http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Регистриране на плащания в брой по вътреобщностни доставки /ВОД/с фискален бон от ЕКАФП/ФУ/

Относно: Регистриране на плащания в брой по вътреобщностни доставки
/ВОД/с фискален бон от ЕКАФП/ФУ/.

Е.Т. "……." е регистриран по ЗДДС и извършва
вътреобщностни доставки /ВОД/ с козметични продукти на фирми в Гърция, също с
регистрация по ДДС в съответната страна. Транспорта се извършва със собствен
автомобил на фирмата.

Поставеният въпрос по същество е свързан със следното:

Тъй като плащането става в брой и за целта фирмата издава освен invoce, също и фактура
на български език, следва ли да се регистрира продажбата с фискален касов бон от
ЕКАФП?

Нормативна уредба:

чл.26, ал.2 от Наредба № Н-18
чл. 3, ал. 1 от ЗСч
чл.5, ал.2 от ЗДДС
чл.8 от ЗДДС

Становище на ЦУ на НАП:

Изискването за използване на фискални устройства /в частност ЕКАФП/ за регистриране на
продажбите на стоки и услуги в българското законодателство има териториален характер. Това
означава, че изискването за използване на ЕКАФП, одобрени за разпространение в България, не се
прилага за продажби реализирани извън територията на страната ни.
Отчитането на приходите от продажби на продукцията на българските дружества на територии извън страната, следва да се извърши в съответствие със Закона за счетоводството /ЗСч/.
Съгласно чл.26, ал.2 от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, всички
регистрирани и натрупвани суми във фискалните устройства и интегрираните автоматизирани системи се изразяват в левове и стотинки, поради което за случаите на плащане във валута сумите се преизчисляват и натрупват в левовата им равностойност.
По отношение на регистрирането на оборота от продажби на стоки, извън България, чрез
ЕКАФП, следва да проучите и приложите законодателството на съответната държава - във Вашият
случай, на Гърция.
В същия смисъл са и чл.5, ал.2 и чл.8 от ЗДДС, съгласно които е допустимо да се използва като платежно средство чуждестранна валута.
Доколкото в ЗДДС няма изрични правила, които да указват, че фактурата следва да се издава на български език, то следва да се приложат правилата на ЗСч. Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗСч, първичните счетоводни документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти. Счетоводните документи, които постъпват в предприятието на чужд език, се придружават с превод на български език на съдържанието на отразените в тях стопански операции - чл. 3, ал. 2 от ЗСч.
Следователно, Е.Т. "…………………………….." /предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗСч/ е задължено да спазва правилата за водене на документацията и отчетност, уредени в ЗДДС, ЗСч. И ППЗДДС, включително и изискването за съставяне на фактури на български език, посочено в чл. 3, ал. 1 от ЗСч.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


402 Доставчици по...

Чрез сметка 402 се отчитат вземанията на предприятието от доставчиците за преведените им авансово суми срещу бъдещи доставки на активи...


401...

Чрез сметка 401 се отчитат задълженията по обикновени доставки на активи или услуги. Аналитичното отчитане към сметка 401 може да се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0423 сек.,0.0090 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,086kb