http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина


063 “СТМ САНУС ЕКСПЕРТ” ООД бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” № 50, офис 2, ет. 1, гр. София; 02 922 58 77, 0889 988 563 д-р Славянка Иванова Петрова; инж. Петранка Йорданова Шишкова; Лидия Евлогиева Димитрова
064-2 “СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД ул. „Генерал Гурко” № 67, ет. 4, ап. 7, гр. Стара Загора; офис - ул. "Гладстон" 41; тел. 042 60 20 93, 0885 140 258, 0898 218 208; stm.stz©abv.bg д-р Лидия Янкова Михайлова; Невена Димитрова Димитрова; Янислав Емилов Михайлов
065-1 “КОПИЛИНК” ЕООД бул. „Никола Вапцаров”, бл. 38, ап. 12, гр. София; офис - бул. "Черни връх" 71А, ет.2; тел. 02 962 59 64, 962 14 28 д-р Йорданка Димитрова Златева; инж. Евгени Божилов Иванов; Милена Александрова Крумова
066-1 “ПРЕВЕНЦИЯ 2004” ЕООД ул. „Панайот Волов” № 6, ет. 5, ап. 10, гр. София; тел. 02 843 79 03, 0888 732 120; prevencia2004©primasoft.bg д-р Яна Георгиева Илиева; инж. Жечко Димов Тенев; Десислава Бориславова Тафраджийска
067-1 “СОЛВЕЙ СОДИ” АД гр. Девня, Промишлена зона; тел. 0519 99 50 00, 99 50 01 д-р Красимира Иванова Гюрова; инж. Калина Кирова Папазова; инж. Камен Христов Джуров
068-1 “АНТЕА КОНСУЛТ” ЕООД бул. „Липник” № 64, бл. „Явор”, вх. Б, ет. 7, гр. Русе; тел. 082 83 00 04, 0898 375 085 д-р Вярка Димитрова Среброва-Георгиева; инж. Мария Колева Николова; инж. Ангел Пенчев Георгиев
069 “НОВЕЛМЕД” ООД ул. „Ниш” № 7, гр. Велико Търново; тел. 0618 26 001, 0887 227 288; novelmed©abv.bg д-р Милена Димитрова Палазова; инж. Николай Методиев Божинов; инж. Генчо Русев Леков
070-1 “ПРОФИДИ” ЕООД кв. Орландовци, ул. „Овчарска” № 22Б, гр. София; тел. 02 839 58 21 проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев; инж. Боян Александров Славов; Леди Иванова Пекина
071-1 “ИКОНОМИКС” ЕООД ж.к. „Д-р Атанас Москов”, бл. 23, вх. А, ет. 3, ап. 7, гр. Севлиево; офис - ул. "Юрий Венелин" 18, ет. 4, гр. Габрово; тел. 066 86 65 55, 0878 979 004; ikonomiks_gb©abv.bg д-р Мария Николова Томова-Тодорова; инж. Цоньо Марков Цонев; Елисавета Момчилова Стоева
072-2 “МЕДИКЪЛ-КОНСУЛТ” ООД ул. „Георги Сава Раковски” № 41, гр. Враца; офиси - ул. "Петропавловска" 58, ет. 3, оф. 9; 0888 761 151, 0878 761 151; ул. "Хан Крум" 40, оф.Б-партер, гр. Бургас, тел. 0886 841 804, 0878 841 804; бул. "В.Левски" 106, вх.В, ап. 6, гр. София, тел. 02 846 66 27, 0887 310 828 д-р Фтяна Янкова Калбурова; инж. Антоанета Костадинова Димитрова; инж. Диана Кирилова Николова
073-1 “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ул. „Георги Димитров” № 13, гр. Раднево; тел. 0417 8 33 04 в.4262; janeta©marica-iztok.com д-р Жанета Рачева Проданова; инж. Сашка Александрова Йовчева; Цеца Петрова Коева
