http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина


034-2 СД “ПРОФИМЕД ГРУП-ПЕТРОВА, КРИВОШИЕВ И СИЕ” ул. „Козлодуй”, бл. 1, вх. Б, ап. 20, гр. Ямбол; офис - ул."Ел.Янкова" 18а, тел. 046 66 61 60, 66 69 83, 0887 709 150, 0887 709 555; profimed©mail.bg д-р Стоянка Александрова Моллова-Гарилова; инж. Мария Спиридонова Димитрова; Таня Димитрова Стоянова
035 “ВИТА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ул. „Рибарица” № 22, вх. Б, ет. 2, ап. 17, гр. София; офис - ул."Драговица" 9; тел. 02 944 10 32, 944 28 34; stm©vita.bg д-р Рети Исак Бъчварова; инж. Стоян Михайлов Бъчваров; Цанка Ненкова Микова
036-1 “АКУРАТ КОНСУЛТ” ЕООД ул. „Панайот Волов” № 31, вх. Б, офис 10, гр. София; тел. 02 943 41 26; acocon©abv.bg д-р Жоржета Димитрова Митова; инж. Ася Димитрова Петрова-Луканова; Марин Петров Маринов
037-1 “БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” ООД ул. „Антим I” № 17, гр. Разград; тел. 0889 534 068, 0899 985 627 д-р Георги Иванов Армянов; инж. Павлин Атанасов Павлов; инж. Димитър Тодоров Божанов
038-1 “СТМ – ЕКСПЕРТ” ООД бул. „Митрополит Методи Кусев” № 37, ет. 7, ап. 34, гр. Стара Загора; офис - бул. „Митрополит Методи Кусев” № 35, ет.1, ап.2; тел. 042 620 427, 0888 935 345;stm_ekspert@mail.bg д-р Феодора Хирш Максимова; Десислава Калчева Иванова; Калина Константинова Герджикова
039-1 “БЕЕМ – КОНСУЛТ” ЕООД ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 257, вх. А, ет. 3, ап. 8, гр. София; офис - ул."Ами Буе" 42; тел. 02 953 38 65, 0887 339 598 д-р Зоя Каменова Велева; инж. Калинка Богомилова Босилкова; Павлина Любомирова Бръчкова
040-1 “СТМ - МЕДИКУС 2005” ЕООД ул. „Александър Стамболийски” № 18, гр. Септември; офиси - гр.Варна, ул."Добротица"17 052 646 414, 335 455, 335 301; гр.Пловдив, бул."Цар Борис III Обединител" 122, 032 628 040, 628 041; гр.Пазарджик, ул."К.Величков" 12, ет.3, офис 11, 034 446 396, 0888 762 805, 0897 996 479 д-р Теодора Тодорова Димитрова; инж. Анастас Стоев Чапаров; Стефка Златанова Пишинкова
041-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА „СВЕТИ НИКОЛА” ЕООД м-ст „Свети Никола” № 58, гр. Варна;тел. 052 33 54 55; 33 53 01; tvd©mnet.bg; офис - ул. "Симеон Велики" 21, вх. Б, ап. 5, гр. Силистра, тел. 0895 450 772 д-р Теодора Тодорова Димитрова; инж. Тодор Янков Дончев; Галина Димитрова Караиванова
042-1 “ЕЛСТАР” ЕООД ул. „Братя Миладинови” № 62, ет. 3, ап. 6, гр. Варна;тел. 052 62 29 61; 0887 315 879 доц. д-р Иван Стефанов Златаров; инж. Румен Димитров Миличин; Владимир Евгениев Николов
043-1 “ХИПОКРАТ” ЕООД ул. „Генерал Радецки” № 35, гр. Плевен; офис - ул."Дойран" 160 оф.501; тел. 064 80 19 82, 0887 542 561 д-р Марияна Богомилова Гетова; инж. Зорница Василева Личева; Елисавета Николаева Данаилова
