http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина


094-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-ХИГИС-2000” ЕООД ул. „Илинден” № 2, вх. В, ет. 4, ап. 9, гр. Варна; офис - ул. "Райно Попович" 17; тел. 052 60 17 96, 31 87 58, 0886 802 371; stm_higis©abv.bg д-р Радка Иванова Борикова; инж. Любен Мариянов Костадинов; Дора Тодорова Джигошева
095-1 “САНУС 2002” ООД ул. „Райко Алексиев” № 26, бл. 3, вх. Б, гр. София; офис - ж.к. "Банишора", ул. "Враня" 57-59, ет. 5, ап. 15; тел. 02 833 51 05, 0898 415 401, 0898 281 718; sanus2002©abv.bg д-р Радка Иванова Борикова; инж. Красимира Ангелова Момчилова; инж. Силвина Пламенова Христова
096-1 “ВИАМЕД” ООД ж.к. „Свобода”, ул. „Генерал Никола Жеков” 24, гр. София; офис - ж.к. "Банишора", ул. "Враня" 57-59, ет. 5, ап. 15; тел. 02 832 40 46, 0884 200 941, 0898 660 710; viamedbg©yahoo.com д-р Радка Иванова Борикова; инж. Красимир Иванов Кънчев; инж. Силвина Пламенова Христова
097-1 СД “ЖОКОМ-АНГЕЛОВИ И СИЕ” ул. „Тунджа” № 22, гр. Видин; тел. 094 60 05 22, 60 05 24, 0888 680 745; loziniq©abv.bg д-р Лозиния Александрова Ангелова; инж. Серьожа Илиев Маринов; Иван Нинов Кадийски
098-1 “МАКАО” ООД ул. „Братя Бъкстон” № 99, гр. Пловдив; офис - ул. "Звезда" 10, ет. 3; тел. 032 64 44 33, 0898 479 457, 0894 622 877; stmmakao©abv.bg д-р Десислава Симеонова Терзиева; инж. Иван Величков Гьошев; Цветелина Иванова Четрафилова
099-1 “ДЖИ.ДИ.ЕН.ГРУП” ООД кв. Симеоново, ул. „Ягода” № 12, гр. София; офиси - кв. Изток, ул. "А.П.Чехов" 12, бл. 87, ет. 2, ап. 8; тел.02 971 29 56, 870 49 03, 0888 438 054; office©gdngroup.net, gdngroup©hotmail.com; ж.к. "Дианабад", бл. 14, ет. 1, тел. 02 961 50 56; гр. Смолян, ул."Хаджи Хр.Попгеоргиев" 18, бл.1, вх.В, ет.1, тел. 0888 675 478; гр.Бургас, ул."Хр.Ботев" 1, ет.1, ап.2, тел.056 81 91 92; гр. Варна, ул."Ив.Драсов" 21, тел.052 60 95 13; гр. Плевен, ул."Дойран" 65, тел. 064 80 79 87; гр. Хасково, ул."Добруджа" 53, тел. 038 66 53 39; гр.Лом, ул."П.Берковски" 3, тел. 0971 66 911 проф. д-р Верка Генчева Койчева, д.м., д.м.н.; инж. Асен Георгиев Каменов; Пепа Димитрова Юрукова
100-2 “ФЕРЕКС КОНСУЛТ СТМ” ЕООД ул. „Дичо Петров” № 22, ет. 3, гр. Смолян; тел. 0301 6 30 73, 6 30 74, 0887 651 513; ferexstm©abv.bg д-р Лилия Минчева Димитрова; инж. Манчо Илиев Кехайов; Мария Николова Кисимова
101-1 “МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД ул. „Княз Борис I” № 121, гр. София; тел. 02 987 63 94, 988 22 87, д-р Искра Кирилова Савчева-Славова; Николай Кръстев Ирков; д-р Веселин Тонев Иванов
102-1 “СТМ – ВАЛЖАН” ЕООД ул. „Хаджи Димитър Асенов” № 59, вх. А, ет. 6, ап. 15, гр. Стара Загора; офис - бул. "Цар Симеон Велики" 84, ет. 1, ап. 1; тел. 042 91 94 93, 60 20 23, 0888 736 535; velev©sz.inetg.bg, valzhan©sz.inetg.bg д-р Жанета Димитрова Велева; инж. Илко Димитров Юнкеров; Ивелина Стойчева Иванова
