http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Определяне на основната икономическа дейност от осигурител, който извършва няколко икономически дейности

ОТНОСНО: Определяне на основната икономическа дейност от осигурител, който извършва няколко икономически дейности

Според изложеното в запитването Ви, дружеството, което представлявате осъществява няколко икономически дейности. Броят на назначените работници и служители в отделните дейности е различен. Посочвате, че видовете дейности, извършвани от дружеството, и броят на заетите в тях лица, са:
1. Строителство и ремонтни дейност – 11 бр. лица;
2. Търговия на дребно (павилион за захарни изделия, цигари и др.) – 4 бр. лица;
3. Кафе-аперитив– 2 бр. лица;
4. Производство-фурна за хляб и тестени изделия – 3 бр. лица.
Във връзка с прилагането на минималните осигурителни прагове за работниците и служителите се интересувате, по какъв начин следва да определите основната икономическа дейност на дружеството.
При така представената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по държавното общественно осигуряване, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 6, ал. 2 (доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от Кодекса за социално осигуряване (КСО) доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:
1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година;
2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица;
3. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.
На основание чл. 6, ал. 3 от КСО и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДОВ) за лицата, работещи по трудови правоотношения, месечният осигурителен доход не може да бъде по малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.
Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на НЕВДОВ основната икономическа дейност на осигурителя се определя съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически институт, по икономическите дейности, посочени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
Основната икономическа дейност се определя по таблицата към приложение № 1 от ЗБДОО за съответната година към последния календарен ден от месеца (на редове от 1 до 74 в таблицата към ЗБДОО за 2010 г.). В броя на заетите се включват всички заети лица през месеца, включително напусналите, новопостъпилите и преминалите от една дейност в друга. Осигурител, извършващ повече от една дейност, отнася прехвърлените между дейностите си работници, към дейността, в която същите работят към края на месеца.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


201 Земи, гори и трайни...

Чрез сметка 201 се отчитат собствените земни и горски участъци, пасища, ливади, рекултивирани терени, застроени и незастроени площи и...


703 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 703 се отчитат постъпленията от различни видове услуги, като: транспортни, спедиторски, туристически, проектно-проучвателни,...


624 Разходи по валутни...

Чрез сметка 624 се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута. Сметка 624 се дебитира със сумата...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0592 сек.,0.0103 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,090kb