044-1 “ЛАБОРА 2005” ООД бул. „Русе” № 10А, ет. 1, гр. Плевен; тел. 064 82 72 49, 0888 485 472, 0886 341 799 д-р Симеонка Николова Цоневска-Чочкова; инж. Донка Виткова Конова-Йорданова; инж. Захари Миладинов Кирилов
045-1 “ИКОНОМИКС-М” ЕООД ул. „Стоян Бъчваров” № 13, ет. 3, ап. 5, гр. Севлиево; офис - ул."Стефан Пешев" 101А, ет.1; тел. 0675 83 000, 0878 979 799; ikonomiks_sev©abv.bg д-р Мария Николова Томова-Тодорова; инж. Цоньо Марков Цонев; Надежда Маринова Недялкова
046 “ЛАБКОУТ” ООД ул. „Хан Сабин” № 4, гр. Шумен; тел. 054 86 30 44, 0899 968 839 доц. д-р Марта Николова Ханджиева; инж. Йорданка Ангелова Ганева; инж. Стефка Георгиева Тошева
047-1 “БУЛМЕДИКУС” ЕООД бул. „Свобода” № 45, ет. 8, ап. 92, гр. Пловдив; офис - бул."Княгиня Мария Луиза" 6Б, ет.5, оф.12; тел. 032 63 01 52, 63 29 32, 63 34 47, 0888 655 128; r_assenova©yahoo.com д-р Радост Спиридонова Асенова; инж. Ангел Спиридонов Попов; Лилия Ангелова Попова
048-1 “ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ООД ж.к. „Стрелбище”, ул. „Златни врата” 15А, ет. 6, ап. 18, гр. София; тел. 02 812 65 41, 822 04 58, 0888 613 753, trm©abv.bg; офиси - бул. "Стамболийски" 205, ет. 1, оф. Б-112, Б-111, гр. София, тел. 02 812 65 41, 822 04 58, 0878 810 13 65; бул. "Дунав" 100, ет. 2, оф. 213 и 214, гр. Пловдив, тел. 032 95 20 62, 0878 810 13 67; ул. "Н. Вапцаров" 2, гр. Варна, тел. 052 30 29 08, 30 23 25, 0888 698 196; бул. "25 септември" 68, гр. Добрич, тел. 058 60 08 54/178, 60 22 57, 0888 557 771 д-р Донка Иванова Ненкова; инж. Маргарита Александрова Дойчева; Нели Захариева Дюлгерска
049-1 “БХТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД бул. „Руски” № 15а, гр. Пловдив; тел. 032 63 82 37, 0888 770 977 д-р Никола Груев Груев; инж. Тодор Стоянов Пинтиев; Райна Димитрова Копчева
050 “СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА КОРТЕКС” ООД ул. „Здраве” № 21, гр. София; тел. 02 953 41 15, 953 41 13; brain©kortex-bg.com доц. д-р Захари Кирилов Иванов; инж. Снежана Атанасова Василева-Аргирова; Асен Андреев Иванов
051-1 “МЕДИК – КОНСУЛТ” ООД ул. „Стойчо Куркев” № 15, гр. Лясковец; офис - ул."Хан Крум" 1, ет. 1, гр. Горна Оряховица; тел. 0618 6 45 12, 0887 836 267; medikconsult©abv.bg д-р Гергана Христова Георгиева; инж. Йолко Иванов Рашев; Цветанка Илиева Георгиева
052-1 “ЛАЙФ” ООД кв. „Три чучура”, бл. 50, вх. юг, ет. 8, ап. 24, гр. Стара Загора; тел. 042 86 70 69, 0897 932 200 д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова; инж. Дочка Колева Топчиева; Татяна Тенчева Тенева
053-1 “СТМ – ЕВРО КОНСУЛТ” ООД ул. „Искра” № 10, гр. Шумен; офис - бул. "Славянски" 24, ет. 3, ст. 6 д-р Пламена Маринова Миланова; инж. Пламен Митков Петков; Йорданка Иванова Методиева
