http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
На 17.01.2009 г. е починал вашият баща, ………….., който е бил регистриран като едноличен търговец с фирма ………….., Булстат ……….., със седалище гр………. В качеството си на наследник сте поели предприятието и сте регистриран в търговския регистър като едноличен търговец, с фирма „……….”, като ЕИК/Булстат/ се е запазил. Поставяте следните въпроси: Следва ли да подадете годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2008 г.?
2_991-1/24.04.2009
ЗДДФЛ чл.50, КСО чл.5, ал.1 и ал.2

Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция ОУИ гр….. с вх.№……/…...2009 г., в което сте описали следната фактическа обстановка:
На 17.01.2009 г. е починал вашият баща, ………….., който е бил регистриран като едноличен търговец с фирма ………….., Булстат ……….., със седалище гр………. В качеството си на наследник сте поели предприятието и сте регистриран в търговския регистър като едноличен търговец, с фирма „……….”, като ЕИК/Булстат/ се е запазил.
Поставяте следните въпроси: Следва ли да подадете годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2008 г.? Следва ли да подадете справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход на наследодателя, която е приложение към годишната данъчна декларация ? Дължите ли като наследник данъчни задължения на починалото лице ?


Изхождайки от действащото към момента данъчно законодателство и от изложената в запитването информация, изразяваме следното становище:

Чл.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/ определя като данъчно задължени лица местните физически лица, които са носители за задължението за данъци по този закон.

Признаването на търговско качество на едно физическо лице чрез регистрирането му като едноличен търговец разширява неговата правоспособност. Нов правен субект не възниква. С оглед правната същност на едноличния търговец като субект на търговското, гражданското и данъчното право не съществува отделна и независима правосубектност, между него и физическото лице, което го е регистрирало по Търговския закон, поради което със смъртта на физическото лице се прекратява служебно и неговата регистрация по силата на чл.86, ал.1, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.В тази връзка, след смъртта на физическото лице, предприятието, макар и не заличено от търговския регистър, не би могло да извършва дейност, тъй като физическото лице е починало.

Годишната данъчна декларация съгласно чл.50 от ЗДДФЛ се подава от местните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон по аргумент от чл.3 на същия закон, поради което, независимо, че сте поели предприятието на наследодателя си на 26.01.2009 г. на основание чл.60, ал.2 от Търговския закон, липсва правно основание и възможност, наследниците на починалото лице да подават от негово име годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за резултата от осъществяваната от него стопанска дейност като едноличен търговец през 2008 г..
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
605 Разходи за социални...

Чрез сметка 605 се отчитат начислените суми за: задължителните месечни осигурителни вноски и други подобни законно регламентирани...


206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


699 Други извънредни...

Чрез сметка 699 се отчитат разходи, които не са обхванати чрез останалите сметки от групата, като брак на активи, събития от минали...


159 Други заеми и...

Чрез сметка 159 се отчитат привлечените чужди средства, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като задължения по...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0382 сек.,0.0079 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,093kb