http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина


034-2 СД “ПРОФИМЕД ГРУП-ПЕТРОВА, КРИВОШИЕВ И СИЕ” ул. „Козлодуй”, бл. 1, вх. Б, ап. 20, гр. Ямбол; офис - ул."Ел.Янкова" 18а, тел. 046 66 61 60, 66 69 83, 0887 709 150, 0887 709 555; profimed©mail.bg д-р Стоянка Александрова Моллова-Гарилова; инж. Мария Спиридонова Димитрова; Таня Димитрова Стоянова
035 “ВИТА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ул. „Рибарица” № 22, вх. Б, ет. 2, ап. 17, гр. София; офис - ул."Драговица" 9; тел. 02 944 10 32, 944 28 34; stm©vita.bg д-р Рети Исак Бъчварова; инж. Стоян Михайлов Бъчваров; Цанка Ненкова Микова
036-1 “АКУРАТ КОНСУЛТ” ЕООД ул. „Панайот Волов” № 31, вх. Б, офис 10, гр. София; тел. 02 943 41 26; acocon©abv.bg д-р Жоржета Димитрова Митова; инж. Ася Димитрова Петрова-Луканова; Марин Петров Маринов
037-1 “БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” ООД ул. „Антим I” № 17, гр. Разград; тел. 0889 534 068, 0899 985 627 д-р Георги Иванов Армянов; инж. Павлин Атанасов Павлов; инж. Димитър Тодоров Божанов
038-1 “СТМ – ЕКСПЕРТ” ООД бул. „Митрополит Методи Кусев” № 37, ет. 7, ап. 34, гр. Стара Загора; офис - бул. „Митрополит Методи Кусев” № 35, ет.1, ап.2; тел. 042 620 427, 0888 935 345;stm_ekspert@mail.bg д-р Феодора Хирш Максимова; Десислава Калчева Иванова; Калина Константинова Герджикова
039-1 “БЕЕМ – КОНСУЛТ” ЕООД ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 257, вх. А, ет. 3, ап. 8, гр. София; офис - ул."Ами Буе" 42; тел. 02 953 38 65, 0887 339 598 д-р Зоя Каменова Велева; инж. Калинка Богомилова Босилкова; Павлина Любомирова Бръчкова
040-1 “СТМ - МЕДИКУС 2005” ЕООД ул. „Александър Стамболийски” № 18, гр. Септември; офиси - гр.Варна, ул."Добротица"17 052 646 414, 335 455, 335 301; гр.Пловдив, бул."Цар Борис III Обединител" 122, 032 628 040, 628 041; гр.Пазарджик, ул."К.Величков" 12, ет.3, офис 11, 034 446 396, 0888 762 805, 0897 996 479 д-р Теодора Тодорова Димитрова; инж. Анастас Стоев Чапаров; Стефка Златанова Пишинкова
041-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА „СВЕТИ НИКОЛА” ЕООД м-ст „Свети Никола” № 58, гр. Варна;тел. 052 33 54 55; 33 53 01; tvd©mnet.bg; офис - ул. "Симеон Велики" 21, вх. Б, ап. 5, гр. Силистра, тел. 0895 450 772 д-р Теодора Тодорова Димитрова; инж. Тодор Янков Дончев; Галина Димитрова Караиванова
042-1 “ЕЛСТАР” ЕООД ул. „Братя Миладинови” № 62, ет. 3, ап. 6, гр. Варна;тел. 052 62 29 61; 0887 315 879 доц. д-р Иван Стефанов Златаров; инж. Румен Димитров Миличин; Владимир Евгениев Николов
043-1 “ХИПОКРАТ” ЕООД ул. „Генерал Радецки” № 35, гр. Плевен; офис - ул."Дойран" 160 оф.501; тел. 064 80 19 82, 0887 542 561 д-р Марияна Богомилова Гетова; инж. Зорница Василева Личева; Елисавета Николаева Данаилова
044-1 “ЛАБОРА 2005” ООД бул. „Русе” № 10А, ет. 1, гр. Плевен; тел. 064 82 72 49, 0888 485 472, 0886 341 799 д-р Симеонка Николова Цоневска-Чочкова; инж. Донка Виткова Конова-Йорданова; инж. Захари Миладинов Кирилов
045-1 “ИКОНОМИКС-М” ЕООД ул. „Стоян Бъчваров” № 13, ет. 3, ап. 5, гр. Севлиево; офис - ул."Стефан Пешев" 101А, ет.1; тел. 0675 83 000, 0878 979 799; ikonomiks_sev©abv.bg д-р Мария Николова Томова-Тодорова; инж. Цоньо Марков Цонев; Надежда Маринова Недялкова
046 “ЛАБКОУТ” ООД ул. „Хан Сабин” № 4, гр. Шумен; тел. 054 86 30 44, 0899 968 839 доц. д-р Марта Николова Ханджиева; инж. Йорданка Ангелова Ганева; инж. Стефка Георгиева Тошева
047-1 “БУЛМЕДИКУС” ЕООД бул. „Свобода” № 45, ет. 8, ап. 92, гр. Пловдив; офис - бул."Княгиня Мария Луиза" 6Б, ет.5, оф.12; тел. 032 63 01 52, 63 29 32, 63 34 47, 0888 655 128; r_assenova©yahoo.com д-р Радост Спиридонова Асенова; инж. Ангел Спиридонов Попов; Лилия Ангелова Попова
048-1 “ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ООД ж.к. „Стрелбище”, ул. „Златни врата” 15А, ет. 6, ап. 18, гр. София; тел. 02 812 65 41, 822 04 58, 0888 613 753, trm©abv.bg; офиси - бул. "Стамболийски" 205, ет. 1, оф. Б-112, Б-111, гр. София, тел. 02 812 65 41, 822 04 58, 0878 810 13 65; бул. "Дунав" 100, ет. 2, оф. 213 и 214, гр. Пловдив, тел. 032 95 20 62, 0878 810 13 67; ул. "Н. Вапцаров" 2, гр. Варна, тел. 052 30 29 08, 30 23 25, 0888 698 196; бул. "25 септември" 68, гр. Добрич, тел. 058 60 08 54/178, 60 22 57, 0888 557 771 д-р Донка Иванова Ненкова; инж. Маргарита Александрова Дойчева; Нели Захариева Дюлгерска
