http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Социално осигуряване на лице, на което е отпусната наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване

От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте собственик на ЕТ ”Х” и „Х” ЕООД. Отпусната Ви е и наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
Въпросът, които поставяте е следва ли да заплащате ДОО като самоосигуряващо се лице, след като Ви е отпусната пенсия, съгл. Разпореждане на РУСО.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества се осигуряват по реда на чл.4, ал.3, т.2 и/или ал.1, т.7 от КСО, т.е. като самоосигуряващи се лица или като лица по договори за управление и контрол.
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са първата категория лица, а тези по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на съответното търговско дружество и квалификационна група професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /чл. 6, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от КСО/.
Основополагащо за възникване на сигуряването е упражняването на трудова дейност.
Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
В този смисъл за да възникне основание за осигуряване на собственика на търговско дружество или едноличен търговец, той следва да упражнява лична трудова дейност.

Съдружниците и собствениците на търговски дружества не дължат осигурителни вноски за управлението на дружеството, ако с договор или по решение на Общото събрание не е определено или договорено възнаграждение за тази дейност. Осигуряването когато лицето извършва трудовата дейност с личен труд в дружеството извън управлението се извършва по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО, т.е. като самоосигуряващо се лице.
Ако обаче управителя има договорено, определено и/или изплатено възнаграждение, то следва да се осигурява по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО, т.е. по договор за управление и контрол.
Съгласно разпоредбите на чл.4, ал.6 от КСО, лицата по чл.4, ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.
Следователно лицата, на които е отпусната пенсия и упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества се осигуряват по свое желание.
Изпълнителите по договорите за управление и контрол на търговски дружества, които се осигуряват по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО, независимо от обстоятелството че им е отпусната пенсия следва да внасят вноски за ДОО.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
122 Неразпределена печалба от минали...

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години. Сметка 122 се дебитира при: 1. Заделяне на част от печалбата за...


701 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 701 се отчитат постъпленията от продажби на продукция, създадена от предприятието, както и формираният резултат от...


792 Приходи от глоби и...

Чрез сметка 792 се отчитат начислените суми от глоби, неустойки, вреди и други подобни. Сметка 792 се дебитира при нейното приключване...


402 Доставчици по...

Чрез сметка 402 се отчитат вземанията на предприятието от доставчиците за преведените им авансово суми срещу бъдещи доставки на активи...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0372 сек.,0.0085 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,088kb