074-1 “СТМ – ВОРОШ” ЕООД пл. „Свобода” № 5, ет. 8, офис 807, гр. Добрич; тел. 058 60 11 02 д-р Антония Александрова Ворош; инж. Димитър Добрев Димитров; д-р Огнян Николаев Бекяров
075-2 “АВИЦЕНА – Д” ЕООД ул. „Христо Ботев” № 27, вх. 1, ет. 1, гр. Бургас; офис - ул. "Хан Крум" 40; тел. 056 82 84 45, 0889 218 506 д-р Десислава Антонова Братова; инж. Иван Костадинов Пантев; Николета Антонова Балимезова
076-1 “ИРЕН М” ООД бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сграда на ЗИТ, корпус 2, ет. 3, гр. София; тел. 02 965 04 75; stm©iren-m.com д-р Анита Стефанова Върбанова; инж. Мариана Начева Аврамова; Адриана Стоянова Манева-Игнатова
077-1 “СТМ-ПЛЮС” ООД ж.к. „Младост 2”, бл. 241, вх. Б, ап. 34, гр. София; офис - Студентски град, ул. "Иван Багрянов" 19, оф.5; тел. 02 868 05 11, 0888 850 396 д-р Тодор Георгиев Иванов; инж. Павлина Ангелова Маринова-Джарова; Иванка Христозова Цветанова
078-1 СД “ДЖЕВИС-ДЖЕВАКЕРОВИ И С ИЕ” ул. „Съединение” № 86, вх. Б, ап. 1, гр. Шумен; тел. 054 87 69 71; djevis.e©dir.bg д-р Веселина Петрова Мирчева; инж. Маргарита Йорданова Димитрова; Василка Асенова Ганчева
079-1 “ТРУД И ЗДРАВЕ” ЕООД ул. „Отец Паисий”, бл. 102, вх. А, ет. 2, ап. 4, гр. Перник; тел. 0878 135 441 д-р Радослав Михайлов Василев; инж. Радка Велинова Стоименова; Велин Георгиев Василев
080-2 “БУРМЕКС-ЛБ” ООД бул. „Симеоновско шосе” № 118, гр. София; офиси - бул. "Шипченски проход" 63, ад. Сграда на Електроника АД, ет. 5; тел. 02 870 01 62, 0888 467 553; burmex.lb©abv.bg; ул. "Цар Симеон" 89, ет. 3, ап. 3 д-р Стоянка Тодорова Кочешева; инж. Марина Димитрова Одажиева; Елена Иванова Дишлиева
081-1 “ЕРГОМЕДИКА” ЕООД ул. „Сергей Орловски” № 22, с. Крумово, обл. Пловдив; тел. 03116 24 96, 0898 686 248, 0898 538 590; stm_ergomed©abv.bg, stm_ergomed©b-trust.org доц. д-р Денчо Стойков Цоневски; инж. Емил Кънчев Стоянов; Светла Антонова Трендафилова
082-1 “МЕГА-СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД ул. „Хан Крум” № 37, гр. Ловеч; тел. 068 64 29 97, 0889 666 579; gkrysteva©abv.bg д-р Пламена Маринова Миланова; инж. Станимир Кочев Стоянов; д-р Габриела Николаева Кръстева-Николова
083-1 “МЕДИКА – 2002” ООД ж.к. „Тракия”, бл. 61, вх. Г, ап. 12, гр. Пловдив; офис - ж.р. "Тракия", бл. 43 вх. А, ап. 23; тел. 032 68 14 50, 0898 236 500, 0898 370 842, 0882 291 749; medika_2002©abv.bg д-р Никола Груев Груев; инж. Емил Александров Попов; инж. Димитър Ончев Тилкиян
084-1 “ГЕО-КАМ” ООД с.Маджерито, обл. Стара Загора; офис - ул. "П. Р. Славейков" 58, гр. Стара Загора; тел. 042 60 11 47, 0887 608 982; geocam©abv.bg д-р Светлана Ганчева Нонева; инж. Соня Георгиева Славова; Николина Димитрова Тошева