049-1 “БХТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД бул. „Руски” № 15а, гр. Пловдив; тел. 032 63 82 37, 0888 770 977 д-р Никола Груев Груев; инж. Тодор Стоянов Пинтиев; Райна Димитрова Копчева
050 “СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КОРТЕКС” ООД ул. „Здраве” № 21, гр. София; тел. 02 953 41 15, 953 41 13; brain©kortex-bg.com доц. д-р Захари Кирилов Иванов; инж. Снежана Атанасова Василева-Аргирова; Асен Андреев Иванов
051-1 “МЕДИК – КОНСУЛТ” ООД ул. „Стойчо Куркев” № 15, гр. Лясковец; офис - ул."Хан Крум" 1, ет. 1, гр. Горна Оряховица; тел. 0618 6 45 12, 0887 836 267; medikconsult©abv.bg д-р Гергана Христова Георгиева; инж. Йолко Иванов Рашев; Цветанка Илиева Георгиева
052-1 “ЛАЙФ” ООД кв. „Три чучура”, бл. 50, вх. юг, ет. 8, ап. 24, гр. Стара Загора; тел. 042 86 70 69, 0897 932 200 д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова; инж. Дочка Колева Топчиева; Татяна Тенчева Тенева
053-1 “СТМ – ЕВРО КОНСУЛТ” ООД ул. „Искра” № 10, гр. Шумен; офис - бул. "Славянски" 24, ет. 3, ст. 6 д-р Пламена Маринова Миланова; инж. Пламен Митков Петков; Йорданка Иванова Методиева
054-2 “ТРОНИКО” ЕООД ул. „Тодор Пенев” № 7, ет. 1, ап. 3, гр. Пазарджик; тел. 034 44 16 83, 44 18 76, 0887 259 372, 0888 280 833; troniko_pz©abv.bg д-р Светла Илиева Тропчева; инж. Стоил Николов Тропчев; Николай Стоилов Тропчев
055-1 “БОБИ МЕД” ООД кв. „Възраждане-юг”, бл. „Перущица”. вх. 2, ет. 2, ап. 6, гр. Русе; тел. 082 82 64 96, 0886 850 038 д-р Георги Иванов Армянов; инж. Борис Асенов Иванов; Марияна Грозданова Стефанова
056-1 “АРТЕМИДА-СТМ” ЕООД ул. „П. Ю. Тодоров” № 17, гр. Пловдив; тел. 032 63 94 67, 0888 814 055, 0896 415 129; artemida_stm©abv.bg доц. д-р Денчо Стойков Цоневски; инж. Стоянка Рангелова Шондрева; Яна Иванова Мухчиева
057-1 “ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ ГРУП” ЕООД ул. „Иван Драсов” № 14, гр. Варна; офис - ул. "Братя Миладинови" 53-А; тел. 052 65 00 95, 65 00 90, 0888 666 740; ststaneff©Global-Tech-Group.com д-р Галя Върбанова Черпанска; инж. Стефан Стефанов Станев; инж. Нели Василева Станева
058-1 РЕГИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА И ЗЕМЕДЕЛСКА КАМАРА ул. „Бузлуджа” № 2, гр. Разград; офис - ж.к. "Освобождение", бл.67; тел. 084 66 02 53, 66 02 49, 66 25 71; rtpzk©mail.bg д-р Георги Иванов Армянов; инж. Иван Бонев Антонов; Милко Василев Кузманов
059-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА Д-Р ИЛИЯ РУПОВ” ЕООД кв. „Сини камъни”, бл. 17, вх. В, ет. 4, ап. 8, гр. Сливен; тел. 044 62 23 20, 66 26 67, 0887 312 264, 0887 204 577; office©stm-sliven.eu д-р Илия Асенов Рупов; инж. Димитър Иванов Иванов; Мария Пейчева Иванова
060-1 “СТМ – ЗДРАВЕ – 2” ООД ул. „Н. Рилски” № 32, ет. 2, ап. 3, гр. Ловеч; 068 64 69 93, 0888 267 369 д-р Николай Кирилов Статев; инж. Софка Георгиева Георгиева; Снежа Пенкова Петрова
061-1 “ВИДИКОМ” ЕООД ул. „Хан Аспарух” № 9, гр. Троян; тел. 0887 935 539 д-р Захари Кирилов Иванов; инж. Дафина Димитрова Корабова; Светла Георгиева Моновска
062-1 “ВЕЦА-ОТ” ЕООД кв. „Младост”, бл. 18, вх. В, ет. 1, ап. 26, гр. Варна; офис - ул."Братя Миладинови" 53-А; тел. 052 65 00 95, 65 00 90, 0889 160 164; nstaneff©TrudovaMedicina.com д-р Галя Върбанова Черпанска; инж. Васил Панайотов Кънев; инж. Нели Василева Станева


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
453 Разчети за данък върху добавената...

Чрез сметка 453 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с държавата като платци на данъка върху добавената стойност. Към...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


152 Получени дългосрочни...

Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


614 Разходи за организация и...

Чрез сметка 614 се отчитат разходите, които са свързани с общото управление и функциониране на предприятието. Аналитичното отчитане...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0545 сек.,0.0152 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,287kb