103-1 “ПОЛИКОНСУЛТ Д И Т” ООД ул. „Опълченска” № 13, ап. 6, гр. Монтана; тел. 096 30 66 74, 0887 001 463, 0888 562 289; desititidorova©abv.bg д-р Кристалина Вълкова Василева; ст. н. с. II ст. д-р инж. Тодор Кирилов Тодоров; Десислава Тодорова Тодорова
104-1 “ЛЪЧ-ЯН” ЕООД ул. „Свети Георги” № 2, гр. Петрич; тел. 0745 6 60 97, 0885 248 042 д-р Страхил Георгиев Кръстев; инж. Кирил Николов Младенов; Траянка Запрева Янкулова
105-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА-ТЕМПО” ЕООД бул. „България” № 61, ет. 3, гр. Пловдив; тел. 032 94 09 77 д-р Никола Груев Груев; инж. Георги Илиев Илиев; инж. Златка Димитрова Карамитева
106-2 “И – КОРЕКТ” ЕООД ул. „Софлу” № 36, гр. Пловдив; офис - ул. "Владивосток" 18; тел. 032 69 76 78, 0896 864 772; ikorekttm©abv.bg д-р Елка Илиева Тосева; инж. Мария Ахилеева Чавкова; Веселин Димитров Димитров
107-1 “ТАНГРА 2003” ООД ул. Камен Цанов” № 22, гр. Монтана; офис - пл. "Жеравица", х-л "Житомир", ет. 1, оф. 132; тел. 096 30 69 57, 0889 412 495, 0889 790 526 д-р Алла Александровна Дакова; инж. Фидос Бойчев Здравков; Светлин Иванов Първанов
108-1 “ПЕТРОЛ” АД ул. „Черни връх” № 43, гр. София; тел. 02 496 02 86, 0889 690 286 д-р Георги Иванов Армянов; инж. Володя Цеков Найденов; д-р Ели Атанасова Серафимова
109-1 “ЙОДИ” ООД ж.к. Люлин 9, ул. „Тодор Влайков” № 21, гр. София; тел. 0899 583 209, 0897 911 412 д-р Йорданка Димитрова Златева; инж. Здравко Янакиев Николов; Димитринка Младенова Гьошева
110-1 “САЛВЕ” ООД ул. „Константин Фотинов” № 1, вх. Б, гр. Бургас; тел. 056 83 08 87, 84 29 59, 0898 488 710 д-р Райна Георгиева Илиева; инж. Николай Стойчев Димитров; Елена Тодорова Пурнарова
111-1 “ВИКИ-ОТ” ЕООД ул. „Цар Иван Асен II” № 112, гр. Асеновград; офис - пл. "Акад. Н. Хайтов" 11, ет. 3; тел. 0331 4 54 55, 4 55 55, 0888 811 005; viki_ot©yahoo.com, viki_ot©abv.bg д-р Десислава Симеонова Терзиева; инж. Иванка Пенкова Николова; Сребра Ангелова Цвенова
112-1 “ЗОФ /ЗДРАВЕ, ОБУЧЕНИЕ И ФАРМАЦИЯ/ ЗДРАВЕ” АД бул. „Мария Луиза” № 92, ет. 4, гр. София; тел. 02 931 48 04; zdrave_stm©yahoo.com д-р Нина Атанасова Драгиева-Тулбенска; инж. Невена Петрова Спасова; Снежанка Янева Иванова
113 “КАМЕЯ” ООД ул. „П. Парчевич”, № 2, ет. 1, гр. Варна; тел. 052 60 21 66 д-р Галя Върбанова Черпанска; инж. Неделчо Михайлов Начев; Янчо Николов Вълев
114-1 “САГА” ЕООД бул. „Славянски” № 8, ап. 14, гр. Стара Загора; тел. 042 60 12 16, 0888 202 666 д-р Стоянка Александрова Моллова-Гарилова; инж. Стоянка Кръстева Желязкова; Йовка Димитрова Маркова
115-1 “ОДИКО-69” ООД бул. „Марица” № 100, гр. Пловдив; тел. 032 63 80 42, 65 17 48 д-р Диана Николова Янкова; инж. Ганка Димитрова Куцанска; инж. Йорданка Симеонова Анова
116-1 “МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” ООД ул. „Любляна” № 60, гр. София; тел. 02 857 98 07, 957 02 57 д-р Павел Колев Гълъбов; инж. Савко Радославов Радев; Галя Красимирова Станкова
117-1 “МАГНУС” ЕООД ул. „Главинкова” № 37, ет. 3, ап. 6, гр. Плевен; офис 1 - ул."Дойран" 65, ет. 2, оф. 201; тел. 064 80 17 17, 0888 624 861; mag_pl©hotmail.com; офис 2 - гр. София, бул. "Г. М. Димитров" 62, вх. А, ет. 2; тел. 0888 624 861, 0878 787 713 д-р Иваничка Великова Янкулова; инж. Християн Любомиров Терзиев; инж. Зорница Радославова Стойкова
