http://www.account-bg.info/balansi/

Списък на регистрираните служби по трудова медицина

№ на удостоверение Фирма Седалище, адрес на управление и телефони Списък на минималния състав
001-1 “ПРОФИЛАКТИК” ООД ул. „Люботрън” № 98, бл. 4, вх. В, ет. 4, ап. 34, гр. София, офис-ул. "Горски пътник" 64; тел. 02 963 58 98, 962 27 07; 0888 360 359; 0889 861 176 проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн; инж. Здравка Георгиева Динчева; д-р Йордан Симеонов Тодоров
002-1 “ИНТЕРМЕД-КОНСУЛТ” ЕООД ж.к. „Дървеница”, бл. 46, вх. А, ет. 3, ап. 12, гр. София, тел. 0886 349 782; intermedstm©abv.bg д-р Теменуга Славчева Стефанова-Иванова; инж. Николай Христов Гъмзов; Ани Георгиева Пътърова-Николова
003-1 “САНИКО ТРЕЙД” ЕООД ул. „Светлоструй” № 18, гр. София; офис - бул. "Евл. Георгиев" 108, ет.4, к-т 410а;тел. 02 943 44 42; 0888 584 170; sanicotrade©abv.bg д-р Райна Георгиева Илиева; инж. Стефан Иванов Градинаров; д-р Ива Валентинова Гелева
004-1 “МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ” ООД ул. „Г. С. Раковски” № 41, ет. 1, офис 8, гр. Враца; тел. 092 666 651; 0899 834 649; mengineer©abv.bg д-р Алла Александрова Дакова; инж. Илия Симеонов Монов; Тотка Пешева Рибарска
005-1 “ТРАНС МЕД КОНСУЛТ” ООД ул. „Доспат” № 1, гр. Пловдив; офис-ул. "Арх.К.Петков" 12, ет.3, ст.50 и 51; тел. 032 622 635; 032 667 663; 0889 943 846 д-р Георги Иванов Кънев; инж. Славка Стефанова Джатова; Румяна Михайлова Димитрова
006-1 “ЕТ-КО” ООД ул. „Бурел” 41а, гр. София; тел. 02 952 03 98 д-р Виржиния Василева Хвърчилкова; инж. Васил Методиев Василев; Васил Етков Хвърчилков
007 “ТИЙМ ПРЕВЕНТ БЪЛГАРИЯ” ООД ул. „20-ти април” № 19, ет. 2, гр. София; тел. 02 954 11 11 д-р Петромила Жекова Петрова-Саръиванова; инж. Веселин Иванов Попов; Цвета Александрова Сулева
008-1 “СТМ 2000” ЕООД ул. „Съединение” № 86, вх. А, ет. 4, ап. 8, гр. Шумен; офис-ул."В.Левски" 42, ет.2, ап.3;тел. 054 802 002; 0888 934 511; 0899 934 511; 0888 535 554 д-р Владимир Йорданов Паскалев; инж. Пламен Йорданов Паскалев; Мария Георгиева Тодорова
009-1 “СТС-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ж.к. „Дружба”, бл. 62, вх. А, ет. 5, ап. 10, гр. София; тел. 02 955 61 99; 0887 452 955, office©ctc-bg.com д-р Олга Францевна Михайловская; инж. Пламен Михайлов Борисов; инж. Калинка Ценова Борисова
010 “Анели Медико-Консулт” ООД ул. „Александър Хаджирусет” № 2, бл. 44, вх. 5, ет. 5, гр. Русе; тел. 0878 560 518, 0888 478 134 д-р Марта Николова Ханджиева; инж. Елена Дионисиева Заркова; инж. Антоанета Николаева Йорданова
011-2 “СТМ-2002” ООД ул. „Раковски” № 22, бл. 4, ет. 14, ап. 67, гр. Кюстендил; тел. 078 52 52 32, 0887 980 531, 0889 257 943 д-р Деляна Дечкова Михайлова; инж. Михаил Борисов Михайлов; инж. Сашка Георгиева Димитрова
