http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина


063 “СТМ САНУС ЕКСПЕРТ” ООД бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” № 50, офис 2, ет. 1, гр. София; 02 922 58 77, 0889 988 563 д-р Славянка Иванова Петрова; инж. Петранка Йорданова Шишкова; Лидия Евлогиева Димитрова
064-2 “СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД ул. „Генерал Гурко” № 67, ет. 4, ап. 7, гр. Стара Загора; офис - ул. "Гладстон" 41; тел. 042 60 20 93, 0885 140 258, 0898 218 208; stm.stz©abv.bg д-р Лидия Янкова Михайлова; Невена Димитрова Димитрова; Янислав Емилов Михайлов
065-1 “КОПИЛИНК” ЕООД бул. „Никола Вапцаров”, бл. 38, ап. 12, гр. София; офис - бул. "Черни връх" 71А, ет.2; тел. 02 962 59 64, 962 14 28 д-р Йорданка Димитрова Златева; инж. Евгени Божилов Иванов; Милена Александрова Крумова
066-1 “ПРЕВЕНЦИЯ 2004” ЕООД ул. „Панайот Волов” № 6, ет. 5, ап. 10, гр. София; тел. 02 843 79 03, 0888 732 120; prevencia2004©primasoft.bg д-р Яна Георгиева Илиева; инж. Жечко Димов Тенев; Десислава Бориславова Тафраджийска
067-1 “СОЛВЕЙ СОДИ” АД гр. Девня, Промишлена зона; тел. 0519 99 50 00, 99 50 01 д-р Красимира Иванова Гюрова; инж. Калина Кирова Папазова; инж. Камен Христов Джуров
068-1 “АНТЕА КОНСУЛТ” ЕООД бул. „Липник” № 64, бл. „Явор”, вх. Б, ет. 7, гр. Русе; тел. 082 83 00 04, 0898 375 085 д-р Вярка Димитрова Среброва-Георгиева; инж. Мария Колева Николова; инж. Ангел Пенчев Георгиев
069 “НОВЕЛМЕД” ООД ул. „Ниш” № 7, гр. Велико Търново; тел. 0618 26 001, 0887 227 288; novelmed©abv.bg д-р Милена Димитрова Палазова; инж. Николай Методиев Божинов; инж. Генчо Русев Леков
070-1 “ПРОФИДИ” ЕООД кв. Орландовци, ул. „Овчарска” № 22Б, гр. София; тел. 02 839 58 21 проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев; инж. Боян Александров Славов; Леди Иванова Пекина
071-1 “ИКОНОМИКС” ЕООД ж.к. „Д-р Атанас Москов”, бл. 23, вх. А, ет. 3, ап. 7, гр. Севлиево; офис - ул. "Юрий Венелин" 18, ет. 4, гр. Габрово; тел. 066 86 65 55, 0878 979 004; ikonomiks_gb©abv.bg д-р Мария Николова Томова-Тодорова; инж. Цоньо Марков Цонев; Елисавета Момчилова Стоева
072-2 “МЕДИКЪЛ-КОНСУЛТ” ООД ул. „Георги Сава Раковски” № 41, гр. Враца; офиси - ул. "Петропавловска" 58, ет. 3, оф. 9; 0888 761 151, 0878 761 151; ул. "Хан Крум" 40, оф.Б-партер, гр. Бургас, тел. 0886 841 804, 0878 841 804; бул. "В.Левски" 106, вх.В, ап. 6, гр. София, тел. 02 846 66 27, 0887 310 828 д-р Фтяна Янкова Калбурова; инж. Антоанета Костадинова Димитрова; инж. Диана Кирилова Николова
073-1 “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ул. „Георги Димитров” № 13, гр. Раднево; тел. 0417 8 33 04 в.4262; janeta©marica-iztok.com д-р Жанета Рачева Проданова; инж. Сашка Александрова Йовчева; Цеца Петрова Коева
