http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина


094-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-ХИГИС-2000” ЕООД ул. „Илинден” № 2, вх. В, ет. 4, ап. 9, гр. Варна; офис - ул. "Райно Попович" 17; тел. 052 60 17 96, 31 87 58, 0886 802 371; stm_higis©abv.bg д-р Радка Иванова Борикова; инж. Любен Мариянов Костадинов; Дора Тодорова Джигошева
095-1 “САНУС 2002” ООД ул. „Райко Алексиев” № 26, бл. 3, вх. Б, гр. София; офис - ж.к. "Банишора", ул. "Враня" 57-59, ет. 5, ап. 15; тел. 02 833 51 05, 0898 415 401, 0898 281 718; sanus2002©abv.bg д-р Радка Иванова Борикова; инж. Красимира Ангелова Момчилова; инж. Силвина Пламенова Христова
096-1 “ВИАМЕД” ООД ж.к. „Свобода”, ул. „Генерал Никола Жеков” 24, гр. София; офис - ж.к. "Банишора", ул. "Враня" 57-59, ет. 5, ап. 15; тел. 02 832 40 46, 0884 200 941, 0898 660 710; viamedbg©yahoo.com д-р Радка Иванова Борикова; инж. Красимир Иванов Кънчев; инж. Силвина Пламенова Христова
097-1 СД “ЖОКОМ-АНГЕЛОВИ И СИЕ” ул. „Тунджа” № 22, гр. Видин; тел. 094 60 05 22, 60 05 24, 0888 680 745; loziniq©abv.bg д-р Лозиния Александрова Ангелова; инж. Серьожа Илиев Маринов; Иван Нинов Кадийски
098-1 “МАКАО” ООД ул. „Братя Бъкстон” № 99, гр. Пловдив; офис - ул. "Звезда" 10, ет. 3; тел. 032 64 44 33, 0898 479 457, 0894 622 877; stmmakao©abv.bg д-р Десислава Симеонова Терзиева; инж. Иван Величков Гьошев; Цветелина Иванова Четрафилова
099-1 “ДЖИ.ДИ.ЕН.ГРУП” ООД кв. Симеоново, ул. „Ягода” № 12, гр. София; офиси - кв. Изток, ул. "А.П.Чехов" 12, бл. 87, ет. 2, ап. 8; тел.02 971 29 56, 870 49 03, 0888 438 054; office©gdngroup.net, gdngroup©hotmail.com; ж.к. "Дианабад", бл. 14, ет. 1, тел. 02 961 50 56; гр. Смолян, ул."Хаджи Хр.Попгеоргиев" 18, бл.1, вх.В, ет.1, тел. 0888 675 478; гр.Бургас, ул."Хр.Ботев" 1, ет.1, ап.2, тел.056 81 91 92; гр. Варна, ул."Ив.Драсов" 21, тел.052 60 95 13; гр. Плевен, ул."Дойран" 65, тел. 064 80 79 87; гр. Хасково, ул."Добруджа" 53, тел. 038 66 53 39; гр.Лом, ул."П.Берковски" 3, тел. 0971 66 911 проф. д-р Верка Генчева Койчева, д.м., д.м.н.; инж. Асен Георгиев Каменов; Пепа Димитрова Юрукова
100-2 “ФЕРЕКС КОНСУЛТ СТМ” ЕООД ул. „Дичо Петров” № 22, ет. 3, гр. Смолян; тел. 0301 6 30 73, 6 30 74, 0887 651 513; ferexstm©abv.bg д-р Лилия Минчева Димитрова; инж. Манчо Илиев Кехайов; Мария Николова Кисимова
101-1 “МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД ул. „Княз Борис I” № 121, гр. София; тел. 02 987 63 94, 988 22 87, д-р Искра Кирилова Савчева-Славова; Николай Кръстев Ирков; д-р Веселин Тонев Иванов
102-1 “СТМ – ВАЛЖАН” ЕООД ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 59, вх. А, ет. 6, ап. 15, гр. Стара Загора; офис - бул. "Цар Симеон Велики" 84, ет. 1, ап. 1; тел. 042 91 94 93, 60 20 23, 0888 736 535; velev©sz.inetg.bg, valzhan©sz.inetg.bg д-р Жанета Димитрова Велева; инж. Илко Димитров Юнкеров; Ивелина Стойчева Иванова
103-1 “ПОЛИКОНСУЛТ Д И Т” ООД ул. „Опълченска” № 13, ап. 6, гр. Монтана; тел. 096 30 66 74, 0887 001 463, 0888 562 289; desititidorova©abv.bg д-р Кристалина Вълкова Василева; ст. н. с. II ст. д-р инж. Тодор Кирилов Тодоров; Десислава Тодорова Тодорова