012-1 “АКТИВА-1” ООД ул. „Лайош Кошут” 51, ет. 1, гр. София; тел. 02 851 06 66, 988 58 59; офис - ул. "Нишава" 58, тел. 0888 501 585, 0898597531 д-р Невена Костова Цачева-Христова; инж. Георги Владимиров Стоянов; Илиян Людмилов Кръстев
013 “АВС.Д.КОНСУЛТ” ЕООД ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 130, вх. В, ап. 85, гр. София; тел. 0889 988 816 д-р Диана Николова Дикова-Стойчева; инж. Надежда Славева Орешарска-Колева; Андрей Веселинов Стойчев
014-1 “МЕДИКОНСУЛТ” ЕООД ул. „Мир” 14, вх. Г, ет. 4, ап. 12, гр. Варна; офис-ул."Ал.Рачински" 20, ет.2; тел. 052 60 00 66, 0878 105 533;mediconsult@abv.bg д-р Наташа Генова Иванова-Бачева; инж. Евелин Кирилов Бачев; инж. Елена Славова Чернева
015-2 “СТМ МЕДЕКО-ЕКСПЕРТ” ЕООД ул. „Народни будители” 55, ет. 1, ап. 1, гр. Варна; тел. 052 37 00 37, 0888 476 126, s.nedelcheva©medeco-expert.com д-р Сена Генова Неделчева; инж. Любомир Димитров Панайотов; Теодора Ивелинова Калоянова
016-1 “ЛОТ ИНС” ЕООД ул. „Борис Шивачев” 37, ет. 3, ап. 6, гр. Плевен; офис-ул."Дойран" 65; тел. 064 807 987, 0888 624 861 д-р Василка Тодорова Еврева; инж. Християн Любомиров Терзиев; инж. Зорница Радославова Стойкова
017-1 “Труд и здраве” ООД ул. „Хаджи Димитър” № 19, гр. Сливен; офис - ул. "Д.Пехливанов" 2; тел. 044 625 176, 0889 436 202, 0898 655 478;zmetcheva@abv.bg д-р Мая Борисова Лунголова; инж. Атанас Генчев Мечев; инж. Борис Димитров Димитров
018 “СТМ-Свети Георги” ЕООД бул. „Цар Борис III” № 227, гр. София; тел. 02 955 91 86, 0899 134 685; ovtcharov©abv.bg д-р Мая Борисова Лунголова; инж. Теменужка Крумова Стефанова; Цветанка Любомирова Михайлова
019-1 “САНСИ” ООД ул. „Райко Даскалов” № 26, гр. Русе; офис - ул."Независимост: 2; тел. 082 828 020; stm_sansi©abv.bg д-р Евтим Иванов Дуков; инж. Даниела Богданова Миленкова; инж. Мария Михайлова Топалова
020-1 “МАРС-2001” ООД ул. „Фани Попова-Мутафова” № 4, гр. Дупница; офис - "Св. Ив. Рилски" 213; п.к. 127; тел. 0701 512 33, 0887 651 910, 0887 714 675 д-р Румяна Симеонова Андонова; Анелия Запрянова Начева; Стоян Димитров Демиревски
021-1 “АБ КОНСУЛТ” ЕООД бул. „Княгиня Мария Луиза” 54, ап.10, гр. София; тел. 02 988 54 85, 983 57 45, 983 66 46, 0887 968 047;abconsult@mail.orbitel.bg д-р Анка Вълчева Радева-Ангелова; инж. Александрия Димитрова Захариева; инж. Божидар Стефанов Панайотов
022-1 “С и М Превент” ООД ул. „Вечерница” № 14, ет. 3, ап. 9, гр. Пловдив; офис - бул."Цариградско шосе" 51, ет.2, офис 207 и 208; тел. 0878 103 674; simprevent©abv.bg д-р Димо Йорданов Искрев; инж. Максим Атанасов Линев; Светла Борисова Линева
023-1 “ЯТРУС” ООД ул. „Прилеп” бл. 6, ет. 6, ап. 24, гр. Варна; тел. 052 330 702, 609 774, 0899 185 224, 0878 185 224, 0889 999 260; hristohristakiew©abv.bg д-р Иван Матеев Иванов; инж. Христо Николаев Христакиев; Светла Георгиева Христакиева
024-1 “ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД бул. „Владислав Варненчик” № 275, вх. А, гр. Варна; тел. 052 571 970, 500 347, 0887 496 997 д-р Светломир Илиев Томов; инж. Виолетка Райкова Добрева; Красимира Василева Йорданова