085 “ЛАЗУР – ДИ” ЕООД ул. „Генерал Цимерман” 6, ет. 1, ап. 1, гр. Варна; офис - ул. "Ген. Столипин" 26, ет. 1, ап. 1; тел. 052 60 42 41, 61 77 82, 0886 435 170; lazur_varna©yahoo.com д-р Димитър Йорданов Йорданов; инж. Гергана Иванова Стойкова; Маргарита Стефанова Стоева
086-2 “АНИМАКС” ООД ул.”Илинден” 19, гр. Благоевград; офис - бул. "В. Левски" 13; тел. 073 88 46 40, 83 16 40 доц. д-р Боряна Стоянова Кавалджиева; инж. Мариян Станчев Станев; Теменужка Неделчева Маркова
087-1 “ЕВРОСТАРС 2004” ООД ул. „Елисавета Багряна” 2А, гр. София; офис - ул. "Опълченска" 112А, ет. 8; тел. 02 813 01 18, 0888 975 411; eurostars.04©abv.bg д-р Иваничка Великова Терзиева; инж. Лидия Кирилова Тошева; Татяна Велева Станева
088-1 “БЛАГОЕВГРАД-БТ” АД ул. „Покровнишко шосе” № 1, гр. Благоевград; тел. 073 88 48 44, 88 12 43 д-р Величка Иванова Калинкова; инж. Владимир Маринов Цветанов; Димитринка Димитрова Мангушева
089-1 “АГРОПОЛИХИМ” АД гр. Девня; тел. 0519 97 526, 97 594 д-р Галя Върбанова Черпанска; инж. Стоян Георгиев Вашев; Гергана Димитрова Тошева
090-1 “ПРИМА КОНСУЛТ-С” ЕООД ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 135, вх. В, ет. 4, ап. 52, гр. София; офис - ул. "Ангел войвода" 36, партер; тел. 02 945 74 28, 945 71 44, 0888 905 079 проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, д.м.н.; инж. Жанет Михайлова Букова; Славка Петрова Илиева
091-1 “ЛОТ-КОНСУЛТ” ЕООД ж.к. „Лагера”, бл. 36, ап. 83, гр. София; офис - ул. "Троянски проход" 16, ет. 2; тел. 02 917 29 17, 917 29 18, 917 29 21, 0888 215 379; office©lot-consult.com доц. д-р Захари Кирилов Иванов; инж. Димитър Стефанов Коларов; Галина Илиева Славова
092-1 “СТМ-ЗДРАВЕН КОНСУЛТ” ООД бул. „6-ти септември” № 10А, ет. 1, гр. Пловдив; тел. 032 68 90 78, 0888 341 891, 0886 847 388 д-р Марко Тодоров Гаджев; инж. Дамянка Костадинова Баталова; д-р Жулиета Сотирова Бянкова
093-1 “СТМ-ШУМЕН” ООД ул. „Панайот Волов” № 10, ет. 4, гр. Шумен; тел. 054 86 30 32, 0887 266 813, 0887 407 002 доц. д-р Злати Демирев Златев; инж. Васко Динков Василев; Емил Драгомиров Георгиев


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
422 Подотчетни...

Чрез сметка 422 предприятията отчитат вземанията си от персонала за предоставените му със заповед на ръководителя или на упълномощено...


709 Приходи от други...

Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на...


603 Разходи за...

Чрез сметка 603 се отчитат начислените амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи. Сметка 603 се дебитира при...


452 Разчети за данък върху...

Чрез сметка 452 предприятията отчитат сметните си отношения с държавния бюджет като платци на данъци за сметка на печалбата. Сметка 452...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0360 сек.,0.0073 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,305kb