http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
на осигурителните вноски за периодите през които лице е получавало обезщетение за оставане без работа по чл.222, ал.1 от КТ

2_2485/ 16.10.2009 г.

КСО-чл.9, ал.3, т.5
чл.9, ал.5

ОТНОСНО: определяне на осигурителните вноски за периодите през които лице е получавало обезщетение за оставане без работа по чл.222, ал.1 от КТ


В запитването е поставен въпроса – има ли долен праг на осигурителния доход върху полученото обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ и коя е нормативната уредба, ако такъв съществува ?
На основание чл.222, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.
Времето, през което лицето е получавало обезщетение изплатено на основание чл.222, ал.1 от КТ се зачита за осигурителен стаж, съгласно чл.9, ал.3, т.5 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
За този период се внасят осигурителни вноски върху полученото обезщетение, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване/ЗБДОО/ за съответната година. Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са в размера за фонд „Пенсии” за трета категория труд, независимо от категорията труд, по която е работило лицето преди уволнението. Ако лицето е родено след 31.12.1959г. на основание чл.9, ал.5 от КСО се дължат осигурителни вноски и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
В КСО липсва нормативна разпоредба, създаваща задължение за внасяне на осигурителни вноски върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии/минимален осигурителен „праг”/ за периодите, през които лицето е получавало обезщетение за оставане без работа. След прекратяване на трудовото правоотношение лицата нямат качеството на работници или служители - не полагат труд на длъжности, определени в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, поради това осигурителните вноски се определят върху полученото обезщетение/по чл.222, ал.1 от КТ/, но върху не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със ЗБДОО за съответната година.
Върху обезщетенията изплащани на основание чл.222 ал.1 от КТ здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя не се дължат, тъй като трудовите правоотношения с лицето, на което се изплаща паричното обезщетение са прекратени. За това време, ако не подлежи на здравно осигуряване на друго основание, освободеното от работа лице следва да внася здравноосигурителни вноски по реда, определен в чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
119 Други...

Чрез сметка 119 се отчитат създадените резерви по решение на собствениците извън резервите, предвидени по нормативен акт. Към сметка 119...


499 Други...

Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата. Аналитичното...


495 Разчети по...

Чрез сметка 495 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения със застрахователни предприятия във връзка с различни...


691 Отписани...

Чрез сметка 691 се отчитат отписаните вземания на предприятието след изтичане на давностния срок и отхвърлените искове от съда, както и...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0518 сек.,0.0081 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,086kb