104-1 “ЛЪЧ-ЯН” ЕООД ул. „Свети Георги” № 2, гр. Петрич; тел. 0745 6 60 97, 0885 248 042 д-р Страхил Георгиев Кръстев; инж. Кирил Николов Младенов; Траянка Запрева Янкулова
105-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-ТЕМПО” ЕООД бул. „България” № 61, ет. 3, гр. Пловдив; тел. 032 94 09 77 д-р Никола Груев Груев; инж. Георги Илиев Илиев; инж. Златка Димитрова Карамитева
106-2 “И – КОРЕКТ” ЕООД ул. „Софлу” № 36, гр. Пловдив; офис - ул. "Владивосток" 18; тел. 032 69 76 78, 0896 864 772; ikorekttm©abv.bg д-р Елка Илиева Тосева; инж. Мария Ахилеева Чавкова; Веселин Димитров Димитров
107-1 “ТАНГРА 2003” ООД ул. Камен Цанов” № 22, гр. Монтана; офис - пл. "Жеравица", х-л "Житомир", ет. 1, оф. 132; тел. 096 30 69 57, 0889 412 495, 0889 790 526 д-р Алла Александровна Дакова; инж. Фидос Бойчев Здравков; Светлин Иванов Първанов
108-1 “ПЕТРОЛ” АД ул. „Черни връх” № 43, гр. София; тел. 02 496 02 86, 0889 690 286 д-р Георги Иванов Армянов; инж. Володя Цеков Найденов; д-р Ели Атанасова Серафимова
109-1 “ЙОДИ” ООД ж.к. Люлин 9, ул. „Тодор Влайков” № 21, гр. София; тел. 0899 583 209, 0897 911 412 д-р Йорданка Димитрова Златева; инж. Здравко Янакиев Николов; Димитринка Младенова Гьошева
110-1 “САЛВЕ” ООД ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. Б, гр. Бургас; тел. 056 83 08 87, 84 29 59, 0898 488 710 д-р Райна Георгиева Илиева; инж. Николай Стойчев Димитров; Елена Тодорова Пурнарова
111-1 “ВИКИ-ОТ” ЕООД ул. „Цар Иван Асен II” № 112, гр. Асеновград; офис - пл. "Акад. Н. Хайтов" 11, ет. 3; тел. 0331 4 54 55, 4 55 55, 0888 811 005; viki_ot©yahoo.com, viki_ot©abv.bg д-р Десислава Симеонова Терзиева; инж. Иванка Пенкова Николова; Сребра Ангелова Цвенова
112-1 “ЗОФ /ЗДРАВЕ, ОБУЧЕНИЕ И ФАРМАЦИЯ/ ЗДРАВЕ” АД бул. „Мария Луиза” № 92, ет. 4, гр. София; тел. 02 931 48 04; zdrave_stm©yahoo.com д-р Нина Атанасова Драгиева-Тулбенска; инж. Невена Петрова Спасова; Снежанка Янева Иванова
113 “КАМЕЯ” ООД ул. „П. Парчевич”, № 2, ет. 1, гр. Варна; тел. 052 60 21 66 д-р Галя Върбанова Черпанска; инж. Неделчо Михайлов Начев; Янчо Николов Вълев
114-1 “САГА” ЕООД бул. „Славянски” № 8, ап. 14, гр. Стара Загора; тел. 042 60 12 16, 0888 202 666 д-р Стоянка Александрова Моллова-Гарилова; инж. Стоянка Кръстева Желязкова; Йовка Димитрова Маркова
115-1 “ОДИКО-69” ООД бул. „Марица” № 100, гр. Пловдив; тел. 032 63 80 42, 65 17 48 д-р Диана Николова Янкова; инж. Ганка Димитрова Куцанска; инж. Йорданка Симеонова Анова
116-1 “МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ООД ул. „Любляна” № 60, гр. София; тел. 02 857 98 07, 957 02 57 д-р Павел Колев Гълъбов; инж. Савко Радославов Радев; Галя Красимирова Станкова
117-1 “МАГНУС” ЕООД ул. „Главинкова” № 37, ет. 3, ап. 6, гр. Плевен; офис 1 - ул."Дойран" 65, ет. 2, оф. 201; тел. 064 80 17 17, 0888 624 861; mag_pl©hotmail.com; офис 2 - гр. София, бул. "Г. М. Димитров" 62, вх. А, ет. 2; тел. 0888 624 861, 0878 787 713 д-р Иваничка Великова Янкулова; инж. Християн Любомиров Терзиев; инж. Зорница Радославова Стойкова