054-2 “ТРОНИКО” ЕООД ул. „Тодор Пенев” № 7, ет. 1, ап. 3, гр. Пазарджик; тел. 034 44 16 83, 44 18 76, 0887 259 372, 0888 280 833; troniko_pz©abv.bg д-р Светла Илиева Тропчева; инж. Стоил Николов Тропчев; Николай Стоилов Тропчев
055-1 “БОБИ МЕД” ООД кв. „Възраждане-юг”, бл. „Перущица”. вх. 2, ет. 2, ап. 6, гр. Русе; тел. 082 82 64 96, 0886 850 038 д-р Георги Иванов Армянов; инж. Борис Асенов Иванов; Марияна Грозданова Стефанова
056-1 “АРТЕМИДА-СТМ” ЕООД ул. „П. Ю. Тодоров” № 17, гр. Пловдив; тел. 032 63 94 67, 0888 814 055, 0896 415 129; artemida_stm©abv.bg доц. д-р Денчо Стойков Цоневски; инж. Стоянка Рангелова Шондрева; Яна Иванова Мухчиева
057-1 “ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИ ГРУП” ЕООД ул. „Иван Драсов” № 14, гр. Варна; офис - ул. "Братя Миладинови" 53-А; тел. 052 65 00 95, 65 00 90, 0888 666 740; ststaneff©Global-Tech-Group.com д-р Галя Върбанова Черпанска; инж. Стефан Стефанов Станев; инж. Нели Василева Станева
058-1 РЕГИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА И ЗЕМЕДЕЛСКА КАМАРА ул. „Бузлуджа” № 2, гр. Разград; офис - ж.к. "Освобождение", бл.67; тел. 084 66 02 53, 66 02 49, 66 25 71; rtpzk©mail.bg д-р Георги Иванов Армянов; инж. Иван Бонев Антонов; Милко Василев Кузманов
059-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА Д-Р ИЛИЯ РУПОВ” ЕООД кв. „Сини камъни”, бл. 17, вх. В, ет. 4, ап. 8, гр. Сливен; тел. 044 62 23 20, 66 26 67, 0887 312 264, 0887 204 577; office©stm-sliven.eu д-р Илия Асенов Рупов; инж. Димитър Иванов Иванов; Мария Пейчева Иванова
060-1 “СТМ – ЗДРАВЕ – 2” ООД ул. „Н. Рилски” № 32, ет. 2, ап. 3, гр. Ловеч; 068 64 69 93, 0888 267 369 д-р Николай Кирилов Статев; инж. Софка Георгиева Георгиева; Снежа Пенкова Петрова
061-1 “ВИДИКОМ” ЕООД ул. „Хан Аспарух” № 9, гр. Троян; тел. 0887 935 539 д-р Захари Кирилов Иванов; инж. Дафина Димитрова Корабова; Светла Георгиева Моновска
062-1 “ВЕЦА-ОТ” ЕООД кв. „Младост”, бл. 18, вх. В, ет. 1, ап. 26, гр. Варна; офис - ул."Братя Миладинови" 53-А; тел. 052 65 00 95, 65 00 90, 0889 160 164; nstaneff©TrudovaMedicina.com д-р Галя Върбанова Черпанска; инж. Васил Панайотов Кънев; инж. Нели Василева Станева


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
412 Клиенти по...

Чрез сметка 412 се отчитат задълженията на предприятията към клиентите за получените от тях авансово суми срещу бъдещи продажби на...


152 Получени дългосрочни...

Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


503 Разплащателна сметка в...

Чрез сметка 503 предприятията отчитат паричните средства, намиращи се на съхранение в банки, с които те извършват разплащания с други...


621 Разходи за...

Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0366 сек.,0.0071 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,287kb