http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Данъчно третиране на бартер
ОТНОСНО: Данъчно третиране на бартер.


В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕТ е сключила договори за наем и аренда на земеделска земя. За предоставената земя заплащате наема и арендата в натура със зърно.
Зададен е следния въпрос: Облага ли се с ДДС за 2008 г. и 2009 г. зърното, с което се заплаща наема и арендата?
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Горепосоченият случай попада в хипотезата на чл. 130, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ДДС/, третираща бартер. По смисъла на посочената разпоредба когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава. Чл. 130, ал. 2 от ЗДДС в редакцията му до изменението постановява, че данъчните събития и за двете доставки възникват на датата на данъчното събитие на по-ранната от тях. След изменението на ал. 2 на посочената правна норма в сила от 01.01.2009 г. вече е ясно, че за всяка от двете доставки данъчното събитие възниква по общите правила на закона, т.е. за всяка от тях тази дата се определя поотделно. Новата ал. 3 посочва изрично, макар и без нейното съществуване това да следва от общата логика на закона, че първата по време доставка представлява авансово плащане за втората по време доставка.
Данъчната основа на извършените доставки според чл. 26, ал. 7 от ЗДДС, когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги (плащането се извършва изцяло или частично в стоки или услуги), е пазарната цена на предоставяната стока или услуга, изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем.
Предвид гореизложеното, Вие като регистрирано по ЗДДС лице следва да начислите ДДС върху пазарната цена на зърното, изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем на основание чл. 26, ал. 7 от ЗДДС във връзка с чл.130 от с.з.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
703 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 703 се отчитат постъпленията от различни видове услуги, като: транспортни, спедиторски, туристически, проектно-проучвателни,...


152 Получени дългосрочни...

Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


452 Разчети за данък върху...

Чрез сметка 452 предприятията отчитат сметните си отношения с държавния бюджет като платци на данъци за сметка на печалбата. Сметка 452...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0774 сек.,0.0155 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,063kb