http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Възможно ли е декларация обр.№1 на самоосигуряващо се лице да бъде подадена преди да бъдат платени дължимите от самоосигуряващото се лице авансови осигурителни вноски?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
На основание чл.3, ал.1, т.2 от Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, Декларация образец № 1 се подава от самоосигуряващите се лица в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.
С декларация образец № 1 самоосигуряващите се лица декларират редица данни - за осигурителния доход, за социално и здравно осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за дните в осигуряване и др. Тези данни пряко формират осигурителни права за лицата, каквито са правото на осигурителен стаж и безплатна медицинска помощ.
С чл.9, ал.1, т.4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ нормативно е установено, че за осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, а съгласно чл.34, ал.2, т.4 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ правата на тези лица на здравно осигуряване възникват от датата на заплащането на здравноосигурителната вноска.
Считаме че, подаването на данни от самоосигуряващите се лица с Декларация образец № 1 е неразривно свързано със заплащането на дължимите авансови осигурителни вноски. То е действие, последващо това по внасянето на вноските. Следователно, ако самоосигуряващо се лице подаде данни с Декларация образец № 1 в ТД на НАП преди да е заплатило дължимите от него авансови осигурителни вноски, това ще доведе до неправомерно формиране на осигурителни права и ползване на незаконосъобразни придобивки.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални...

Чрез сметка 207 се отчитат: фактически извършените разходи за строителство на различни обекти по стопански начин и чрез възлагане;...


721 Приходи от...

Чрез сметка 721 се отразяват приходите от лихви за предоставени заеми, парични средства в банки и финансови институции. Сметка 721 се...


498 Други...

Чрез сметка 498 предприятията отчитат вземанията си от трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки в...


112 Преоценъчни...

Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи на предприятието. Към сметка 112 може да се открият следните...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0326 сек.,0.0068 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,066kb