http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
запитване по ЗДДС
ОТНОСНО: запитване по ЗДДС
В Дирекция "ОУИ" - постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ....../ 10.11.2011г. чрез ТД на НАП, офис - . Изложена е следната фактическа обстановка:
Фирма от Белград, Сърбия, има сключен договор с българска фирма за изработка, доставка и монтаж в гр.Б, България, на инсталация за производство на пара. За да се съкратят сроковете за изработка и да се намалят транспортните разходи, сръбската фирма сключва договор с Вашето дружество като подизпълнител за изработка, доставка и монтаж на определени елементи от инсталацията, като място на доставка и монтаж е посочен гр.Б, България.
Поставен е въпрос, дали дружеството Ви като подизпълнител на сръбска фирма за изработка, доставка и монтаж на елементи от инсталация за производство на пара има право да приложи нулева ставка на ДДС като износ за извършената услуга на сръбската фирма на основание чл.21, ал.2 от ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка, както и поради липсата на приложен към запитването Ви договор, други документи и конкретни данни за действителното съдържание на предмета на договореното между лицата, по зададения от Вас въпрос и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.17, ал.4 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, е мястото, където се монтира или инсталира стоката.
В този смисъл, ако осъществявате доставка на стока с монтаж или инсталиране на същата и тя монтира или инсталира на територията на страната, съгласно разпоредбите на чл.17, ал.4 от ЗДДС, доставката е с място на изпълнение на територията на страната.
По смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Предвид горните разпоредби, тъй като доставката е на територията на страната и в закона не е предвиден специален ред на облагане, за Вас като доставчик възникват задължения по чл.82, ал.1 от ЗДДС и данъкът е изискуем от Вас - регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка.
Във връзка с обстоятелството, че получател по тази доставка е сръбска фирма, следва да се има предвид следното:
Нулева ставка на ЗДДС би могла да се приложи, ако е налице хипотезата на чл.28 от ЗДДС.Облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика, като за целта е необходимо да се набавят документите, посочени в ППЗДДС. Тъй като стоката, предмет на доставката ще остане на територията на страната, тази хипотеза е неприложима.
По чл.21, ал.2 от ЗДДС се определя мястото на изпълнение при доставка на услуга. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Тъй като в настоящия случай предмет на доставката не е услуга, а стока с монтаж, нормата на чл.21, ал.2 от ЗДДС е неприложима.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


792 Приходи от глоби и...

Чрез сметка 792 се отчитат начислените суми от глоби, неустойки, вреди и други подобни. Сметка 792 се дебитира при нейното приключване...


119 Други...

Чрез сметка 119 се отчитат създадените резерви по решение на собствениците извън резервите, предвидени по нормативен акт. Към сметка 119...


609 Други...

Чрез сметка 609 се отчитат всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата, като: разходи за служебни пътувания и...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0339 сек.,0.0064 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,089kb