074-1 “СТМ – ВОРОШ” ЕООД пл. „Свобода” № 5, ет. 8, офис 807, гр. Добрич; тел. 058 60 11 02 д-р Антония Александрова Ворош; инж. Димитър Добрев Димитров; д-р Огнян Николаев Бекяров
075-2 “АВИЦЕНА – Д” ЕООД ул. „Христо Ботев” № 27, вх. 1, ет. 1, гр. Бургас; офис - ул. "Хан Крум" 40; тел. 056 82 84 45, 0889 218 506 д-р Десислава Антонова Братова; инж. Иван Костадинов Пантев; Николета Антонова Балимезова
076-1 “ИРЕН М” ООД бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сграда на ЗИТ, корпус 2, ет. 3, гр. София; тел. 02 965 04 75; stm©iren-m.com д-р Анита Стефанова Върбанова; инж. Мариана Начева Аврамова; Адриана Стоянова Манева-Игнатова
077-1 “СТМ-ПЛЮС” ООД ж.к. „Младост 2”, бл. 241, вх. Б, ап. 34, гр. София; офис - Студентски град, ул. "Иван Багрянов" 19, оф.5; тел. 02 868 05 11, 0888 850 396 д-р Тодор Георгиев Иванов; инж. Павлина Ангелова Маринова-Джарова; Иванка Христозова Цветанова
078-1 СД “ДЖЕВИС-ДЖЕВАКЕРОВИ И С ИЕ” ул. „Съединение” № 86, вх. Б, ап. 1, гр. Шумен; тел. 054 87 69 71; djevis.e©dir.bg д-р Веселина Петрова Мирчева; инж. Маргарита Йорданова Димитрова; Василка Асенова Ганчева
079-1 “ТРУД И ЗДРАВЕ” ЕООД ул. „Отец Паисий”, бл. 102, вх. А, ет. 2, ап. 4, гр. Перник; тел. 0878 135 441 д-р Радослав Михайлов Василев; инж. Радка Велинова Стоименова; Велин Георгиев Василев
080-2 “БУРМЕКС-ЛБ” ООД бул. „Симеоновско шосе” № 118, гр. София; офиси - бул. "Шипченски проход" 63, ад. Сграда на Електроника АД, ет. 5; тел. 02 870 01 62, 0888 467 553; burmex.lb©abv.bg; ул. "Цар Симеон" 89, ет. 3, ап. 3 д-р Стоянка Тодорова Кочешева; инж. Марина Димитрова Одажиева; Елена Иванова Дишлиева
081-1 “ЕРГОМЕДИКА” ЕООД ул. „Сергей Орловски” № 22, с. Крумово, обл. Пловдив; тел. 03116 24 96, 0898 686 248, 0898 538 590; stm_ergomed©abv.bg, stm_ergomed©b-trust.org доц. д-р Денчо Стойков Цоневски; инж. Емил Кънчев Стоянов; Светла Антонова Трендафилова
082-1 “МЕГА-СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД ул. „Хан Крум” № 37, гр. Ловеч; тел. 068 64 29 97, 0889 666 579; gkrysteva©abv.bg д-р Пламена Маринова Миланова; инж. Станимир Кочев Стоянов; д-р Габриела Николаева Кръстева-Николова
083-1 “МЕДИКА – 2002” ООД ж.к. „Тракия”, бл. 61, вх. Г, ап. 12, гр. Пловдив; офис - ж.р. "Тракия", бл. 43 вх. А, ап. 23; тел. 032 68 14 50, 0898 236 500, 0898 370 842, 0882 291 749; medika_2002©abv.bg д-р Никола Груев Груев; инж. Емил Александров Попов; инж. Димитър Ончев Тилкиян
084-1 “ГЕО-КАМ” ООД с.Маджерито, обл. Стара Загора; офис - ул. "П. Р. Славейков" 58, гр. Стара Загора; тел. 042 60 11 47, 0887 608 982; geocam©abv.bg д-р Светлана Ганчева Нонева; инж. Соня Георгиева Славова; Николина Димитрова Тошева
085 “ЛАЗУР – ДИ” ЕООД ул. „Генерал Цимерман” 6, ет. 1, ап. 1, гр. Варна; офис - ул. "Ген. Столипин" 26, ет. 1, ап. 1; тел. 052 60 42 41, 61 77 82, 0886 435 170; lazur_varna©yahoo.com д-р Димитър Йорданов Йорданов; инж. Гергана Иванова Стойкова; Маргарита Стефанова Стоева
