http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
ОТНОСНО: Указание № 24-00-7/25.02.2010г

Отправили сте писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекция “ОУИ”, в което описвате, че сте съдружници в ООД. Двама от съдружниците не упражняват дейност в дружеството, а единият се осигурява като собственик и изпълнява длъжността управител на същото дружество.

Въпросите, които поставяте са:
1. Съгласно Указание изх. № 24-00-7/25.02.2010г. на Изпълнителния директор на НАП, следва ли да се осигурявате като управител по договор за управление и контрол на минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии или можете да сключите трудов договор с общото събрание на същото дружество като управител?
2. Съгласно същото указание как следва да се осигуряват останалите съдружници ако упражняват или не упражняват дейност?

В съответствие с действащата нормативна база, и обстоятелството, че Указание № 24-00-7/25.02.2010г. на Изпълнителния директор на НАП е допълнено с Указание № 24-00-10/10.03.2010г., изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества се осигуряват по реда на чл.4, ал.3, т.2 и/или ал.1, т.7 от КСО, т.е. като самоосигуряващи се лица или като лица по договори за управление и контрол.
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са първата категория лица, а тези по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на съответното търговско дружество и квалификационна група професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /чл. 6, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от КСО/.
Съгласно Указание № 24-00-10/10.03.2010г./ с което е допълнено Указание изх. №24-00-7/25.02.2010г./, определящо за начина на осигуряване по реда на чл.4, ал.1 т.7 от КСО е наличието на договор за управление и контрол, договорено или определено възнаграждение на управителя и извършването на трудова дейност.
Ако управителя на ООД упражнява трудова дейност по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, има сключен договор и в него има уговорено възнаграждение или с решение на Общото събрание му е определено такова, той следва да се осигурява по договор за управление и контрол върху не по-малко минималния месечен осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Основополагащо за възникване на сигуряването е упражняването на трудова дейност.
Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
В този смисъл ако съдружниците в ООД не извършват трудова дейност в дружеството то те не подлежат на осигуряване.
Ако обаче съдружниците осъществяват трудова дейност в дружеството от значение за осигуряването е вида на извършваната от тях дейност и наличието на договорено или определено възнаграждение.
Съдружниците в търговски дружества не дължат осигурителни вноски за управлението на дружеството, ако с договор или по решение на Общото събрание не е определено или договорено възнаграждение за тази дейност. Осигуряването когато съдружниците извършват трудовата дейност с личен труд в дружеството извън управлението се извършва по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО, т.е. като самоосигуряващо се лице.
Ако съдружниците в търговските дружества имат сключени трудови договори с дружествата, те подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност по реда на чл.4, ал.1, т.1 от КСО.
В случай че съдружниците упражняват трудова дейност в търговските дружества извън работата си по трудовото правоотношение, например като самоосигуряващи се лица, осигуряването се извършва едновременно и на двете основания, тъй като съгласно чл.6, ал.10 от КСО, за лицата, получаващи доходи от дейности на различни основания по чл.4 от КСО, осигурителните вноски, се внасят върху сбора от осигурителните им доходи при спазване на определената в нормата поредност, а именно:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
442 Вземания по липси и...

Чрез сметка 442 предприятията отчитат вземанията си от персонала за причинените от него липси и повреди на активи, за нанесените щети и...


443 Ценови разлики по липси и...

Чрез сметка 443 се отчитат разликите между отчетната стойност на липсващите активи и стойността, с която са задължени начетените лица за...


693 Липси на...

Чрез сметка 693 се отчитат установените липси от активи, произтичащи от: 1. Промяна във физико-химичните свойства на материални запаси...


701 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 701 се отчитат постъпленията от продажби на продукция, създадена от предприятието, както и формираният резултат от...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0481 сек.,0.0105 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,096kb