилова Савчева-Славова; инж. Валентин Иванов Димитров; Иванка Христова Пенчева
243-1 “ЕЛИТКОМ 95” АД ул. „Георги Раковски” № 96, ет. 1, гр. София; офис - ул. "Бачо Киро" 10; тел. 02 988 04 58, 986 13 10, 980 61 23; elitkom©ins.bg д-р Верка Генчева Койчева; инж. Здравко Янакиев Николов; Елза Трайчова Стратиева
244-1 “НОРД МЕДИКЪЛ” ЕООД ул. „Цанко Дюстабанов” 5А, гр. Пловдив; офиси - ул. "Белград" 8, тел. 032 96 74 75; ул. "Ален мак" 2, тел. 032 96 12 10 д-р Жанета Димитрова Велева; инж. Васко Цветанов Пачев; Румяна Стоилова Алексиева
245-1 “БРИЛЯНТ 2005-СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД ул. „Богомил” № 35, ет. 6, ап. 18, гр. Пловдив; офис - бул. "Цар Борис III Обединител" 40; тел. 032 66 48 46, 0899 542 269 д-р Петя Цветкова Качакова; инж. Надежда Иванова Пенева; Камен Тобиев Качаков
246-1 “ТАМАДИ” ООД ул. „Симеон Велики” 12, ет. 1, ап. 2, гр. Силистра; тел. 086 82 32 04, 82 17 47, 0887 399 697, 0888 266 321; tamadi3©abv.bg д-р Теодора Тодорова Димитрова; инж. Антон Георгиев Славов; Марияна Димитрова Вавилова
247-1 “СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ” АД ул. „Никола Мушанов” № 114, гр. София; тел. 02 920 17 21, 920 07 18; stryh©mail.bg д-р Николай Кирилов Статев; инж. Васил Анастасов Василев; инж. Елеонора Василева Радойчева
248-1 “КУМЕРИО МЕД” АД гр. Пирдоп, Промишлена зона; тел. 0728 62 216 д-р Милена Николова Медарова; инж. Петко Милчев Марков; Румяна Тодорова Чолакова
249-1 “МЕД КОНСУЛТ” ЕООД ж.к. „Изгрев”, бл. 29, вх. 7, ет. 4, гр. Бургас; офиси - ул. "Фердинандова" 43, партер; ул. "Г. С. Раковски" 40; тел. 056 82 71 94 д-р Стефана Стоянова Янева; инж. Десислава Йорданова Радева; Виолета Георгиева Николова
250-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-МЛАДОСТ” ЕООД ж.к. „Младост 4”, бл. 457, ет. 5, ап. 30, гр. София; офис - ул. "Кърниградска" 7; тел. 02 980 88 29, 980 99 53; stmmladost©mail.bg д-р Светла Илиева Тропчева; инж. Маргаритка Кирилова Григорова-Николова; инж. Николай Иванов Николов
251-1 “МАКСИМА КОНСУЛТ” ООД ул. „Владимир Вичев” № 23, гр. Шумен; тел. 054 80 28 64 д-р Кристалина Вълкова Василева; инж. Димитър Григоров Димитров; Галя Христова Иванова
252-1 “СТМ ДАНИ ГРУП – ДЖОНОВИ” ЕООД ул. „Георги Икономов” № 89, гр. Пловдив; офис - ул. "Самара" 7; тел. 032 96 86 60, 0888 987 502 д-р Васил Иванов Вичев; инж. Стоян Тодоров Колев; Атанаска Йорданова Колева
253-1 “ПАНАЦЕЯ 2000” ЕООД ул. „Браила” № 35, гр. Плевен; тел. 064 82 51 66, 0888 677 868; janetodorova©abv.bg д-р Стоянка Николова Парушева; инж. Антон Димитров Риминчан; Антон Любомиров Тодоров
254 “УКАССО ТРЕЙДИНГ” ЕООД бул. „Европа” № 119, гр. София; тел. 02 989 06 06 д-р Еленка Петрова Лозанова; инж. Евтим Славчев Киров; Емилиана Павлова Върбанова
255-1 “БУЛИМЕКС” ООД ул. „Люле Бургас” № 2, вх. Б, ет. 4, гр. Русе; офис - ул. "Църковна независимост" 18; тел. 082 82 50 84, 0889 264 539; bulimex©mail.bg д-р Ради Илиев Пеев; инж. Евгени Димитров Калчев; инж. Свилен Станчев Стоянов
256 “ДОЗИС-КОНСУЛТ” ЕООД бул. „Васил Левски” № 19, вх. В, гр. Велико Търново; офис - ул. "Н. Габровски" 24; тел. 062 60 45 45 д-р Георги Иванов Кънев; инж. Йорданка Недкова Стефанова; Атанас Иванов Доксев
257-1 “ЗДРАВЕ-КОНСУЛТ” ЕООД ул. „Иван Михайлов” № 50, гр. Благоевград; тел. 073 88 03 48; zk_stm©abv.bg д-р Явор Кирилов Десподски; инж. Миглена Венелинова Горанова; Зоя Станоева Топалска
258-1 “КРАЙБРЕЖНА” ЕООД ул. „Цар Симеон I” № 31, гр. Варна; тел. 052 68 39 30, 60 23 00, 68 39 37; mercy©odessos.net д-р Галя Върбанова Черпанска; инж. Румен Стоянов Тодоров; Сребряна Бойчева Каратанева
259-1 “ПЪРВА ЛЕКАРСКА АСОЦИАЦИЯ” АД бул. „България” № 130, гр. Пловдив; офис - ул. "Зайчар" 2; тел. 032 96 43 00, 0887 723 222, 0899 961 080; stoyanov_s_k©abv.bg д-р Оксана Ростиславовна Пураджиева; инж. Георги Стефанов Герджиков; Антония Борисова Костова


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
613 Разходи за бъдещи...

Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди. При отразяване на...


722 Приходи от дялово...

Чрез сметка 722 се отчитат получените дивиденти от притежавани финансови дълготрайни активи. Аналитичното отчитане към сметка 722 може...


793 Излишъци на...

Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства. Сметка 793...


496 Разчети по...

Чрез сметка 496 предприятията отчитат своите вземания и задължения във връзка с начисляването и изплащането на изискуемите и дължимите...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0353 сек.,0.0064 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,309kb