086-2 “АНИМАКС” ООД ул.”Илинден” 19, гр. Благоевград; офис - бул. "В. Левски" 13; тел. 073 88 46 40, 83 16 40 доц. д-р Боряна Стоянова Кавалджиева; инж. Мариян Станчев Станев; Теменужка Неделчева Маркова
087-1 “ЕВРОСТАРС 2004” ООД ул. „Елисавета Багряна” 2А, гр. София; офис - ул. "Опълченска" 112А, ет. 8; тел. 02 813 01 18, 0888 975 411; eurostars.04©abv.bg д-р Иваничка Великова Терзиева; инж. Лидия Кирилова Тошева; Татяна Велева Станева
088-1 “БЛАГОЕВГРАД-БТ” АД ул. „Покровнишко шосе” № 1, гр. Благоевград; тел. 073 88 48 44, 88 12 43 д-р Величка Иванова Калинкова; инж. Владимир Маринов Цветанов; Димитринка Димитрова Мангушева
089-1 “АГРОПОЛИХИМ” АД гр. Девня; тел. 0519 97 526, 97 594 д-р Галя Върбанова Черпанска; инж. Стоян Георгиев Вашев; Гергана Димитрова Тошева
090-1 “ПРИМА КОНСУЛТ-С” ЕООД ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 135, вх. В, ет. 4, ап. 52, гр. София; офис - ул. "Ангел войвода" 36, партер; тел. 02 945 74 28, 945 71 44, 0888 905 079 проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, д.м.н.; инж. Жанет Михайлова Букова; Славка Петрова Илиева
091-1 “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД ж.к. „Лагера”, бл. 36, ап. 83, гр. София; офис - ул. "Троянски проход" 16, ет. 2; тел. 02 917 29 17, 917 29 18, 917 29 21, 0888 215 379; office©lot-consult.com доц. д-р Захари Кирилов Иванов; инж. Димитър Стефанов Коларов; Галина Илиева Славова
092-1 “СТМ-ЗДРАВЕН КОНСУЛТ” ООД бул. „6-ти септември” № 10А, ет. 1, гр. Пловдив; тел. 032 68 90 78, 0888 341 891, 0886 847 388 д-р Марко Тодоров Гаджев; инж. Дамянка Костадинова Баталова; д-р Жулиета Сотирова Бянкова
093-1 “СТМ-ШУМЕН” ООД ул. „Панайот Волов” № 10, ет. 4, гр. Шумен; тел. 054 86 30 32, 0887 266 813, 0887 407 002 доц. д-р Злати Демирев Златев; инж. Васко Динков Василев; Емил Драгомиров Георгиев


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
721 Приходи от...

Чрез сметка 721 се отразяват приходите от лихви за предоставени заеми, парични средства в банки и финансови институции. Сметка 721 се...


605 Разходи за социални...

Чрез сметка 605 се отчитат начислените суми за: задължителните месечни осигурителни вноски и други подобни законно регламентирани...


692 Разходи за глоби и...

Чрез сметка 692 се отчитат всички видове глоби, неустойки и щети, начислени на доставчици, клиенти, транспортни и други предприятия за...


102 Капитал, неизискващ...

Чрез сметка 102 се отчита капиталът неизискващ регистрация, формиран съгласно устава на предприятието. Аналитичното отчитане към...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0633 сек.,0.0127 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,305kb