118 “БЕЛЕР-МЕДИКЪЛ” ООД ж.к. „Слатина” бл. 32А, ет. 14, ап. 73, гр. София; тел. 02 873 29 04, 0887 212 960 д-р Страхил Георгиев Кръстев; инж. Катя Мартинова Сарова; Елена Прифанова Белчева
119-1 “МАРПОЛ-2” ЕООД ж.к. „Възраждане”, бл. 54, вх. 6, ет. 8, ап. 158, гр. Варна; офис - ул. "Цар Симеон I" 25, ет. 6, ст. 602 а; тел. 052 91 99 04, 0887 413 652 д-р Иван Матеев Иванов; инж. Христо Николаев Христакиев; Виолета Иванова Иванова
120-1 “МЕДИКО-КОНСУЛТ” ООД ул. „Марица” № 25, вх. А, ет. 2, ап. 3, гр. Благоевград; тел. 02 946 83 49, 073 88 21 06, 0888 236 883; medikoconsult©gmail.com д-р Страхил Георгиев Кръстев; инж. Аделина Димитрова Пенчева; Ласко Велик Лазаров
121-1 “МЦ СОНЕЛ-ФАРМ” ООД ул. „Христо Ботев” № 47А, гр. Пловдив; офиси - гр. Пловдив, ул. "Л.Каравелов" 22, ет.3; тел.032 62 78 39; гр.Пазарджик, ул."Завоя на Черна" 3, ет. 1, тел. 034 44 58 19; гр.София, ул."Бурел"72-76, вх.А, ет.1, ап.1, тел. 02 952 25 69; гр.Варна, бул."Вл.Варненчик", бл.48, тел. 052 74 83 30; гр.Бургас, с.Дебелт, "ПРОМЕТ" АД, тел. 056 85 72 30; гр.Кърджали, ул."Екз.Йосиф"3 Изч. център, ет.2, ст.207, тел. 0361 623 70; гр.Плевен, ул."В.Левски"176, 0886 445 715; гр.Смолян, ул."Студентска" 15, тел. 0301 88 771 д-р Зюмбюла Тодорова Душкова; инж. Стоил Георгиев Георгиев; Любка Петкова Йорданова
122-1 “ФЕНИКС ТРЕЙДИНГС” ООД ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 247, вх. Б, ет. 5, ап. 26, гр. София; офис - зона Б-18, бл.12, ет. 3, ап. 11; тел. 02 920 02 21, 0888 538 190, 0896 893 548 д-р Елена Спасова Христова; инж. Радка Денева Младенова; инж. Светла Борисова Алексиева
123-2 “ТРОНИК” ЕООД ул. „Тодор Пенев” № 7, ет. 1, ап. 3, гр. Пазарджик; тел. 034 44 16 83, 44 18 76, 0887 259 372, 0888 280 833; troniko_pz©abv.bg д-р Светла Илиева Тропчева; инж. Стоил Николов Тропчев; Николай Стоилов Тропчев
124-1 “ГАЛИМЕД” ООД ул. „Лакатица” № 6, гр. Дупница; офис - ул. "Княз Борис I" 47; тел. 0701 4 00 39, 0888 726 005, 0895 434 116 доц. д-р Анна Костова Михайлова; инж. Петър Радоев Доганджийски; Галина Иванова Василчева
125-1 “ЕМСИЕН” ООД ж.к. „Младост”, бл. 50, вх. 5, ап. 112, гр. София; тел. 02 877 13 28, 0898 302 604, 0896 813 916; naw_sys©mail.bg д-р Людмила Николаевна Василева, дм; инж. Георги Йосифов Лазаров, дн; инж. Недялко Асенов Василев


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
793 Излишъци на...

Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства. Сметка 793...


443 Ценови разлики по липси и...

Чрез сметка 443 се отчитат разликите между отчетната стойност на липсващите активи и стойността, с която са задължени начетените лица за...


604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


507 Предоставени...

Чрез сметка 507 се отчитат депозираните в банките средства на предприятията, както и депозираните средства в други предприятия за...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0366 сек.,0.0100 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,311kb