118 “БЕЛЕР-МЕДИКЪЛ” ООД ж.к. „Слатина” бл. 32А, ет. 14, ап. 73, гр. София; тел. 02 873 29 04, 0887 212 960 д-р Страхил Георгиев Кръстев; инж. Катя Мартинова Сарова; Елена Прифанова Белчева
119-1 “МАРПОЛ-2” ЕООД ж.к. „Възраждане”, бл. 54, вх. 6, ет. 8, ап. 158, гр. Варна; офис - ул. "Цар Симеон I" 25, ет. 6, ст. 602 а; тел. 052 91 99 04, 0887 413 652 д-р Иван Матеев Иванов; инж. Христо Николаев Христакиев; Виолета Иванова Иванова
120-1 “МЕДИКО-КОНСУЛТ” ООД ул. „Марица” № 25, вх. А, ет. 2, ап. 3, гр. Благоевград; тел. 02 946 83 49, 073 88 21 06, 0888 236 883; medikoconsult©gmail.com д-р Страхил Георгиев Кръстев; инж. Аделина Димитрова Пенчева; Ласко Велик Лазаров
121-1 “МЦ СОНЕЛ-ФАРМ” ООД ул. „Христо Ботев” № 47А, гр. Пловдив; офиси - гр. Пловдив, ул. "Л.Каравелов" 22, ет.3; тел.032 62 78 39; гр.Пазарджик, ул."Завоя на Черна" 3, ет. 1, тел. 034 44 58 19; гр.София, ул."Бурел"72-76, вх.А, ет.1, ап.1, тел. 02 952 25 69; гр.Варна, бул."Вл.Варненчик", бл.48, тел. 052 74 83 30; гр.Бургас, с.Дебелт, "ПРОМЕТ" АД, тел. 056 85 72 30; гр.Кърджали, ул."Екз.Йосиф"3 Изч. център, ет.2, ст.207, тел. 0361 623 70; гр.Плевен, ул."В.Левски"176, 0886 445 715; гр.Смолян, ул."Студентска" 15, тел. 0301 88 771 д-р Зюмбюла Тодорова Душкова; инж. Стоил Георгиев Георгиев; Любка Петкова Йорданова
122-1 “ФЕНИКС ТРЕЙДИНГС” ООД ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 247, вх. Б, ет. 5, ап. 26, гр. София; офис - зона Б-18, бл.12, ет. 3, ап. 11; тел. 02 920 02 21, 0888 538 190, 0896 893 548 д-р Елена Спасова Христова; инж. Радка Денева Младенова; инж. Светла Борисова Алексиева
123-2 “ТРОНИК” ЕООД ул. „Тодор Пенев” № 7, ет. 1, ап. 3, гр. Пазарджик; тел. 034 44 16 83, 44 18 76, 0887 259 372, 0888 280 833; troniko_pz©abv.bg д-р Светла Илиева Тропчева; инж. Стоил Николов Тропчев; Николай Стоилов Тропчев
124-1 “ГАЛИМЕД” ООД ул. „Лакатица” № 6, гр. Дупница; офис - ул. "Княз Борис I" 47; тел. 0701 4 00 39, 0888 726 005, 0895 434 116 доц. д-р Анна Костова Михайлова; инж. Петър Радоев Доганджийски; Галина Иванова Василчева
125-1 “ЕМСИЕН” ООД ж.к. „Младост”, бл. 50, вх. 5, ап. 112, гр. София; тел. 02 877 13 28, 0898 302 604, 0896 813 916; naw_sys©mail.bg д-р Людмила Николаевна Василева, дм; инж. Георги Йосифов Лазаров, дн; инж. Недялко Асенов Василев


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
613 Разходи за бъдещи...

Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди. При отразяване на...


499 Други...

Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата. Аналитичното...


203...

Чрез сметка 203 се отчитат сградите с производствено и непроизводствено предназначение, които осигуряват условия за производството и...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0351 сек.,0.0063 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,311kb