025 “ГАЛА КОНСУЛТ” ЕООД ул. „София” № 64, гр. Пловдив; тел. 032 645 576, 645 570, 0888 640 119;galakonsult@mail.bg д-р Галинка Петрова Дойкова; инж. Вася Богданова Ангелова-Дервенска; Николина Димитрова Лазарова-Новакова
026-1 “МЕДИГРУП БУРГАС” ЕООД ул. „Места” № 41, гр. Бургас; офис - ул."Сливница" 43; тел. 056 814 437, 0888 435 494;medi group©mail.bg д-р Васил Иванов Гронков; инж. Симеон Пантелеев Маринов; Веселина Иванова Николова
027 “КОНСУЛТ-ОТ” ЕООД кв. „Васил Левски”, бл. 15, ет. 15, ап. 75, гр. Казанлък; офис - ул."Акад.П.Стайнов" 10, ет.3; тел. 0431 65 163 д-р Стоянка Тодорова Кочешева; инж. Недялка Петкова Войникова; инж. Захари Йорданов Йорданов
028-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” ЕООД ул. „Княз Борис I” № 21, гр. София; тел. 02 951 63 34, 953 11 60 д-р Петя Иванова Янева; инж. Лилия Ценкова Георгиева; Цветелина Райчева Илиева
029-1 “ДАРИ – 100” ЕООД ул. „Ястребец”, бл. 25, вх. А, ет. 5, ап. 24, гр. София; офис - ул."Пирин" 7, вх.А, ет.1, ап.2; тел. 02 859 19 76, 0899 777 356 д-р Румяна Стоянова Стоянова; инж. Светла Енева Цаневска-Митова; Валентин Славчев Наков
030-2 “ЮНАЙТЕД СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА” ЕООД бул. „Съборни” 24, ет. 3, гр. Варна; тел. 052 61 21 53, 60 24 15 д-р Иванка Георгиева Гавазова, д.м.; инж. Манол Лазаров Манолов; Ивайло Антонов Гаджемов
031-1 “САНИТА” ЕООД ул. „Бачо Киро” № 12, ет. 3, ап. 2, гр. Велико Търново; тел. 062 65 84 74, 62 41 24 д-р Георги Иванов Кънев; инж. Николай Петров Иванов; Мадлена Илиева Дянкова
032 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ДОВЕРИЕ” ООД бул. „Княз Дондуков” № 82, гр. София; офис - ж.к."Овча купел" 2, кв.18, Медицински комплекс Доверие; тел. 02 40 36 404, 40 36 403, 40 36 820, 0885 515 003; stm©mbal.doverie.bg д-р Иван Николов Паунов; инж. Красимира Любенова Джерахова; Десислава Дечева Кирова
033-1 “СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА БЛЯК СИЙ” ЕООД ул. „Стефан Караджа” № 28, гр. Варна; тел. 052 61 28 54, 61 28 34, 60 07 91; yaneva©mbox.contact.bg д-р Стефана Стоянова Янева; инж. Димитър Петров Кръстев; Нели Николова Маринова


Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
204 Машини, съоръжения и...

Чрез сметка 204 се отчитат енергетичните и двигателните машини и оборудване, производствените машини и оборудване, измервателните и...


455 Разчети по социалното...

Чрез сметка 455 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с различни осигурителни организации във връзка с начисляване на...


604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


421...

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания; по различни удръжки -...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0364 сек.,0.0067 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,305kb